2.2.13

PARINTELE ARSENIE BOCA DESPRE ZACHEU VAMESUL„Toţi murmurau şi ziceau: a intrat să poposească la un om păcătos." (Luca 19,7) Ei, „drepţii", osândeau şi pe Iisus şi pe Zacheu. Pe Iisus că nu se „ţine" sfânt, ci se „pogoară" şi cinsteşte cu venirea Sa pe un păcătos; iar pe păcătos îl osândeau ca nevrednic de Iisus. Mutra aceasta tulburată, din care sfredeleau ochii osândirii, iată că primeşte următoarea palmă, - mai întâi de la Zacheu: „Atunci Zacheu, stând în faţa Domnului, a zis: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, şi de-am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit." Iată că îndreptarea omului „în faţa Domnului" astupă gura oamenilor. Dar le-a astupat-o şi Domnul, zicând: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi el fiu al lui Avraam este". Se vede limpede că Domnul îi are în vedere şi pe cârtitori, căci şi lor le bate răspunsul, pentru că de-ar fi vorbit Iisus numai cu Zacheu, i-ar fi zis acestuia aşa: că şi tu, fiu al lui Avraam eşti; dar nezicând aşa, se vede că le împrăştia acestora ţepele osândelor. Iată prin urmare, că omul care se îndreaptă, fie el oricât de vameş şi de păcătos, simte bucuria pe care n-o rănesc osândele, şi nici el n-are om de osândit. De aci începe omul să samene cu Dumnezeu. Când vine Domnul la tine te dezlegi de toate, nu numai de nedreptăţile tale, ci şi de toată dreptatea ta. Când „stai în faţa Domnului" eşti mai presus de lumea aceasta, mai presus de avuţia lumii, mai presus de trăncăneala şi cârteala vieţii; - ai, cu un cuvânt, ceva din liniştea mai presus de lume a lui Dumnezeu. De altfel nici n-ajungi „în faţa lui Dumnezeu" până n-ai întors toate ale Cezarului, înapoi Cezarului. De aci încolo, începe sfinţenia.

Prislop. 30.1.1949

Sursa preluare text:
http://tezaurul-ortodox.com/topic/2143-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-a-lui-zaheu/

Un grup de 84 de medici români avertizează: Utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS: cardul de sănătate, prescripția electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic, aducându-se atingeri caracterului ei umanitar.

Un grup de 84 medici din diferite colțuri ale țării a redactat un memoriu în care semnalează aspectele etice și juridice pe care le implică informatizarea medicală. Semnatarii acestui memoriu doresc să informeze și pe alți profesioniști ai sănătății despre ceea ce înseamnă acceptarea utilizării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, dincolo de “beneficiile” proclamate de autorități.
 
Utilizarea și acceptarea SIUI, a cardului de sănătate, a rețetei electronice și a dosarului electronic duc la  încălcarea dreptului la confidențialitate a pacientului și la încălcarea secretului profesional. Aceste drepturi ale pacientului si obligatii ale medicilor sunt garantate prin legea drepturilor pacientului și întărite de Codul Deontologic al Medicilor. Pe de o parte, furnizorii de servicii medicale se obligă să respecte confidențialitatea și dreptul la viață intimă și privată al pacientului, prin Contractul Cadru pe care îl semnează cu Casa de Asigurări, iar pe de altă parte le încalcă flagrant, atât timp cât  raportează in SIUI datele personale ale pacientului, diagnosticul, tratamentul primit și alte date din istoricul medical. Cine îi apără pe pacienți? Cine îi va apăra pe medici?

Datele aparținând vieții private vor fi expuse atacurilor informatice, erorilor umane  și “privirilor indiscrete” ale oricui va avea acces la sistem (orice medic aflat în relații contractuala cu Casa de Asigurări, toți farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și , în general, cam orice persoană care va fi capabilă sa intre în sistem).Cine își va asuma erorile softului când acestea vor aduce atingeri integrității fizice sau psihice ale pacientului?

Medicii devin statisticieni și operatori PC ! Caracterul umanitar al profesiei medicale se “diluează ” ! Pacienții și medicii expuși deopotrivă moral și juridic! O modalitate de control abuziv al vieții pacientului introdus sub pretextul stopării fraudelor din sistemul medical!

Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România,

Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae

 

Domnule  Preşedinte,

Semnatarii acestui memoriu doresc  să  vă aducă  la cunoştinţă  câteva aspecte  care, considerăm noi, încalcă principiile fundamentale de exercitare a profesiei de medic, precum și legi și regulamente care organizează  și reglementează exercițiul profesiei, afectând  prestigiul acesteia, cu implicații etice și legale  în ceea ce privește relația medic-pacient.

Considerăm că prin utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări  de Sănătate( PIAS: cardul de sănătate,prescripția  electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic , aducându-se  atingeri caracterului ei umanitar. Suntem constrânși prin obligativitatea utilizării PIAS să încălcăm drepturi ale pacientului garantate prin lege, drepturi care pentru noi constituie OBLIGAȚII.


Prin utilizarea si aplicarea componentelor PIAS nu va mai exista confidențialitate și nici secret profesional (aspecte garantate atât prin legea  46/2003 privind drepturile pacientului cât și prin Codul nostru, de deontologie medicală).  Prin inscripționarea datelor medicale pe cardul de sănătate și prin utilizarea  SIUI , lărgim nejustificat accesul la informațiile personale ale pacientului, medicii fiind  în imposibilitatea de a mai respecta secretul profesional. Toate persoanele care vor avea acces la SIUI , vor avea acces și la datele medicale, personale, ale oricărui pacient(toți  medicii de familie, toți  medicii specialiști( alții decât medicii de familie),toți  farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și nu numai…). Persoane total necunoscute pacientului  în cauză   îi vor putea  edita și/sau  accesa datele personale, uneori fără ca acesta să aibă cunoștință !

Medicul este obligat să păstreze  secretul profesional și să acționeze în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.( Art.17. Secretul profesional, CAPITOLUL III al Codului de Deontologie Medicală  – Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate)

  Medicul este obligat să păstreze secretul profesional, obligația fiind  opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective.( Art.18, alineatul 1, Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional,alineatul 1 al Codului de Deontologie Medicală)

   Medicul este obligat  să păstreze secretul profesional  și obligația persistă și după ce persoana respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat.(Art 18, alineatul 2 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul, la solicitarea persoanei  în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta, cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză. (Art 19 al Codului de Deontologie Medicală)

Iată cât de restrictive sunt obligațiile noastre în ceea ce privește  păstrarea secretului  profesional!
Într-o totală opoziție cu prevederile PIAS, care extinde relația medic curant- pacient la pacient- multipli medici sau alt personal, nesolicitați de pacient strict în cadrul actului medical! În plus, „actul normativ al Ministerului Sănătății ”cu privire la cardul de sănătate(n.n.), spune specialistul in legislație IT, domnul avocat Bogdan Manolea “încalcă toate principiile colectării datelor cu caracter personal.”  Iată ce alte probleme obiective ridică domnia sa, prin prisma asiguratului: ” Există o bază de date centralizată cu datele de pe carduri? Cine are acces la date ? La ce date ? Cui trebuie arătat cardul ? Cine poate citi datele de pe card și cine de pe cip?(…) Care sunt măsurile de securitate luate în acest sistem informatic ? Cine il auditează ?”(articolul “Cardul nostru de sănătate cel de toate zilele…”  de Bogdan Manolea , preluat de pe  blogul juridic al lui Bogdan Manolea cu informatii referitoare la legislatie, jurisprudență, articole și știri legate de domeniul Dreptului Tehnologiei Informației din România și străinătate,  http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2010/11/15/card-electronic-de-sanatate-romania-critica ).Ne întrebăm, cu speranța ca întrebarea să nu rămână doar retorică- la ce ne expunem, noi medicii, și la ce îi expunem pe pacienții noștri?
Am dori să atragem atenția și asupra altor aspecte legate de utilizarea sistemelor informatice(așa cum specialiștii în etica informaticii semnalează):
“-transparența inacceptabilă a vieții private,
- riscuri de discriminare și abuz  prin expunerea pacientului la o posibilă “agresiune informatică (utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este să actualizeze fişierele cu informaţii;scurgerea accidentală de informaţie, prin neglijenţa sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul unor intruşi;propagarea de erori şi pagubele pricinuite de acestea- și aici vorbim de erori și pagube umane(n.n.); folosirea intenţionată a datelor în scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile)”
-vulnerabilitate, putând deveni „ victime ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme informatice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul (…) sănătății  oferă largi posibilităţi pentru un comportament antisocial sau pentru acţiuni teroriste.”(citat din „Unele probleme sociale,economice, juridice și etice ale utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor”- de Prof. Dr. Ing. Șt. Iancu, Secretar științific al Secției de Știință și Tehnologia Informației a Academiei Române)

Indrazniti cand copiii va sunt agresati prin programe scolare!

Doamne ajută
Azi, când am luat-o de la grădiniţă pe fiica mea de 6 ani, mi-a spus că marţea viitoare - ca primă zi a unei perioade de 4 zile puse sub sloganul Să fiu altcineva – li s-a propus să vină, cine vrea, îmbrăcat astfel: fetele băieţeşte şi băieţii cu fustiţe şi rochiţe. Adică travestiţi.
Am vorbit imediat cu educatoarea, care a spus că e mai mult o glumă. Apoi am sunat-o pe directoarea, unguroaică, şi ea mi-a spus că s-a hotărât să se facă aşa, cu acordul părinţilor. Minciună, căci reprezentantul părinţilor copiilor din grupa fiicei mele nu ştia nimic. I-am spus doamnei directoare că sunt împotrivă şi consider o propagandă homosexuală expunerea, chiar şi la nivelul vizual, a copilului meu la propagandă de travestiţi, mai ales când e făcută de bieţii copii ca şi cum ar fi o joacă, ceva interesant. Căci, nu, mai greu e până se obişnuieşte lumea cu ideea, apoi …
Am ameninţat-o că dacă nu îşi retrage iniţiativa respectivă, o voi da în judecată, ca om care atentează la sănătatea morală a copilului meu, pe care, cu soţia mea, l-am crescut fără televizor, în frică de Dumnezeu şi cu multă dragoste.
Am vorbit şi cu o judecătoare pentru a vedea ce opţiuni de acuzare am. Ea s-a interesat şi mi-a spus că NICI UNA pe linie penală. Adică pederaştii au epurat din Constituţia României tot ceea ce putea să îi oprească, iar acum au lansat atacul, sub streaşina - culmea nesimţirii - Muzeului Ţăranului Român, unde ar trebui să se păstreze vii valorile reale ale poporului român: cinstea, castitatea, bunul simţ, respectarea aproapelui, ascultarea de voia lui Dumnezeu etc.
În seara asta am ieşit la predică şi am spus toate acestea, ca oamenii să ştie, îndemnându-i să se roage – Doamne, surpă lucrarea duhurilor rele şi a celor ce le slujesc. Şi să nu stăm cu mâinile în sân, să ne apărăm copiii, să fim ca leii care împrăştie toate hienele care ne atacă familia.
Însă scandalul tot a fost bun - educatoarea şi directoarea, probabil şi la îndemnul inspectoarei cu care am vorbit între timp, au anulat cu totul iniţiativa, carnavalul va începe numai de miercuri, marţi va fi o zi obişnuită.
Deci, fraţi creştini, se poate. Să nu ne fie frică. Niciodată, în mici o împrejurare. Hristos e alături de noi. Strigaţi din toate puterile după ajutorul Lui, daţi pe faţă toate uneltirile pederaştilor, fiţi ca leii care îşi apără puii. E datoria noastră de taţi, mame, părinţi duhovniceşti, creştini ai acestui neam.
De aici din Sf. Gheorghe, Covasna, cu urări de bine pentru luna aceasta pentru toţi cei care gândesc româneşte, în calitate de tată şi de om cu bun simţ
 
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu
Preşedintele Asociaţiei Prietenii
Sf. Efrem cel Nou

In razboiul dus impotriva noastra si a lui Dumnezeu se mizeaza pe: lipsa noastra de reacţie, de curaj, rusinea de a nu te da in spectacol, pe lipsa de solidaritate, fiind vorba într-un cuvânt de carenţe de caracter.
Related Posts with Thumbnails