1.9.09

Propaganda antisemita in publicatiile maghiare din Romania.

Israelul îi face deja reclamă Bazinului Carpatic

M-a sunat o cunoştinţă - care a locuit în Târgu Mureş, iar azi este cetăţean ungar, stabilit în Ungaria ciuntită. Mi-a spus că un prieten de-al său a fost în Israel. De-a lungul autostrăzii israeliene - ca de altfel peste tot - există panouri informative şi publicitare. Pe unul este inscripţionat următorul text: 'Cunoaşte-ţi noua patrie' Iar dedesubt o hartă a Bazinului Carpatic! Asta este deja jaf de pământ la drumul mare! De ce nu aud, nu văd nimic despre asta în media? Groaznic cum vor să ia în felul acesta o decizie în legătură cu patria mea!
MAGHIARI! Mă adresez vouă, celor care simţiţi că vreţi să faceţi ceva pentru această azi deja mică patrie: Nu lăsaţi ca naţiunea voastră să se scufunde în marea israeliană! Simt că dacă trebuie luptat, lupt! Cu toate mijloacele! Mi-a fost de ajuns să treacă peste noi, prostind minţi omeneşti! In realitate nu am jurat încă pe Sfânta Coroană - mi-aş dori să fiu membru al Gărzii Ungare -, însă în sufletul meu am făcut-o deja de sute de ori. Acest jurământ mă obligă la apărarea naţiunii maghiare, cu orice preţ, şi voi face acest lucru, promit! Nu este suficient să declari, să îţi doreşti, trebuie să se facă foarte multe pentru a ajunge nu doar să ne dorim, ci să şi vină odată un viitor mai frumos! Un viitor mai frumos!
Sursa: Europai-Ido", nr. 16 - august 2009Scrisoare de atenţionare către evreii din Ungaria

Înainte de toate, ţin să menţionez că nu doresc să provoc, să jignesc sau să ameninţ pe nimeni, dar nici să fiu politicos în mod inutil. Nici nu aştept vreun răspuns , însă ofer posibilitatea ca acela care este capabil, să dezmintă (prin argumente!!) cele cuprinse în scrisoare. Nu mă interesează dacă mă veţi eticheta drept antisemit, fascist ungur, rasist sau altceva în cazul în care nu vă place ce am scris. Îmi asum fiecare cuvânt, fiecare gând şi nu mă tem de cei care m-ar îneca mai degrabă într-un pahar cu bere, alături de compatrioţi de-ai mei cu sentimente asemănătoare. Nu contează decât un singur lucru: să transmit cu fermitate şi fără echivoc adevărul, plângerile şi revendicările maghiare seculare. Paraziţii noştri de nimic, deloc stimaţi! Răstălmăcindu-le puţin, 'vorbele scăpătate' ale rabinilor voştri (minune), care au iscat mare vâlvă în cercuri internaţionale, sună cam aşa: 'Dacă am exclude spiritualitatea maghiară din cultura evreiască, nu ar mai rămâne nimic altceva decât Viţelul de aur (Dumnezeul vostru suprem!), Talmud-ul (oglinda fidelă a obiceiurilor voastre ciudate, a normelor voastre comportamentale inacceptabile şi a avidităţii voastre infame faţă de creştini), pasca, muzica voastră evreiască tradiţională, caftanul negru şi prepuţul tăiat la circumcizie.' Dacă vă merge atât de rău aici, la noi, de ce naiba veniţi atâţia şi, din păcate, nu ca turişti? De ce vă mutaţi cu sutele de mii în atrăgătoarea noastră patrie dacă pe locuitorii ei indigeni îi dispreţuiţi, îi urâţi chiar, iar ţara ne-o priviţi ca pe o bucată de pământ ce poate fi cucerită, ca pe un centru de afaceri care aduce profit ? Un om normal nu merge acolo unde nu se simte bine, unde trebuie în permanenţă să se teamă de progeniturile sumeriano-scito-hune (nu finougrice!) 'primitive, extremiste, fasciste', etc., şi unde caută mereu cu privirea o cale de scăpare . Fiţi siguri că fără voi, şi viaţa noastră ar fi de milioane de ori mai plină de bucurie şi mai lipsită de griji şi că în decursul îndelungatei şi mult încercatei noastre istorii, nu am avut niciodată, cu nici un popor, atâtea probleme câte avem cu voi. Gândiţi-vă, oare noi, maghiarii, de ce nu ne dorim să mergem la voi, în Israel? Motivele sunt foarte multe, însă aş aminti doar câteva. In primul rând pentru că statul vostru este cel mai exclusivist, nu-i lăsaţi să intre decât pe adevăraţii evrei; iar noi nu suntem nebuni să alergăm după o căruţă care nu ne ia; nouă ne-a plăcut să trăim în Bazinul Carpatic, deoarece pentru noi, aceasta este singura patrie (şi nu am jefuit-o de la alţii, cum aţi făcut voi!) şi nu am schimba-o cu alta nici pentru toate comorile din lume. Dar nici nu le-o dăm în primire unor nimeni, indiferent cu ce ar veni: cu vorbe mieroase sau cu arme nimicitoare. La noi, străinul poate fi cel mult oaspete - dacă se respectă -, însă voi aţi demonstrat deja de nenumărate ori ce fel sunteţi, iar din acest motiv nu vă primim sub nici o formă cu plăcere, deşi pe meleaguri îndepărtate suntem renumiţi pentru toleranţa şi gentileţea noastră (pe care tocmai presa voastră 'liberală' încearcă să le nege). Lumea este largă, iar dacă actuala voastră patrie nu este corespunzătoare pentru voi, căutaţi-vă una nouă, însă nu exact la noi. Dacă însă tot la noi, 'duşmanul vostru', doriţi să rămâneţi, nu strică să vă întipăriţi în suflete (dacă aveţi aşa ceva) câteva lucruri.
1. Ungaria (a se înţelege Bazinul Carpatic!) este a maghiarilor. Puterea supremă este a Sfintei Coroane şi se împarte între naţiune şi domnitorul ei (care nu poate proveni decât din rândul fraţilor noştri de sânge). Forma de stat este regatul constituţional şi nu vreo democraţie parlamentară . Structura societăţii noastre este una ierarhică. Toţi cetăţenii apţi de muncă trebuie să muncească, aşa că pe toţi cei care trăiesc fără muncă, pe toţi infractorii, speculanţii şi pe cei care distrug naţiunea îi excludem, respectiv îi expulzăm (încă tot mai vreţi să vă încercaţi aici norocul?).
2. Naţiunea făuritoare de stat este naţiunea maghiară. Popoare constitutive de stat sunt toate acelea pe care, de-a lungul istoriei, le-am luat sub aripa noastră, iar ele şi-au exprimat recunoştinţa integrându-se (nu asimilându-se!) benevol şi ducând o viaţă cinstită. (Voi şi ţiganii nu vă număraţi printre ele!) Naţiunile amintite au drepturi şi obligaţii egale cu noi în toate; sunt membri stimaţi ai societăţii noastre dacă acceptă suveranitatea şi sistemul de valori ale Sfintei Coroane, Constituţia noastră străveche, dacă ne respectă legile, obiceiurile şi tradiţiile. Cu toate acestea însă, poziţiile-cheie direct definitorii ale destinului ţării (de exemplu premierul, preşedintele Băncii Naţionale Ungare, etc.) nu pot fi ocupate decât de maghiari get-beget. (Hm, poate că nu este 'koser' că nu puteţi fi şi evrei, şi maghiari în acelaşi timp, nu?)
3. In Ungaria, toată lumea va fi obligată să îşi declare şi să îşi specifice în documente apartenenţa la rasă-naţiune şi religioasă, aşa cum era mai demult. Acest lucru nu îi va putea aduce nici un dezavantaj, însă nici avantaje. Nimeni nu poate fi însă croat maghiar sau maghiar croat, după cum nici maghiar evreu sau evreu maghiar (cel mult evreu din Ungaria sau evreu emigrat din Ungaria) şi cu atât mai puţin israelit catolic, ateist israelit, etc. (E clar ca lumina zilei, nu? Dacă până şi propria rasă şi credinţă vi le negaţi, ce mai căutaţi - în afară de o grămadă de bani!- la noi, cum aţi putea să vă îndepliniţi obligaţiile faţă de patria noastră?) De aici derivă şi faptul că fiecare grup etnic, fiecare naţiune va putea fi reprezentată în domeniile intelectuale doar într-un procent corespunzător numărului membrilor săi.
4. Ungaria a fost dintotdeauna liberă, autonomă şi independentă şi nimeni nu ne poate închina sau ştirbi acest drept de autodeterminare. Pământul, apa, aerul, energia, izvoarele, monumentele din Ungaria, moştenirea ei culturală (de ex. scrierea noastră runică), etc., reprezintă proprietatea veşnică şi inalienabilă a maghiarimii universale. (Sunteţi atenţi, evreilor? Nimic nu poate fi 'privatizat' sau dejucat pe mâini străine, nu pot fi construite cazinouri, parcuri de locuinţe sau lanţuri de magazine străine, pentru că aici totul îi aparţine Sfintei Coroane. Nu puteţi avea nici măcar atâta pământ cât să vă îngropăm în el.) In cazul în care cineva sau vreo încercare sau alta îngrădeşte sau limitează naţiunea în exercitarea drepturilor istorice universale sau în îndeplinirea obligaţiilor, menirii sale, toţi cetăţenii trebuie să se opună - în vederea depăşirii acestor tulburări şi pentru apărarea ţării - până în momentul în care duşmanul extern sau intern se retrage sau se fărâmiţează. In final, daţi-mi voie să mă adresez aşa-numiţilor 'evrei buni'. (Szabo Dezso era de părere că aşa ceva nu există, iar eu sunt cât pe ce să îi împărtăşesc opinia, însă să facem totuşi o încercare, poate, poate…) Nu declarându-vă 'mai maghiari' decât maghiarii ne puteţi câştiga simpatia. Este inutil să vă infiltraţi în partide naţionale radicale, organizaţii civile, gărzi, adunări creştine. Asumaţi-vă curajos caracterul vostru de evreu, însă acceptaţi faptul că aici poporul maghiar este poporul conducător şi din acest motiv a lui dăinuire şi prosperare trebuie să o servească fiecare. Minorităţile, etniile (să presupunem că inclusiv a voastră) care nu de distrugerea noastră sunt preocupate ci învaţă să ne respecte (sau cel puţin să ne accepte) şi ne apreciază obiectivele, strategiile naţionale, participă la activitatea de edificare a ţării, pot împărtăşi cu noi un destin fericit, însă fără noi sau împotriva noastră nu pot face nimic. Puteţi fi siguri că noi nu am rămas niciodată datori nimănui şi pentru fiecare faptă bună am plătit însutit. Nu cerem imposibilul ci doar să ne lăsaţi să trăim liniştiţi în propria noastră patrie, nu urmăriţi să ne jupuiţi de 30 de piei atunci când nu avem decât una şi aceea este foarte tocită de lupte şi de suferinţă. Nu vorbe goale, 'declaraţii de fidelitate' aşteptăm de la voi, ci fapte adevărate, dovezi concrete. Înainte să începeţi să urlaţi şi să alergaţi după judecător, călău, ucigaş plătit, n-ar strica să vă gândiţi la cele cuprinse în scrisoare. Pentru că eu vă atenţionez că vor fi probleme, mari probleme dacă nu vă veniţi odată în fire şi nu vă schimbaţi radical. Dacă veţi continua să defăimaţi, să instigaţi, să distrugeţi şi să exterminaţi maghiarimea, răbdarea ei se va termina odată şi atunci vai de voi! Aşadar, aveţi grijă! Diavolul (Jehova, etc.) să fie cu voi, iar cu noi Dumnezeu, Dumnezeul Maghiarilor! Viteaz Siklosi Andras, nu un patriot oarecare
Sursa: Europai-Ido, nr. 17 - august 2009

Sursa: Centrul European de Studii Covasna - Harghita, Revista Presei Maghiare Nr. 15 / 1.08 – 15.08.2009
Related Posts with Thumbnails