11.3.10

O viziune românească a lumii. Ce ne-a adus ştiinţa modernă? Dar şcoala?

Ştiinţa modernă i-a distrus omului liniştea sufletească, fărâmându-i credinţa, cu scopul de a-i oferi adevărul integral al vieţii. Încă din şcoală – în care i se infuzează această ştiinţă „pozitivistă”, - omul iese cu o grămadă de superstiţii stupide, care îl chinuie: a microbilor care îl pândesc pretutindeni, a miilor de boli ce-l minează mereu, a uzurii sistemului nervos, care îl ameninţă cu nebunia, a luptei de clasă, a nebuniei războiului. Iar în schimb, nu ştie să deosebească o ciupercă otrăvitoare de una bună, sau o plantă medicinală de simplele buruieni, cu toată botanica învăţată. Nu ştie stelele de pe cer cu numele lr poetic, cu toată astronomia învăţată, şi niciunul din semnele care anunţă schimbarea vremii, cu toată meteorologia dăscălită. Învaţă chimie şi nu ştie să facă un foc; învaţă geografie, şi nu poate să se orienteze într-o biată pădure.

Satul, cu sociologia lui folclorică, e o imensă familie. Oraşul, cu sociologia lui pozitivistă, e un infern de duşmănii sau ignorări reciproce. În sat, cu economia lui patriarhală, nimeni nu moare de foame, fiindcă nu-l lasă solidaritatea organică a satului. În oraşul modern, cu economia lui savantă, exemplare umane din cele mai alese pier rătăcind pe străzi fără să le arunce nimeni o privire de milă, fără să caute nimeni de ce suferă, ca atâţia poeţi blestemaţi ce sfârşesc uitaţi prin spitale.

- fragment din lucrarea marelui etnolog Ovidiu Papadima - "O viziune românească a lumii" (reeditată de către Editura Saeculum, Colecţia Mythos, 2009)

APEL al romanilor din Covasna, Harghita si Mures: Romani, veniti la Toplita pe 20 martie sa aparati identitatea romaneasca de agresiunile maghiare

A P E L

FRATI ROMÂNI din judetele Covasna, Harghita si Mures!

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures, vă cheamă să lăsaţi pentru o zi grijile voastre acasă si să veniţi la Topliţa, sâmbătă, 20 martie 2010!
Veniţi să ne alăturăm glasurile spre a le spune diriguitorilor ţării că în judeţele Covasna, Harghita si Mures, trăim peste 400.000 de români! Suntem urmasii celor care secole de-a rândul au înfruntat ,,cele mai crâncene mijloace cu scopul de a ne desfiinţa si maghiariza”, cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al României, Miron Cristea, fiu al Topliţei Române.
Asemenea mijloace, sub o altă formă, sunt folosite si astăzi împotriva identităţii si dăinuirii noastre. Iar acestea se petrec după mai bine de nouă decenii de la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, când Transilvana noastră străbună s-a unit cu România!
Asa cum a hotărât Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita si Mures, din 28 octombrie 2006 de la Izvorul Muresului, si de această dată, dorim să ne exprimăm îngrijorarea pentru continuarea acţiunilor anticonstituţionale ale unor lideri politici si civici maghiari, ce urmăresc enclavizarea acestei zone, prin înfăptuirea autonomiei teritoriale pe
criterii etnice a asa-zisului „ţinut secuiesc”, si să solicităm autorităţilor statului: Parlamentului României, Presedinţiei, Guvernului, precum si întregii societăţi românesti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societăţii civile – să ia atitudine si să-si exprime, public si neechivoc, o poziţie transantă referitor la acţiunile iredentiste, revizioniste si separatiste, care atentează făţis la unitatea si suveranitatea statului si naţiunii române.
Prin glasul autorizat al reprezentanţilor românilor din cele trei judeţe, dorim să tragem un nou semnal izvorât din îngrijorarea românilor aici trăitori si direct afectaţi, faţă de recenta adoptare tacită, în Senatul României, a legii promovate de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreste refacerea formulei staliniste, de tristă amintire, a Regiunii
Autonome Maghiare, si a regiunii de nord-est a Transilvaniei ruptă din trupul ţării, prin Dictatul de la Viena, de repunerea pe tapet a adoptării în Camera Deputaţilor a proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale, prin care se urmăreste legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice si sforţarea proclamării limbii maghiare ca limbă oficială în asa – zisul „ţinut secuiesc” si apoi în toată Transilvania, si nu în ultimul rând, de continuarea acţiunilor de discriminare si deznaţionalizare a românilor din Arcul Intracarpatic.

Related Posts with Thumbnails