31.1.09

Luptaţi pentru libertate! NU 666!

Învăţaţi să spuneţi NU!
Coaliţia Împotriva Statului Poliţienesc respinge cu putere încălcările drepturilor fundamentale ale românilor prin măsurile statului destinate Controlului Total al populaţiei.De la 1 ianuarie a.c., statul a introdus obligativitatea aplicării pe documentele de identitate ale românilor a unui cip care conţine detalii personale biometrice precum şi alte date, inclusiv amprentele digitale.Fără nici un fel de dezbatere publică, românii sunt însemnaţi ca vitele, cu un cip care le va monitoriza activitatea, plasat deocamdată pe aşa-zisele Paşapoarte Biometrice şi pe Permisele de Conducere, iar în viitorul apropiat inclusiv pe Cărţile de Identitate.
Spunem NU:Obligativităţii introducerii cipurilor biometrice în toate documentele de identitate, ceea ce este contrar: Articolului 23 din Constituţia ţării - Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile, respectiv Articolului 29 - Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă.
Spunem NU:Legii privind înregistrarea şi înmagazinarea tuturor comunicaţiilor electronice personale ale cetăţentilor României (nr. 298/2008) - ceea ce este contrar: Articolului 26 din Constituţia ţării, care obligă autorităţile publice să respecte şi să ocrotească „viaţa intimă, familială şi privată”; Articolului 28 - Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil; şi Articolului 53 - care prevede că „restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, sa fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii".
CINE SUNTEM SI CE VREM:
Coaliţia Împotriva Statului Poliţienesc este o organizaţie fără personalitate juridică, deschisă tuturor persoanelor şi asociaţiilor dispuse să apere drepturile inalienabile ale cetăţenilor români.Peste 25000 de români au semnat cele două petiţii online: "Împotriva cipurilor cu date biometrice premergătoare pecetluirii" şi „Pentru abolirea legii nr. 298/2008 (privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii)” şi numărul continuă să crească de la o zi la alta.Coaliţia Împotriva Statului Poliţienesc va acţiona pentru desfiinţarea acestor acte anti-constituţionale şi protecţia drepturilor cetăţenilor români în faţa abuzurilor statului.În acest sens vom demara acţiuni în justiţie şi vom organiza acţiuni de stradă şi strângeri de semnături.Încurajăm românii să se organizeze la nivel local, prin grupuri de prieteni, parohii, mănăstiri, organizaţii civice, urmând ca apoi semnăturile strânse să fie centralizate şi trimise la Mănăstirea Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului, Judeţul Neamţ, de unde vor fi aduse la Bucureşti, spre depunere în faţa forurilor responsabile.
Pentru acţiune imediată s-au constituit:
si

Mărturisire creştină a lui Caragiale: Nimic fără Dumnezeu

Cu ocazia împlinirii a 157 de ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale, postez un articol mai puţin cunoscut al acestuia. Postăm această mărturisire de credinţă a lui Caragiale cu riscul de a rămâne la graniţa dintre stupid şi ridicol, aşa cum toţi cei care am afirmat credinţa lui Eminescu am fost acuzaţi dinspre blogul creştinului rezonabil şi al ortodoxiei cerebrate, unde nu comentează niciun marţafoi, analfabet isteric sau pietist orb. Într-o conferinţă susţinută la Braşov, intelectualul care nu debitează cecităţi, instanţa teologiei oficiale româneşti, l-a decretat şi pe Caragiale un necredincios creştin. Ayatolahul cu prenumele serafic Adolf a declanşat războiul sfânt împotriva necredincioşilor! Doamne fereşte pân’ te nimereşte! (F.P.)

Adu-ţi aminte din când în când, omule, de clipele crunte ale primejdiei prin care a fost înaltă poruncă să treci şi ridică laudă şi mulţumire lui Dumnezeu.
Să-ţi fie zi de mare rugăciune ziua când voia Tatălui nostru care este în ceruri a fost să te ierte pe tine şi pe ai tăi de cea din urmă durere a lumii acesteia de jos.
Nu uita în dimineaţa zilei aceleia să zici din fundul sufletului: Doamne! În primejdie de pieire călca piciorul meu şi tu, bunule, ai poruncit să se ridice stavilă între mine şi moarte!
Prin dese perdele de lacrimi citiseră ai mei osânda mea şi, fără să se răscoale împotrivă-Ţi, dreptule jude­cător, plecaseră sdrobiţi frunţile la pământ, căutând un locaş de veci pentru rămăşiţele mele de lut.
Spânzurat de un fir de păianjen, un fir de nimic, cu căpătâiul pierdut în tăria ta albastră şi luminoasă, atâr­nam deasupra unei înfiorătoare prăpastii, ce se des chidea, cu fundul negru fără o rază de lumină, printre colţuri de stânci sparte de isbiturile de mii de mii de ani ale trăsnetului. Şi acolo, sufletul meu, desnădăjduit, o clipă a crezut că şi el va să moară odată cu greul meu trup şi din adânc strigat-am către tine: Doamne, auzi-mă şi mă mântuieşte !
Şi tu m-ai auzit şi n-ai vrut pierzarea mea! Ţi-ai aple cat ochiul asupra robului tău şi mila ta a poruncit firu lui de păianjen să nu se rupă şi acel de nimic fir, aproa pe nevăzut, a fost odgonul meu de scăpare.
Mulţumescu-Ţi, Doamne! Nimic fără voia ta !
(1898)
Related Posts with Thumbnails