4.6.11

Predica a Parintelui Ilie Cleopa la Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic


Trei sînt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt şi Aceşti trei Una sunt! (I Ioan 5, 7)

Hristos a înviat!

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, în Duminica a 7-a după Sfintele Paşti, Biserica Ortodoxă prăznuieşte primul Sinod Ecumenic al lumii creştine, care a avut loc în anul 325 în oraşul Niceea, pentru a condamna erezia, adică învăţarea greşită, eretică a lui Arie. Sinodul s-a organizat de Sfîntul Împărat Constantin cel Mare cu mama sa Elena, la cererea Sfinţilor Părinţi de atunci, fiind primul împărat creştin din lume (306-337).

Ce este un sinod ecumenic? Este adunarea tuturor marilor ierarhi ortodocşi - episcopi, mitropoliţi şi patriarhi din toată lumea, cu scopul de a discuta unele învăţături de credinţă creştină neclare încă, şi de a le fixa în legi fixe, neschimbabile, numite dogme. De asemenea, un sinod ecumenic judecă şi condamnă toate abaterile de credinţă, străine de învăţătura Sfintei Evanghelii şi a Sfinţilor Părinţi şi exclude din Biserică, adică dă anatema, pe toţi ereticii care sfîşie unitatea de credinţă a Bisericii, simbolizată prin cămaşa de in a Domnului, făcută dintr-o sigură bucată, cum zice în Sfînta Evanghelie: Cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime (Ioan 19, 23). Prin cuvîntul "sinod" înţelegem adunare, consiliu; prin cuvîntul "erezie" înţelegem părerea sau învăţătura particulară a cuiva despre Dumnezeu, împotriva învăţăturii adevărate a Bisericii lui Hristos.

De ce a avut loc Sinodul I Ecumenic? Care a fost pricina care i-a silit pe Sfinţii Părinţi să se adune la un loc şi să apere dreapta credinţă? Pricina a fost apariţia unui mare eretic, anume Arie, care învăţa pe creştini o credinţă nouă, zicînd că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi de o fiinţă cu Tatăl şi că a "fost un timp cînd Fiul nu era". El numea pe Iisus Hristos "creatură superioară", "cea dintîi dintre creaturi". Acest eretic era un preot din Alexandria Egiptului, foarte mîndru şi neascultător, însă bun predicator, care a trăit în secolele III-IV. Erezia lui s-a răspîndit în cîţiva ani atît de mult încît rupsese Biserica în două şi ameninţa să se răspîndească în tot imperiul roman de răsărit şi de apus.

Sfinţii Părinţi, nemaiputînd răbda hulele lui Arie împotriva Mîntuitorului şi a Preasfintei Treimi, au cerut ajutorul drept credinciosului împărat Constantin cel Mare, ca să contribuie cu puterea sa imperială la liniştirea Bisericii lui Hristos şi condamnarea învăţăturii hulitoare a lui Arie şi a discipolilor săi. Inspirat de Duhul Sfînt, marele împărat creştin a hotărît să organizeze primul Sinod Ecumenic la Niceea în anul 325 pe cheltuiala imperiului, fiind invitaţi toţi marii ierarhi ai Bisericii creştine din Răsărit şi din Apus. Astfel au luat parte 318 Sfinţi Părinţi la care s-a adăugat şi o delegaţie a Papei Silvestru I al Romei, pentru că pînă în anul 1054, Biserica creştină era una, nedespărţită în două - cea Ortodoxă de Răsărit şi cea Romano-Catolică de Apus. De aceea şi sinoadele pînă la dezbinarea Bisericii se numesc "ecumenice", adică generale, pentru că au luat parte la ele şi ierarhi din partea Bisericii Romei.

Sinodul de la Niceea a fost deschis chiar de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi a durat toată vara. În timpul sinodului, la care a fost de faţă şi ereticul Arie cu ai lui, Sfinţii Părinţi s-au ostenit mult să întoarcă pe eretici la ortodoxie, dar ei n-au vrut să asculte. Ba s-a întîmplat ca în timpul discuţiilor, Sfîntul Ierarh Nicolae să-i dea o palmă lui Arie căci nu putea răbda hulele lui. Atunci Sfîntul Constantin cel Mare a poruncit să i se ia omoforul şi Evanghelia şi să fie aruncat în temniţă pentru că a îndrăznit să lovească. Noaptea însă i s-a arătat Mîntuitorul în temniţă şi i-a dat din nou Evanghelia în mîini, iar Maica Domnului i-a pus omoforul pe piept. Dimineaţă, auzind împăratul acestea, l-a adus pe Sfîntul Nicolae iarăşi la sinod şi îşi cereau iertare toţi de la el, văzînd rîvna şi răbdarea lui pentru credinţă.
La fel şi Sfîntul Ierarh Spiridon, căutînd să lămurească pe Arie despre taina Preasfintei Treimi şi cum că toate cele trei persoane sînt de o fiinţă şi de aceeaşi cinste, a luat o cărămidă arsă şi, făcînd semnul sfintei cruci, cînd a strîns cărămida, focul care a ars-o s-a ridicat în sus, apa a curs pe pămînt şi lutul a rămas în mîna lui. Cărămida era simbolul Preasfintei Treimi. Focul închipuia pe Tatăl, lutul pe Fiul întrupat şi apa pe Duhul Sfînt, Mîngîietorul care a fost trimis în lume.

Singurul jurnalist român care a vorbit cu Ratko Mladici: "Generalul este un sfânt pentru poporul sârb"


Realizatorul TV Raico Cornea este singurul jurnalist român care a stat de vorbă cu Mladici. Timișoreanul l-a întâlnit pe Ratko Mladici, comandantul armatei federale sârbe din Bosnia, în anul 1993, lângă Banja Luka.
Pentru jurnalistul de război Raico Cornea, întâlnirea cu Ratko Mladici, arestat de Tribunalul Penal Internaţional de la Haga, a fost unul din cele mai impresionante momente din viaţa sa. Evenimentul a avut loc în 1993, când a făcut parte dintr-o delegaţie română la un festival internaţional de poezie, care a avut loc lângă Banja Luka. Fusese cu doi ani înainte de evenimentele de la Srebreniţa, care i-au adus lui Mladici acuzaţiile de genocid şi crime împotriva umanităţii.
Raico Cornea este reprezentant al minorităţilor in Consiliul director al TVR şi una dintre cele mai cunoscute figuri ale minorităţii sârbe din Banat. În dublă calitate de jurnalist şi reprezentant al minotităţii sârbe, Raico Cornea a dezaprobat relatările în care generalul sârb este acuzat de crime de război, insistând să prezinte şi un alt punct de vedere.

Adevărul de Seară Timişoara a relatat din Serbia arestarea generalului acuzat de crime de război, prezentând varianta oferită de autorităţile care investighează şi judecă aceste fapte.

Citeşte aici relatarea despre arestarea lui Mladici:
În bârlogul măcelarului Ratko Mladici

Minoritatea sârbă, din care face parte şi Rico Cornea este foarte numeroasă în Banatul românesc şi din acest motiv subiectul Ratko Mladici este unul extrem de controversat în zonă. Sârbii bănăţeni au o cu totul altă opinie pe această temă, exprimată de jurnalistul Raico Cornea.
„Eram student la Belgrad atunci, iar alături de noi românii au mai fost invitaţi din Cipru şi Grecia. Ne-au dus într-o cantină a unei şcoli. La un moment dat a aterizat un elicopter, din care a coborât Ratko Mladici. În viaţa mea nu am văzut un om mai idolatrizat. Toată activitatea s-a oprit. Ospătarii au rămas cu supa în mână. Mladici s-a aşezat cu noi la masă. Am stat trei ore cu el”, a declarat Raico Cornea.
Jurnaliştii i-au solicitat apoi un interviu scurt, la care Ratko Mladici a răspuns cu plăcere. Raico Cornea i-a pus o întrebare legată de o presupusă declaraţie a generalului apărută în presa internaţională, în care afirma că are modalităţi tehnice de a bombarda Roma şi Londra. „Mi-a răspuns că nu este adevărat. «Noi nu atacăm pe nimeni, ci doar ne apărăm glia strămoşească. Eu îmi apăr poporul», mi-a spus Mladici. Mă aşteptam să fie un general scorţos, încruntat, dar era un tip jovial. Sunt mândru că am făcut interviu cu Mladici”, a mai declarat Cornea.


Argumente pro-Mladici

Arestarea lui Ratko Mladici a fost primită cu tristeţe, tragism şi durere de sârbii de pe întreg mapamondul. Pentru ei, comandantul armatei federale din Bosnia a fost un erou. „Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar este un sfânt pentru poporul sârb. E pe un piedestal. Este văzut ca omul care a salvat poporul sârb din Bosnia. Din păcate toţi cei care ştiu câte ceva despre Mladici sunt în două tabere extreme. Nu există să fie între”, a mai spus Raico Cornea. Acesta a relatat în timpul războiului din fosta Iugoslavie, din Croaţia, Bosnia şi Kosovo, însă acum este membru în Consiliul director al TVR, ca reprezentant al minorităților. Este extrem de bine pus la punct când vine vorba de spaţiul ex-iugoslav, având acasă o „arhivă” de peste 20 de saci de documente.

Mladici a fost un tip dintr-o bucată. Un militar desăvârşit. A fost şef de promoţie la Academia Militară, a avut o carieră de excepţie devenind general şi a fost trimis mereu acolo unde a fost mai greu. Un tip care îşi dedică viaţa întreagă carierei militare poate lua viaţa unor civili? Mă îndoiesc. Dacă cineva aduce o întregistrare video, audio sau scris că el a dat ordin să se ucidă necombatanţi, femei, copii, atunci pot să spun că e criminal. Nu există niciun document care să confirme că armata condusă de Mladici a comis masacre”, a mai afirmat Raico Cornea.

Related Posts with Thumbnails