6.11.10

Predica la Duminica a XXIV-a după Rusalii (Despre cei adormiti in Hristos)


Iar El a zis: Nu plîngeţi; nu a murit, ci doarme (Luca 8, 52)

Iubiţi credincioşi,

În Sfînta Evanghelie de astăzi aţi auzit despre două minuni mari şi preaslăvite, pe care le-a făcut Domnul Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Una cu vindecarea femeii care era în curgerea sîngelui de doisprezece ani; iar alta cu învierea fiicei lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum. În predica de azi vom vorbi despre cei adormiţi în Domnul.

Dar mai întîi să ne punem o întrebare. Pentru care pricină a zis Mîntuitorul către cei ce erau de faţă şi plîngeau după fiica lui Iair, care murise: Nu plîngeţi; nu a murit, ci doarme (Luca 8, 52).

Iată răspunsul: Acest cuvînt l-a zis Mîntuitorul, ca să ne arate că, după venirea Sa cu trupul în lume, toţi cei ce vor crede în El şi vor face poruncile Lui, nu vor mai muri cu sufletul. Chiar de mor cu trupul, ei sînt vii înaintea Lui, după cum şi în alt loc al Sfintei Evanghelii ne-a spus Hristos: Cel ce va crede întru Mine, chiar de ar muri, viu va fi (Ioan 11, 25). Adică, unii ca aceştia numai cu trupul sînt adormiţi, iar nu şi cu sufletul.

Acest adevăr ni-l arată pe larg şi marele Apostol Pavel care zice: Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voiesc să fiţi în neştiinţă ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care nu au nădejde (I Tesaloniceni 4, 13). Care sînt cei ce nu au nădejde? Sînt cei care cred că odată cu moartea trupului, moare şi sufletul şi că niciodată nu vor mai învia cei morţi ai lor, precum au fost şi sînt păgînii închinătorii de idoli şi toate popoarele care nu cred în Hristos şi în învierea Lui din morţi.

Noi însă, credem că Iisus a murit şi a înviat. Şi, la fel credem că Dumnezeu pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce la învierea, cea de apoi, împreună cu El (I Tesaloniceni 4, 14). Căci dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom vieţui împreună cu El (Romani 6, 8; I Corinteni 15, 49). Cît despre cei morţi în credinţa în Iisus Hristos, ei nu sînt morţi ci adormiţi, aşa cum adevereşte Sfînta şi dumnezeiasca Scriptură, care zice: Hristos a înviat din morţi, fiind începătura învierii celor adormiţi (I Corinteni 15, 20). Vedeţi că nu zice: începătura învierii celor morţi, ci a acelor adormiţi?

Aşadar, prealuminat ne arată aceste mărturii ale Sfintei Scripturi că cei ce mor cu credinţa în Iisus Hristos, nu sînt "morţi", căci după cum nu putem zice unui om ce doarme că este mort, tot aşa şi celor ce au adormit în Hristos nu le putem spune că sînt morţi, ci adormiţi. Aceştia, la judecata de apoi, se vor scula şi vor avea mărturie de la Hristos înaintea Tatălui, despre credinţa lor cea dreaptă şi despre faptele lor cele bune (Matei 10, 32; 25, 34; Luca 12, 8; Apocalipsa 3, 5). Aşa a adormit în Hristos, Sfîntul întîiul mucenic şi arhidiacon Ştefan, fiind ucis cu pietre de către iudei pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, care se ruga şi zicea: "Doamne Iisuse, primeşte duhul meu!" Şi îngenunchind a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicînd acestea a adormit (Fapte 7, 59-60).

Aşa au adormit milioane de sfinţi şi martiri care au crezut şi au mărturisit pe Hristos şi care nu sînt morţi, ci adormiţi în Hristos pînă la obşteasca înviere.

"Legionarul albastru" Florian Bichir comite un nou elogiu despre masonerie. Si acesta, plagiat, dupa cum demonstreaza Leonard Bratu

Astăzi, masonii din România îşi vor alege un nou şef, care în limbajul lor poartă numele de Mare Maestru.

Doar un nemernic nu poate recunoaşte influenţa hotărâtoare a Masoneriei la crearea României Mari. După ce Brătianu părăseşte lucrările Conferinţei de Pace de la Paris, nemulţumit de puterile aliate, în fruntea delegaţiei române este desemnat transilvăneanul Alexandru Vaida-Voevod. Care avea, spre deosebire de Iuliu Maniu, un mare atu: era ortodox. Deci, spre deosebire de Maniu (greco-catolic), putea fi iniţiat în Masonerie. Înainte de a pleca la Paris, de fapt Iuliu Maniu i-a şi spus: "Două mari forţe conduc azi lumea: Biserica Catolică şi Masoneria. De catolici mă ocup eu, de Masonerie, dumneata".


Confruntaţi cu divergenţe privind linia de demarcaţie dintre Ungaria şi România, ostentativ şi public, membrii delegaţiei române la Conferinţă se iniţiază in corpore în loja "Ernest Renan" din Paris. Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu, Ion Pillat, Voicu Niţescu, Gh. Crişan, Traian Vuia, dar şi alţii devin francmasoni. Românii înţeleseseră mersul lumii, iar uşile tuturor diplomaţilor li s-au dechis la Conferinţa de Pace. Cum exact în aceea perioada regimul lui Bella Kuhn din Ungaria, care interzisese Masoneria, era schimbat cu un regim de dreapta al amiralului Horthy, ostil şi el Masoneriei, doleanţele românilor au câştigat la Paris. Astea-s faptele, şi nimeni nu le poate contesta! Orice ar spune detractorii acestui Ordin, Masoneria este recunoscută în lumea civilizată ca fiind un "termometru al democraţiei". Doar regimurile extremiste, totalitare au interzis această societate secretă, astăzi declarată discretă. De altfel, mai mulţi specialişti în istoria francmasoneriei consideră această confrerie drept un germene al societăţii civile. De aici şi importanţa ei, ca partener social extrem de important în marea majoritate a statelor democratice. Iată deci importanţa alegerilor de astăzi din Masoneria română. E drept că ea nu mai are vigoarea de altădată, dar devine pe zi ce trece o componentă socială demnă de luat în seamă. Masonii reuniţi astăzi în Convent au de ales între cei doi finalişti: Mircea Gheordunescu şi Radu Bălănescu. Mircea Gheordunescu este profesor de fizică şi a fost, în guvernarea CDR, director adjunct al Serviciului Român de Informaţii. În prezent este angajat în Ministerul Afacerilor Externe. Radu Bălănescu este medic, doctor în ştiinţe medicale, iar în prezent este director al Spitalului "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti. Două personalităţi, fără îndoială. Altceva m-a uimit în timpul acestei "campanii electorale". Pe site-uri, pe bloguri au apărut informaţii, calomnii, date şi nume care de obicei nu "răsuflă" din partea acestei organizaţii secrete, mă rog, discrete. Avizi de senzaţional, mulţi dintre noi ăştia din presă am aflat destule lucruri de acest Ordin. Alţii, pescuitori în ape tulburi, au avut "muniţie" pentru campaniile lor bolnăvicioase despre "Satana" şi "Hidra Iudeo- Masonică". O campanie aproape ca-n viaţa de zi cu zi, ca-n politică, nu glumă. Şi plină de mizerii. Păi, deşi are un certificat CNSAS, profesorul Mircea Gheordunescu a fost acuzat non-stop că a fost colaborator al Securităţii. Apoi i s-a pus în spate un sprijin politic sau al serviciilor de informaţii. Alte baliverne! Şi despre doctorul Radu Bălănescu, o mare somitate profesională, dar şi morală, s-au spus tâmpenii, care mai de care mai mari!

Spuneam că am fost uimit! Păi, dacă astfel de mârşăvii, de lucruri nedemne se întâmplă în cadrul "elitei societăţii", ce pretenţii putem să mai avem faţă de restul ţării? De unde atâta ură şi atâta josnicie într- un Ordin al cărui crez este reprezentat de onorabilitate şi de bune-moravuri? I-am întrebat pe câţiva prieteni - masoni declaraţi - de ce se întâmplă în Confrerie. Au ridicat din umeri, uimiţi şi jenaţi! Toţi însă se uită la viitor cu speranţă! Masoneria este într-un moment crucial. Are de votat între continuitate sau reformă. Până şi elita în România îşi caută un drum!

Vezi comentariul lui Leonard Bratu:

"Dupa ce Bratianu paraseste lucrarile Conferintei de Pace de la Paris, nemultumit de puterile aliate, in fruntea delegatiei romane este desemnat transilvaneanul Alexandru Vaida-Voevod. Confruntati cu divergente privind linia de demarcatie intre Ungaria si Romania, ostentativ, membrii delegatiei romane la Conferinta se alatura in corpore in loja “Ernest Renan” din Paris. Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu, Ion Pillat, Voicu Nitescu, Gh. Crisan, Traian Vuia, dar si altii sint initiati.
Cum exact in aceea perioada regimul lui Bella Kuhn din Ungaria, care interzisese masoneria, era schimbat cu un regim de dreapta al amiralului Horthy, ostil si el masoneriei, doleantele romanilor au cistigat la Paris. "

Comentariul meu copiat de Bichir Florian fara jena de pe un forum. Fara ghilimele, fara sa citeze de unde copiaza. Un search pe google si gasiti imediat forumul .
Bravo Evenimentul Zilei felicitari gazduiti un plagiator : Bichir

Sursa: Evenimentul zilei

Related Posts with Thumbnails