18.1.09

Despre strigoi, microchipuri, cyborgi, apostaţi şi New Age - (II)

Însă a venit vremea Bucuriei, pentru cei rămaşi în picioare. Precipitarea tuturor acestor evenimente nefericite îi poate deznădăjdui doar pe falşii creştini, fiindcă cei care cunosc Cuvântul Sfintei Evanghelii se bucură de apropierea Împărăţiei Cerurilor, căci aceste manifestări arată împlinirea semnelor după care sutem învăţaţi să vedem că "Împărăţia este aproape, bate la uşi". Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple şi sunt prevăzute în Planul lui Dumnezeu de Mântuire, deşi nu de la Dumnezeu vin, ci de la vrăjmaşul satana. Prin adeverirea lor nu putem decât constata că toate profeţiile şi cuvintele Mântuitorului stau în picioare şi se plinesc în totalitate. Şi cine nu se bucură când ştie că va răsări Soarele Dreptăţii, chiar dacă ştie că va trebui ca mai înainte să treacă prin cea mai cumplită noapte? Noaptea nu mai are nici o importanţă în comparaţie cu măreţia clipei pe care o trăim - venirea Împărăţiei Cerurilor. Chiar şi chinurile şi nenorocirea întunericului nu vor dura mult. În Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan se spune că stăpânirea întunericului va dura doar 3 ani şi jumătate. Şi chiar de ar fi durat o veşnicie, cine îl poate speria pe adevăratul Creştin, care nu cunoaşte frica de suferinţă şi nici de moarte, care a văzut moartea călcată în picioare şi pe Hristos Înviat, care a văzut minunile sfinţilor şi minunile săvârşite pentru cei ce slujesc Domnului, care a văzut pe poporul ales trecând prin mijlocul mării şi fiind săturat cu mâncare din Cer în mijlocul pustiului ?! Cei ce L-au cunoscut pe Dumnezeu nu se mai tem de nimic şi pot mărturisi ca Făt-Frumos în faţa fiarei de zmeu: "De nimic pe lume nu mă tem, afară de Bunul Dumnezeu!". Să nu ne temem că nu vom avea ce mânca sau unde locui, căci pe cele ale lumii nu le vom avea, dar vom avea cele mai presus de lume: harul Duhului Sfânt. "Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!"; "Iată, eu cu voi sunt în toată vremea, până la sfârşitul veacurilor!". Hristos va fi cu noi şi multe minuni se vor face şi vom vedea că tot ceea ce credeam înainte de neînvins, în frunte cu moartea, va fi depăşit, prin lucrarea Sfântului Duh! Că unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit şi mila Domnului. Nu vom fi singuri. Vom fi mulţi cei care vom refuza desfiinţarea libertăţii şi care vom lua calea pribegiei, ascunzându-ne la sate şi prin munţi! Şi va fi Hristos cu noi: "Hristos în mijlocul nostru! - Este şi va fi!".

Cei care vor alege să devină cyborgi prin primirea implantului să nu creadă că vor pierde numai calitatea de creştin, iar că în rest le va fi bine. Dimpotrivă, din punct de vedere strict tehnic, îi aşteaptă vremuri grele: vor fi monitorizaţi pretutindeni, putând fi identificaţi prin satelit chiar dacă s-ar ascunde în centrul pământului. Nu vor mai avea libertate şi vor trăi în teroare permanentă. Cel mai mic gest, cea mai inofensivă acţiune care ar putea fi interpretată ca fiind împotriva regimului va atrage ca pedeapsă blocarea microchipului, adică excluderea oricărei posibilităţi de trai a individului: condamnarea la moarte prin expulzare din comunitatea în care nu mănânci dacă nu ciripeşti (chip-chip! Microchip!). Iar cei care vor avea microchipul blocat vor trăi o dublă dramă: deşi vor pierde toate "avantajele" implantului, nu vor recupera condiţia de creştin, fiindcă pecetea fiarei va rămâne în ei, chiar şi nefuncţională (dar lepădarea o dată produsă, chiar dacă ai îndepărta mijlocul fizic -microchipul- , ar rămâne pe viaţă la nivel spiritual). Poate că nu vor fi consideraţi îndeajuns de "periculoşi" pentru a li se aplica "pedeapsa capitală", dar prezenţa chipului în organism va fi suficientă pentru aplicarea de alte pedepse: de la provocarea unei migrene şi până la tulburări ale creierului, suferinţă fizică sau instabilitate emoţională, foame provocată la comandă, nimic nu va fi imposibil tiranului care te torturează din interior şi care acţionează în chiar corpul tău. În faţa unui astfel de mecanism perfect al terorii, Hitler şi Stalin s-ar fi tăvălit în chinuri de ciudă că ei nu l-au avut! Şi dacă pedepsele posibile tehnic din partea sistemului satanic ar fi singurele pedepse, tot ar fi bine! Dar cei care vor purta pecetea fiarei vor suporta toate plăgile trimise de Îngerul Domnului, încât vor implora moartea să-i ia, dar aceasta nu va veni. Toate aceste lucruri sunt arătate cu lux de amănunte în Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan. O astfel de suferinţă ca aceea ce se va abate asupra celor pecetluiţi cu semnul fiarei se spune că nu a mai fost, nu este şi nici nu va mai fi vreodată! Toate acestea ne fac să credem că pentru cyborgii noii ere Speranţa cu adevărat a murit!

Însă foarte important este să nu uităm un lucru. Orice ecuaţie, oricât de sofisticată şi de geniu ar fi ea, dacă are o singură greşeală, cât de mică, întregul rezultat se prăbuşeşte. La fel şi sistemul satanic, degrabă va pieri, ca o împărăţie ce este construită pe nisip şi nu are ca fundament "Piatra din capul unghiului" - pe Iisus Hristos. Constructorii ei au neglijat cel mai important "amănunt", care le dă peste cap toate calculele şi le face de ruşine intenţiile: că există Dumnezeu, şi că Dumnezeu este deasupra lor şi nimeni nu Îl poate învinge. Ei se joacă în ţărână, ca nişte copii alienaţi la o groapă cu nisip, dar degrabă va veni Marea -IHTIS- şi le va nărui toate castelele. Piatra neglijată de constructori, piatra cea mai de seamă, le va sfărâma toată lucrarea. Vor pieri ca un miraj în deşert. La fel cum orice raţionament care pleacă de la premise false nu poate ajunge la Adevăr, tot astfel şi construcţia "Lumii Noi", care pleacă de la minciună, se va surpa din interior şi nici urmă nu va mai fi din ea, întocmai ca din cetăţile nepocăite ale Sodomei şi Gomorei. Vom trăi şi vom vedea lucrurile acestea împlinindu-se.

Cea mai mare speranţă a noului sistem satanic este ca noi să cunoaştem aceste consecinţe groaznice care se pot abate asupra noastră şi să îngenunchem fără luptă şi fără preget. Să ne predăm toţi fără cel mai mic efort de a fi învinşi. Omul laş, omul fricos, trădătorul, istericul, paranoicul, bipedul speriat care este gata să-şi vândă şi ţară, şi casă, şi familie, şi suflet pentru un pic de căldurică vremelnică, acesta este cetăţeanul perfect al noului regim. Habar n-aveţi ce mare serviciu şi cât de mult ajutor la înscăunarea cât mai rapidă îi aduce sistemului omul fără de minte care spune: "cine sunt eu să mă împotrivesc? Dacă alţii mai mari n-o fac, atunci să mă grăbesc şi eu să-mi asigur viitorul. Scapă cine se strecoară!". Dacă fiecare om renunţă, întreaga omenire renunţă şi îngenunchează ruşinos. Schimbarea începe cu primul om care a ales calea cea dreaptă. Pentru Hristos toţi suntem la fel de importanţi, de la cel mai de seamă şi până la cel mai umil. Credeţi că cei care au luptat în munţi ani de zile împotriva instaurării comunismului în România nu erau conştienţi că puterea imperiului-continent este infinit mai mare decât a lor? Şi cu toate astea, ei au ales calea apărării Credinţei şi au intrat din munţi în sinaxare, din temniţe în sinaxare, din "raiul comunist" în paradisul autentic al Împărăţiei Cerurilor. Ei sunt acei puţini fericiţi care au spălat ruşinea unui neam întreg de orbi îngenuncheaţi.

Condiţia Creştinului este aceea a eroului luptător în faptă şi în cuget. Noi nu ne temem de nimic, şi cel mai puţin de moarte, pentru că Tatăl nostru este Iisus Hristos, cel mai mare erou al tuturor timpurilor, Care a răbdat totul şi a luat asupra Sa totul, Care a ales Crucea, deşi în juru-I erau toate legiunile de îngeri care ar fi putut la o simplă poruncă să-L scape de toţi asupritorii, El a ales jertfa, a murit îmbrăţişându-Şi creaţia de la înălţimea Sfintei Cruci şi a înviat zdrobind moartea, nu doar pe a Lui, ci pe a tuturor oamenilor, în frunte cu Adam şi Eva pe care i-a scos din osândă prin pogorârea la iad premergătoare Învierii. Trebuie să avem în cuget şi în simţiri un Creştinism autentic, asumat în mod real, să ne cunoaştem Scripturile şi să credem în ele, să făptuim faptele cerute de Domnul şi să rămânem "sluga" credincioasă care bine a privegheat şi cu cinste a apărat Via Tatălui, şi nu mai avem nevoie de nimic. Vom birui în frunte cu Iisus Biruitorul şi porţile iadului nu vor putea să zdrobească Adevărata Biserică, cea pătimitoare, a lui Hristos!

Singura concluzie este următoarea: să ne silim să intrăm pe poarta cea strâmtă, că largă este calea care duce spre pierzanie şi mulţi vor fi cei care vor merge pe ea! Şi încă ceva: dacă deja sunt atâţia cei care abia aşteaptă să se încoloneze ca dobitoacele necuvântătoare şi să primească pecetea fiarei, cum odinioară stăteau vitele să fie marcate cu fierul roşu, de ce am face parte şi noi dintre ei? Că doar nu e "cool" să fii cu turma, trebuie să fii original, trebuie să fii rebel, să fii tu însuţi, aşa ne-a învăţat pe noi proteveu'!

Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Întoarceţi-vă la Hristos, Cel Ce a zdrobit porţile iadului şi moartea cu moarte a călcat-o, iar Hristos va fi cu voi şi vă va da Viaţă! Rămâneţi în Duhul Domnului, cu cele trei virtuţi fundamentale: CREDINŢĂ, SPERANŢĂ, IUBIRE !

În rest, de nimica să nu vă temeţi. Bucuraţi-vă! Împărăţia Cerurilor, Patria noastră, bate la uşi!
P.S.: Ataşez mai jos linkurile şi citatele (în limba engleză) de la Wikipedia care arată faptul că cyborg este un om care a suferit implanturi "bionice" (adică robotice) şi, de asemenea, că acceptarea implantului microchipului în organismul uman transformă automat fiinţa umană respectivă în cyborg. Dacă până şi Wikipedia, o sursă care aparţine sistemului şi este cât se poate de cenzurată în ceea ce priveşte "subiectele sensibile" a recunoscut acest lucru, trebuie să nu mai stăm pe gânduri şi să înţelegem o dată că nu trăim într-o lume roz care ne doreşte binele şi care vrea pace şi securitate pentru noi! (cred că până şi propaganda sovietică era mai lesne digerabilă decât propaganda infectă care ni se bagă pe gât zi de zi în, nu-i aşa, "lumea liberă")

1) "Generally, the term "cyborg" is used to refer to a man or woman with bionic, or robotic, implants."

link: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg#Individual_cyborgs

2) "Many people could be making the transition to cyborg sooner than they thought. Applied Digital Solutions leads in the development of the human implant RFID chip. This in effect turns all chipped people or organisms into cyborgs, which is also a source of discomfort to some. The critics of this movement claim that chipping people is an invasion of privacy ."

link: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg#Cyborg_proliferation_in_society
Related Posts with Thumbnails