14.10.12

Dispare obligativitatea cardului de sanatate

Documentul va da posibilitatea asiguraţilor să-i pedepsească pe medicii neglijenţi şi să ştie dacă li se plătesc contribuţiile.
Deşi de cardul de sănătate se vorbeşte încă din 2007, abia din această toamnă va începe implementarea lui, urmând ca până la sfârşitul anului 2013 să se încheie şi distribuirea documentelor către populaţie.
Primul judeţ pilot în care va fi testat, timp de o lună, modul lui de funcţionare este Aradul, acolo unde există deja de patru ani un sistem informatic privat, ce funcţionează atât la medicii de familie, cât şi în spitale.

Cardul naţional nu mai vine prin poştă
Cardul de sănătate a suferit şi câteva modificări menite să stingă toate controversele ţesute în jurul acestuia şi, mai mult, chiar să vină în sprijinul pacienţilor.
Primul lucru care se schimbă este chiar denumirea acestuia, cardul devenind document de asigurări sociale de sănătate. Românii nu vor fi obligaţi să deţină un astfel de document, însă cei care îl refuză vor fi nevoiţi, de fiecare dată când au nevoie de un serviciu medical, să meargă la casele de asigurări pentru eliberarea clasicei adeverinţe care să ateste calitatea de asigurat. Şi modul de distribuire a documentelor se schimbă.
"Vor exista două variante: în special în mediul rural, cardurile vor putea fi distribuite de către medicii de familie. Cea de-a doua variantă, care va funcţiona mai ales în mediul urban, este ca oamenii să-şi ridice cardurile de la casele de asigurări. Este o variantă mai bună, după părerea mea, pentru că aşa îi iei şi numărul de telefon pen-tru a-i trimite notificări prin SMS atunci când îşi pierde calitatea de asigurat. Există foarte multe cazuri când angajatorul nu le plăteşte salariaţilor contribuţiile şi oamenii se trezesc că figurează ca neasiguraţi atunci când merg la doctor", detaliază medicul-şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Marius Filip.
Prezentat şi la Urgenţe
Cardul va fi prezentat şi la camera de gardă, însă acest lucru va fi strict o formalitate şi nu va îngrădi accesul pacientului la serviciile medicale de urgenţă.
Chiar dacă iniţial autorităţile anunţaseră un cost de doi euro pentru cardul de sănătate, până la urmă, românii nu vor fi nevoiţi să scoată niciun ban din buzunar. Documentul va conţine numele, prenumele, codul asiguratului, altul decât cel numeric personal, seria şi numărul cardului, precum şi data la care acesta trebuie reînnoit.

"Posesorii cardurilor vor putea fi notifi caţi prin SMS când îşi pierd calitatea de asigurat. De exemplu, sunt cazuri când angajatorii nu plătesc contribuţiile salariaţilor."
MARIUS FILIP, medic-şef CNAS

 
Consultaţie pe bază de PIN 
 
Cardul va fi, de asemenea, şi un instrument de "taxare" a medicilor neglijenţi. "Pacientul va trebui să introducă codul PIN în cititor, atât la începutul consultaţiei, cât şi la finalul acesteia. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de serviciile primite, aveţi posibilitatea să nu tastaţi PIN-ul, iar astfel medicii nu-şi vor putea deconta banii. Practic, cardul e moneda cu care vă plătiţi serviciile medicale, un instrument de control al calităţii", conchide medicul şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Marius Filip.
Documentul de asigurări de sănătate nu va conţine şi informaţii medicale dacă pacientul nu va fi de acord.

Citiţi mai mult: Cardul de sănătate demască rău-platnicii - Sănătate > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/Cardul-de-sntate-demasc-ru-platnicii-1000693.html#ixzz29IR8uTVl
EVZ.ro

Dr. Camelia SURUIANU: Câteva consideraţii asupra influenţei Rugului AprinsLa Antim nu s-au organizat doar simple seminarii culturale, Sandu Tudor, împreună cu apropiaţii săi colaboratori, au căutat să instituie o şcoală de educaţie. Auditoriului treptat i s-a cultivat gustul pentru literatură, poezie, mistică, pictură, muzică sacră şi simfonică, matematică, sociologie, fizică, medicină, arhitectură. Conform gândirii mentorului, toate disciplinele aveau ca punct de plecare o idee sau un fapt de natură Divină. Participanţii au căutat să dezvolte în fiecare ins în parte, în funcţie de zestrea şi talentul pe care le deţineau, dorinţa de a deveni un autodidact, studiul individual reprezentând punctul de plecare în traseul de desăvârşire al fiecărui novice. Se  urmărea ca fiecare membru să se aplece asupra unei discipline, pe care de-a lungul vieţii, să o studieze, cautând astfel a-i dezlega tainele. Şi în felul acesta diletantul, în urma sârguinţei sale, urma să devină un desăvârşit.  

De exemplu, doctorul Gheorghe Dabija, membru al grupului Rugul Aprins, a adus o importantă contribuţie electrofiziologiei şi teoriei celulare în medicina românească. În chip paradoxal la acea vreme, profesorul de la Facultatea de Medicină a încercat să demonstreze, ajutându-se de câteva studii de factură mistică, că rugăciunea inimii accentuează activitatea nervoasă. El a ţinut şi un curs de Fiziologie generală, refuzând  să utilizeze orice experiment de tipul vivisecţie. 

Îmbinarea ştiinţelor exacte cu spiritualitatea creştină o întâlnim şi în activitatea matematicianului Anton Dumitriu. Vreme de câteva luni, la mănăstirea Slatina, împreună cu părintele Petroniu Tănase, matematician la rândul său, au lucrat împreună timp de trei luni, la demonstrarea „teoremei lui Fermat.“ Antonie Plămădeală, prezent în acea vară la mănăstire îşi aminteşte că „Am văzut vreo cincizeci de caiete pline numai cu formule şi credeam [...] că erau aproape de rezolvare. Dar teorema a rămas tot nerezolvată.“[1] (Este vorba de teorema numerelor din anul 1637 a lui Pierre de Fermat. 

Demonstrația completă a fost găsită de-abia în anul 1994 de către matematicianul Andrew Wiles.)

Alexandru Mironescu, fizician, doctor la Sorbona cu teza Sur l´action des organomagnésiens sur le furfurol et l´éther pyromucique, lucrare de pionierat în biochimie, a fost întotdeauna pasionat de descoperirile științifice care arătau legătura dintre rugăciunea inimii și vindecarea corpului uman. Distinsul profesor urmărea cu mult interes ultimele descoperiri și demonstrații ale renumitului savant Alexis Carrel. Atât în cadrul conferințelor de la Antim cât și în articolele pe care le-a scris, în 10 ani a publicat peste 500 de studii științifice, Mironescu a căutat să înțeleagă și să explice implicarea divinului în planul uman, atât din punct de vedere teologic, cât și științific. 

Prin urmare, membrii grupului de la Antim au căutat fiecare în parte, în funcție de zestrea spirituală și intelectuală, să înfăptuiască dictonul Rugului Aprins: roagă-te, munceşte şi desăvârşeşte-te într-un domeniu în care poţi excela.

Dar, la Antim se născuse şi o şcoală literară ortodoxă. „Cunoscându-se valoarea condeielor înjugate, nu mă tem să afirm că ea ar fi putut dobândi în timp un preţ la fel de mare cu aceea a celebrilor poeţi şi prozatori catolici din Franţa inter – şi posbelică, mă refer la curentul literar susţinut de un Peguy, un Mauriac, un Claudel, un Maritain, continuaţi astăzi de un Bernanos, ar fi putut, dacă nu se insinua din umbră prigoana anti-intelectuală şi anti-creştină ce a curmat acel avânt vestitor al unui posibil rasist, înecat în bezna unui cataclism neaşteptat: atragerea ţării în patul lui Procust, scurtător de capete şi picioare.“[2] (Mihai Rădulescu)
Dorinţa de însingurare, de pătrundere în tainele ortodoxiei, de adâncire a ştiinţelor exacte, din partea unor intelectuali nu este o preocupare nouă. Dostoievski şi Gogol obişnuiau să vină la mănăstirea Optina unde, în liniştea lavrei, îşi desăvârşeau romanele. Tolstoi adeseori se retrăgea, în acelaşi locaş, căutând o mai mare însingurare.

Dr. Camelia SURUIANU


[1]Antonie Plămădeală, op. cit., p. 16.
[2]Mihai Rădulescu, „Rugul Aprins de la mănăstirea Antim la Aiud,  ed. cit., p. 33.

Pe Calea Sfintilor la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Integral la Cristina Nichitus RonceaPe Calea Sfintilor la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Related Posts with Thumbnails