27.6.11

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: "Vrăjmaş milostiv şi prieten viclean"

„Când potrivinicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică – cea mai uşoară – ce o ridică în calea robilor lui Dumnezeu prin lume, mândria nu-l lasă să se dea bătut, ci le stârneşte a doua piedică prin viciile trupului, sau o iubire trupească de sine. La o atare înaintare a luptei pentru mântuire se tânguie trupul, ca să te milostiveşti de el; e tânguirea vicleană a stricăciunii, care nu trebuie ascultată ci scoasă din rădăcină şi firea făcută iarăşi curată. De aceea Părinţii i-au zis trupului: vrajmaş milostiv şi prieten viclean. În vremea negrijei de mântuire trupul se nărăvise cu patimile şi poftele, iar acestea le-au desfrânat şi l-au scos de sub conducerea minţii, sau, mai bine-zis, au scos mintea de la conducere, încât se răscoală cu neruşinare împotriva sufletului, chinuindu-l în tot felul, şi se întărâtă până şi împotriva lui Dumnezeu. Căci pofta cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu fiindcă nu se supune legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate. (Romani 8, 7). Aşa vine că fiecare ducem o povară în spate – trupul de pe noi. De la starea asta şi până la a-l face să fie templu sau Biserică a Duhului Sfânt (1 Corinteni 3, 16) e de luptat de cele mai multe ori viaţa întreagă.

Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu el decât prin osteneală şi foame, acestea însă trebuie conduse după dreaptă socoteală, ca să nu dăuneze sănătăţii. Acestea îl îmblânzesc, încât nu se mai ţine vrajmaş lui Dumnezeu. Rugăciunea şi postul soct dracii poftei şi ai mâniei din trup. Foamea îmblânzeşte fiarele. Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte ca toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit care ştie cumpăni pentru fiecare ins aparte: măsura, trebuinţa şi putinţa fiecăruia. Postul adică să fie măsurat după vârstă, după sănătatea rămasă – deşi postul pe mulţi i-a făcut sănătoşi – şi după tăria şi felul ispitelor. Aşa cere dreapta socoteală. Cei ce s-au grăbit fără sfatul dreptei socoteli, toţi au întârziat sau, îndărăptând, au pierdut. De aceea au zis Părinţii, gândindu-se la cei grăbiţi să stingă patimile, că mai mulţi s-au păgubit din post, decât din prea multă mâncare, şi preamăreau dreapta socoteală, ca virtutea cea mai mare. (Sf. Ioan Casian, Cuvânt despre Sf. Părinţi din Skit, în Filocalia, Sibiu, 1946, ed. I, p. 130 şi ed. II, vol. 1, Sibiu, 1947, p. 129) Preţuirea pătimaşă a trupului pe mulţi îi întoarce împotriva duhovnicului, deşi învrăjbirea nu-i ţine mult, boala îi întoarce; pe alţii, însă, muşcaţi la minte de mândrie, nici nu-i lasă să meargă vreodată la duhovnic, deşi le trânjeşte cugetul. La vreme de umilinţă – care cearcă pe toţi – şi aceştia biruie pedica şi intră în lupta mântuirii.”
 
Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006

- trimis de Fundatia Arsenie Boca

Din viata Sfantului Macarie Egipteanul. Despre cuvantul cel rau si cuvantul cel bun

„Odată, pe cînd Cuviosul mergea din schit în muntele Nitri şi nu mai avea mult de mers, i-a spus ucenicului său: „Mergi înaintea mea”. Ucenicul a pornit şi pe drum a întîlnit un popă idolesc, care mergea în grabă, ducînd pe umeri un buştean mare. Văzîndu-l, fratele a strigat către el: „Ia ascultă, diavole! Unde te duci?” Păgînul s-a năpustit asupra lui şi l-a bătut atît de tare, încît de-abia l-a lăsat viu şi, luîndu-şi buşteanul a fugit. După un timp l-a întîlnit şi Avva Macarie şi i-a spus prietenos: „Să te mîntuieşti, sîrguinciosule, să te mîntuieşti!”. Închinătorul la idoli s-a mirat şi i-a spus schimnicului: „Ce vezi tu bun în mine de mă saluţi atît de binevoitor?”. „Văd că te trudeşti” - a răspuns schimnicul. Atunci păgînul a spus: „Părinte! Eu am fost mişcat de cuvintele tale şi văd că eşti omul lui Dumnezeu; dar iată, mai înainte un alt monah m-a întîlnit şi m-a ocărît, iar eu l-am bătut pînă la moarte”. Şi a căzut păgînul la picioarele Sfîntului, zicînd: „Nu te voi lăsa în pace pînă cînd nu mă vei face şi pe mine creştin şi monah”. Şi a plecat împreună cu Sfîntul Macarie. Pe drum l-au ridicat pe fratele cel bătut şi l-au dus în biserica ce se află în muntele Nitri. S-au minunat Sfinţii Părinţi care vieţuiau acolo, văzîndu-l pe păgînul idolatru împreună cu Cuviosul Macarie şi l-au creştinat cu Sfîntul Botez şi l-au făcut călugăr, iar după exemplul lui mulţi alţi păgîni au crezut în Hristos. Şi a spus Avva Macarie: „Cuvîntul cel rău şi pe cei buni îi face răi, iar cuvîntul cel bun şi pe cei răi îi face buni”.

- cules de Dan Fagaraseanu

Testari. Ce ni se mai pregateste? Pasaportul pentru Internet

Rusul Eugene Kaspersky, unul dintre cei mai influenţi oameni din lumea IT, propune să se instaureze o poliţie globală a internetului, iar atunci când intri online să foloseşti un fel de paşaport.

Cel care propune această soluţie pentru a reduce criminalitatea în mediul virtual este nimeni altul decât şeful companiei Kaspersky Labs, compania care produce antivirusul cu acelaşi nume. Eugene Kaspersky a făcut aceste propuneri în cadrul unei întâlniri a companiilor producătoare de software.

Kaspersky a admis faptul că programul său antivirus nu poate oferi protecţie totală pentru utilizatorii de internet şi că li se întâmplă multora, chiar şi unora care lucrează în domeniul IT-ului, să cadă în plasa atacatorilor virtuali. "Ultimii cinci ani au fost de aur pentru cei care au făcut înşelăciuni prin intermediul internetului. Au maşini şi propirietăţi scumpe, vorbim de cei pe care îi ştim sau au fost prinşi", a spus rusul Kaspersky.

Poliție globală a internetului
Tot în discursul său, acesta s-a referit la conaţionalii săi. "Ei spun că nu e o crimă, iar ţintele lor sunt tot timpul cei din afara ţării, ceea ce ar însemna că de investiţiile lor ar profita autorităţile locale. Trebuie să spunem că guvernul rus are petrol şi gaze, nu-l interesează infracţiunile de pe internet, iar asta e frustrant pentru poliţia care se ocupă de aceste fraude", a adăugat IT-stul rus.

Acesta a avansat ideea că ar fi foarte bine să se înfiinţeze o poliţie globală a internetului. "Trebuie să existe legi valabile în toate ţările şi un paşaport online care, atunci când utilizatorul face abuzuri, să fie blocat. Această idee ar putea deveni realitate în viitorul apropiat, atât timp cât infracţiunile pe internet sunt la fel de răspândite cum sunt cele din lumea reală", a mai spus rusul Kasperky.
Dacă se va pune în aplicare o astfel de idee, "paşaportul pentru internet" ar urma să conţină numele şi prenumele, data naşterii, o parolă şi, după cum spun specialiştii, va cuprinde un fel de desfăşurător al neregulilor pe care le faci online.

Sursa: Evz
Related Posts with Thumbnails