23.7.12

Elite romanesti versus elitele degenerate

Maria Diana Popescu: Stimate Prof. Dr. Adrian Botez, bine aţi venit! Să vorbim, vă rog, despre atmosfera care v-a zidit ca Om, Profesor şi Scriitor.

Prof. Dr. Adrian Botez: Bine v-am găsit şi Doamne, ajută! „Atmosfera care m-a zidit"...M-am născut, ca bucovinean din Bucovina de Sud, într-o vreme vitregă, pe care, probabil, n-am conştientizat-o decât parţial, atunci - prin bărbaţi cunoscuţi (mulţi, din acelaşi sânge şi Duh cu mine), bărbaţi maturi şi cu priviri blânde, dar încăpăţânate, cu guri destinse în zâmbete sincere, vizionare şi temerare, cu frunţi înalte şi demne - care dispăreau, dintr-odată (ca luate de vânturi rele), din lumea asta, precum personajele din Maestrul şi Maragareta al lui Bulgakov (încă nu plecase Armata Sovietică din „casa noastră"), şi într-o familie cu o istorie foarte încordată, marcată de martiri naţionalişti însângeraţi. De mic am fost educat să fiu responsabil faţă de aceşti oameni „trecuţi" şi faţă de această istorie: asta mi-a marcat toată viaţa, chiar dacă au existat perioade în care nu m-am exprimat cu glas îndestul de limpede şi vibrând de toate revoltele strânse. Mama şi bunicii după mamă m-au învăţat să mă rog, cu tot sufletul - asta fac şi azi, nu pentru mine doar, ci pentru ca lumea să se lumineze. Tata m-a învăţat să mă revolt, tot din întreg sufletul. Eram prins de multe ori între nedumeriri, ca între sloiuri. Dar Dumnezeu nu a lăsat să-mi fie strivit sufletul: de mic, de pe la patru-cinci ani, am căpătat patima cititului - cumplită patimă, pe măsura realităţii în care trăiam. Cititul a fost atât refugiu pentru „regruparea" forţelor, cât şi „zonă" de lămurire şi limpezire a sinusoidalelor lumii.

Bănuiesc că destinul de profesor de Română şi profesor de crezuri, date fiind cele zise mai sus, era unul foarte logic, pentru mine, aşa s-au străduit să mă convingă şi mentorii mei din liceu: profesorul de latină, Nicolae Popescu şi profesoara de română, Eleonora Murariu - dar eu m-am împotrivit, oarecum, şi mi-am dorit să fiu medic vindecător. N-a fost să fie, în forma pe care eu mi-o închipuiam, dar tot un fel de vindecător (de întuneric şi de ignoranţă) este şi un profesor/ravi/rabuni. Eh, mă rog, asta se poate spune doar despre cel care este profesor, care, precum preotul cel osârdnic, este conştient de Misiunea sa înaltă şi autosacrificială. Pentru că, din păcate, în/spre şcoli, vin prea mulţi nechemaţi: laşi, iresponsabili, yesmani, care mai curând strică/distrug sufletele tinere, decât le călăuzesc spre lumină. De fapt, şcoala de azi (din România, dar nu numai) asta şi vrea: să-i distrugă şi să-i distragă de la misiune, atât pe dascăli, cât şi pe cei care trebuie luminaţi-dăscăliţi. Aşa că, să fii profesor adevărat, în România de azi, presupune să fii, în primul rând, foarte bine zidit în crezurile tale şi neclintit luptător pentru aceste crezuri. Şi asta, chiar dacă obrajii amândoi îţi vor fi pângăriţi, zi de zi, de scuipaţii întregii lumi. Şi, care va să zică, din aceste scrâşnituri şi încrucişări de săbii, s-a ivit scriitorul. Profesorul cel cu crezul în inimă şi sabia în mână trebuia să ţină un jurnal, găfâit şi, din când în când, extatic - al duelurilor şi încăierărilor sale cu demonii lumii. Acum, când privesc în urmă, lucid şi fără nostalgii zadarnice – mă şi mir, ba chiar grozav mă minunez - cât de linear şi de logic s-a legat, cam totul, în viaţa mea, pe care, la nivelul „solului", eu o resimţeam ca pe-o aventură „fiinţială" – nu totdeauna limpede, în victorii ori înfrângeri - brutală, plină de zgârieturi (cicatrizate de încăpăţânare!) şi teribil de smucită.

MDP: Cum a luat fiinţă CONTRAATAC şi căror ideologii slujeşte?

A.B.: „Ideologie" este un cuvânt atât de compromis, în veacul acesta (ca şi în cel trecut!, dar, în acesta, miasmele semanticii sale sunt mult mai grele, otrăvitoare), încât vă voi spune, pe şleau: revista „Contraatac" (numită, la primul ei număr: „Manifestul Eminescu"), care aproape de la sine s-a întemeiat, în 1999 - dispreţuieşte, cu scârbă, orice ideologie! - şi preţuieşte orice gest spiritual, întru Duh Românesc de întreagă şi sinceră omenie, cinstit-truditoare întru aflarea Luminii. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, am ctitorit-o, apoi, am „înmulţit-o", după pilda hristică a „talanţilor", ca răspuns la mizeriile scârbavnice permise de fardatul intelectual Pleşu, în revista sa, „Dilema", împotriva Tatălui Limbii şi Neamului Românesc Conştient - Mihai Eminescu. Am ctitorit-o, ca gest de suire pe crucea destinului de Neam. N-am atacat, noi toţi, ca Neam – nu atacăm, noi cei puţini, nici ca revistă, de cultură şi atitudine: noi răspundem, precum cei provocaţi la duel. Mereu şi numai - am „contraatacat" (în toată istoria: atât a Neamului Românesc, cât şi a revistei). Numai că, în loc de spadasini, veacul nostru ni-l umplură ciomăgarii şi ştiţi cât a pătimit Don Quijote-spadasinul şi lăncierul onest, de pe urma zdravenilor mârlani, care-i răspundeau cu măscări şi bâte bătucite, precum Duhul lor înghesuit! El nu s-a lăsat de crezuri - nici noi n-o vom face, cu ajutorul Lui Dumnezeu. Până la „ultima suflare", cum se zice. Din păcate, această „ultimă suflare" se cam apropie, şi lumea nu-i schimbată în bine (nici de noi, fireşte – cine suntem noi, decât nişte fire de nisip? - dar, din păcate, n-o schimbă, vizibil, nici nenorocirea, nici rugăciunile de foc ale Sfinţilor Părinţi) - nu-i schimbată nici „nici cu-o iotă, nici cu-o cirtă"! Poate că doar aparent nu-i schimbată, cine ştie? Dumnezeu ştie.

Bine, aşa-i: probabil că n-am schimbat nimic, în lume, e-adevărat - dar, prin această revistă, cei care au participat la ridicarea meterezelor şi la săparea tranşeelor ei n-au putut fi schimbaţi, de furtunile sălbatice, turbate, cu gust apocaliptic, ale acestei lumi! Trebuie să recunoaşteţi că şi aceasta poate fi o mângâiere: Neclintirea crezurilor - într-o lume a cameleonilor, a permanentei clintiri a caracterelor, a alunecărilor hâde, fără stavila credinţei în Stâlpii Cuvântului Sfânt - spre genunile beznei.

M.D.P.: Ca profesor, ca fondator şi director al unei reviste de cultură, cum evaluaţi starea învăţămîntului şi a culturii după 1989?

A.B.: Cei care „diriguiesc" învăţământul şi cultura (în România şi în Lume), azi, vor să distrugă Duhul Dumnezeiesc, Duhul Lui Hristos. Sunt porniţi şi stârniţi, ca duhuri distructive, dintr-un „afară" diabolic - probabil, după 2000 de ani de „prostire" şi intoxicare a creştinilor (şi nu doar - dar creştinismul a fost „croit", special, ca religie a „excesului mistic", sigur că benefic, în nevăzut - exces de toleranţă, şi de iertare, şi de iubire... şi pentru toţi - deci şi pentru cei mai crânceni duşmani - Rugare Fierbinte), sigur pe ei, foc de obraznici, ţanţoşi şi aroganţi, precum Lucifer! „Plecaţi din pământul ţării voastre! Descurcaţi-vă, cum ştiţi şi cum vă vine mai la-ndemână!" - aşa ni se spune, din partea „diriguitorilor" acestora (atât de suspicionabili de genocid spiritual), apăsat şi repetat, ca pentru handicapaţi mental. Prefăcându-se, respectivii măcelari, că uită de sfinţenia acestui pământ de Patrie, zămislit nu doar din păcatele gloatelor, ci şi din autosacrificiul gloatelor şi ne-gloatelor (care autosacrificiu n-a ţinut cont, niciodată, de „extracţia" socială, ci de capacitatea de autojertfire, întru Duhul Hristic: ţăran ori cioban, lângă boier - analfabet luminat, lângă condeier fierbinte-exasperat - totul ţinea şi totul ţine de Revelaţie, nu de „surtuc" ori „opincă").

Slujba şi Misiunea îmi sunt la Adjud, chiar lângă Mărăşeşti, acolo unde nu creşte fir de iarbă decât din pământ sfânt, frământat şi frăgezit/rodit cu sânge de martiri, deci, ştiu că, chiar asumându-mi riscul de a fi dat afară din „învăţământul" de azi – trebuie să nu respect programul de îndobitocire, al „statului" (cu stăpâni şi călăuzire dinafară!) - să nu-i îndemn pe elevi să se „potrivească"/adapteze lumii, ci să strângă (zi de zi şi ceas de ceas!) forţe, spre împotrivirea faţă de demonii din lumea contemporană! O lume care-i îndeamnă să fie hoţi, escroci, trădători (faţă de Dumnezeu şi de ţară/Patrie şi de oameni/semeni, dar, pe cale de consecinţă, şi faţă de ei înşişi, egoişti, plezirişti, într-un cuvânt, ne-oameni. Iar o „cultură" românească, ce este condusă/administrată şi „oblăduită" (?!), în România, de către unguri, este ceva absurd (m-am convins pe pielea mea) - cum la fel de absurd este să nu existe, pentru această „cultură", un zdravăn „măturoi" al Spiritului Critic. Unde sunt criticii acestui morman sufocant de maculatură - poreclit, insidios - „cultură"?! Şi tot de domeniul absurdului: să existe o Uniune a Scriitorilor, formată, 80%, din impostori obraznici (uneori, chiar analfabeţi/agramaţi), dar care n-au, prin compensaţie" (?), nici măcar un strop de talent - ori, măcar, de bun-simţ şi cultură. Ambele, bunul-simţ şi cultura autentică, cresc din aceeaşi rădăcină sfântă: cultul - nu, ăştia n-au niciun Dumnezeu şi, deci, nicio ruşine şi nicio frică să facă absolut orice mârşevie şi din cca 20% de creatori autentici, hărţuiţi şi umiliţi, parcă mai cinic şi sadic decât înainte de 1989. U.S.R. îl refuză şi abia îl aşteaptă, în România, pe Paul Goma, ca să-l scalpeze şi, apoi, să-l ardă pe rug, în schimb, le înghesuie în poală, cadouri şi premii („naţionale", cică asta este o blasfemie), unor pornografi, de felul lui Mihail Gălăţanu, unor mediocrităţi „cu ştaif şi rude la Ierusalim", de tipul lui Mircea Cărtărescu (cu care Nicolae Manolescu vrea să-l înlocuiască pe Mihai Eminescu), şi îi cocoaţă în cele mai înalte posturi de decizie, pe nişte monştri a-morali, de felul lui Pa(s)tapievici, căruia îi dă, drept „director de onoare" al ICR-ului, pe cel mai sadic şi cumplit anti-român, care a fost „inventat", cel puţin, până acum: pe Traian Băsescu! Auzi, „Onoare" la Băsescu! N. Manolescu, şeful USR, este principalul instigator (alături de Paul Cornea şi de Andrei Marga) al înfăptuirii „manualelor alternative"- deznaţionalizante şi despiritualizante, prin lipsirea poporului român de Istorie şi prin distrugerea viziunii evolutiv-diacronice, asupra Duhului Creator Românesc. Nu, nu trebuie să se mai poată aşa, adică, „să spunem Răului Bine şi Binelui, Rău. S-a scos până şi ora de Dirigenţie, din orar - şi mai avem pretenţie să se facă, în România, cultură şi educaţie.

M.D.P.: „Dar oare-n toate, în lume, deodată ce lipseşte"? Se întreba Saint-John Perse. Ce-i lipseşte românului ca să poată trăi omeneşte?

A.B.: Nu-i lipseşte nimic. Are de toate, în Duhul lui, în Patria lui - dar nu le ştie, pe toate câte le are. Habar nu are de ele sau ştie mult prea puţin despre aceste sfinte daruri, faţă de cât i-a dat/dăruit Dumnezeu. Deci, să-i dea Dumnezeu românului (dacă mai merită) puterea şi curajul şi discernământul de a-şi cunoaşte darurile şi Harurile de la Dumnezeu – şi de a şi le apăra şi înmulţi, prin strădania Duhului său ales. După cum vedeţi, Sadoveanu avea dreptate, în opinia mea, când îl „cita" pe Dumnezeu, în debutul Baltagului, referitor la aşa-zisa „impotenţă" divină de a-i dărui pe Oamenii Muntelui Kogaion/Muntenii-Valahii/cei negri/mistici: „Rămâneţi cu ce aveţi. Nu vă mai pot da într-adaos decât o inimă uşoară, ca să vă bucuraţi cu al vostru..."

M.D.P.: De la Pericles încoace, în toate epocile, idealul uman a fost „învingerea omului de către om". Uciderea diferenţei, „divide et impera"..., toate acestea cum s-ar traduce în context?

A.B.: Ia să se roage, deasupra capului fiecărui om de pe pământ, un Iustin Pârvu, să zicem, şi să vedeţi cum vor dispărea toate tendinţele de învrăjbire tâmpă şi egotistă, de laşitate, de lipsă de solidaritate spirituală întru Bine şi tendinţele egoisto-hrăpăreţe - şi vor apărea Duhul cel Bun şi de-tine/sine-dăruitor, şi Frumuseţea Gândului şi a Simţirii. „Divide et impera" a fost o formulă valabilă, mii de ani, doar pentru cei care au uitat să mai privească spre Cer - şi au stat, numai, încruntaţi, nevăzând nici măcar pământul, cu raiul său miraculos! „Divide et impera" nu poate fi valabil, spre pildă, într-un schit, acolo unde e atâta rugăciune şi treabă a mâinilor şi slavă de Dumnezeu al Creaţiei Lumii: „Ora et labora"! Nici măcar de manipulat nu-l poţi manipula, pe omul care, prin Rugăciune, are în el „Calea, Adevărul şi Viaţa".

Sursa: http://www.art-emis.ro/jurnalistica/1078-dialoguri-privilegiate-iv-prof-dr-adrian-botez.html
Related Posts with Thumbnails