2.1.10

PS Iustinian: Oricine crede sau marturiseste ca ,,piatra” nu este Hristos sau ca Biserica este intemeiata pe o persoana omeneasca este un antihrist

Oricine crede sau marturiseste ca ,,piatra” nu este Hristos sau ca Biserica este intemeiata pe o persoana omeneasca, este un antihrist adica un dusman un potrivnic a lui Iisus Hristos. Este un demon, la care Hristos ii zice: ,,Inapoia Mea, satano! Piatra de poticnire imi esti, pentru ca nu cugeti cele ce sint ale lui Dumnezeu, ci cele ce sint ale oamenilor”. (Mt.16, 23) ,,Iubitilor, nu dati crezare oricarui duh, ci cercati duhurile daca sunt de la Dumnezeu, fiindca multi prooroci mincinosi au iesit in lume."

In aceasta sa cunoasteti Duhul lui Dumnezeu; orice duh care marturiseste ca Iisus Hristos a venit in trup, este de la Dumnezeu.
"Si orice duh, care nu marturiseste pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care ati auzit ca vine si acum este chiar in lume” ( 1 Ioan 4,1,2,3 ), asa cum Domnul a zis lui Petru cand acesta a indraznit sa-l abata pe Iisus Hristos de la planul Sau Dumnezeiesc.

Biserica-Imparatia lui Dumnezeu nu-i intemeiata nici pe persoane omenesti si nici pe credinta unor oameni. A spune ca Biserica este intemeiata pe o persoana omeneasca este cea mai mare greseala, dar tot o ratacire este si a spune ca Biserica – Imparatia lui Dumnezeu, este intemeiata pe credinta unor oameni. Biserica, Crestinismul, Imparatia lui Dumnezeu in lume este intemeiata pe adevarul fundamental– neschimbabil, nepieritor ; ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pe Dumnezeirea lui Iisus Hristos este deci intemeiata Biserica, Imparatia lui Dumnezeu pe pamant.
Credinta in aceasta inseamna a nu accepta ca Biserica este intemeiata pe nisip, pe un teren foarte miscator si nestatornic, pe elemente subiective, pentru ca nimic nu este mai subiectiv decat persoana si credinta unor oameni, ori Biserica nu este intemeiata pe umbre, ci pe stanca cea tare, pe piatra, care este divinitatea lui Iisus Hristos.

Dumnezeirea lui Hristos este temeiul obiectiv, pe care este intemeiata Biserica lui Hristos, aceasta este piatra, stanca vesnica care niciodata nu trece, nu se misca, nu dispare si de aceea ea da tarie Bisericii pe care nici portile iadului nu o pot birui in acest lucru, in aceasta realitate, in aceasta invatatura sta sau cade, are sau nu are calitatea de crestin, orice om.

Cine nu crede ca Iisus este Hristos, ca Iisus este Fiul prea iubit al Tatalui, asa cum am auzit ca Tatal a spus la Iordan, cine nu crede ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu asa cum au crezut si au marturisit Sfintii apostoli prin gura Sf. Ap. Petru, cine nu crede ca Hristos este ,,piatra” pe care este intemeiata Biserica, asa cum ne spune Duhul Sfant prin profeti si prin apostoli, acela nu este crestin adevarat, nu este pe calea cea dreapta care duce la mantuire si la indumnezeire.

Iubitii mei frati,
Ca o urmare a credintei si dragostei noastre sa asezam chipul, icoana Domnului in casele noastre si sub aceasta icoana sa aprindem o candela din cand in cand. Sa ne crestem copiii in lumina ce curge din icoana si viata Mantuitorului, sa-i invatam sa vesteasca cat mai des numele lui Iisus Hristos, asa cum fac crestinii buni si calugarii in chiliile lor, care si in somn de multe ori rostesc numele lui Iisus. Cand buzele omului rostesc numele lui Iisus, toti demonii fug pentru ca toate puterile iadului se cutremura cand aud pe cineva rostind si pomenind numele Domnului, zicand: "Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul". Aceasta scurta rugaciune se numeste rugaciunea inimii, sau rugaciunea lui Iisus.

Rugaciunea aceasta este o arma puternica impotriva diavolului, de aceea toti oamenii lui Dumnezeu se folosesc de ea.
Aceasta puternica rugaciune o poate rosti si calatorul, si muncitorul de pe ogor, din fabrica sau din mina. Si copilul, si tanarul si batranul. Prin aceasta rugaciune noi putem curati vazduhul duhovnicesc, care este foarte poluat acum, cu negura, si gazele otravitoare si ucigatoare de suflet a pacatelor.
Cand toti crestinii ar rosti rugaciunea aceasta neintrerupt viata s-ar transforma, s-ar transfigura, s-ar insenina si ar deveni curata, cum a fost atmosfera in paradis, inainte de caderea omului in pacat.

De azi inainte, incercati fratilor sa rostiti in gand cat mai des, numele lui Iisus – si veti vedea cat de dulce va deveni pentru voi viata duhovniceasca.
Binecuvantarea Domnului sa vina peste voi cu al sau har si cu a Sa iubire de oameni. Sarbatori fericite si un an nou binecuvantat.Pastorala de Craciun a PS Justinian Chira, episcopul Maramuresului si Satmarului (2007)

Nu vă înjugaţi în jug străin cu cei necredincioşi! Tâlcuiri ale Sfântului Teofilact al Bulgariei.

II Corinteni 6

12 Voi nu vă strâmtoraţi întru noi, dar noi ne strâmtorăm
întru inimile voastre.

Voi - zice - încăpeţi toţi în inima mea cea largă fără vreo strâmtorare, cu toate că sunteţi atât de mulţi la număr. Eu însă am multă strâmtorare în inima voastră şi nu pot încăpea cu îndestulare, măcar că sunt unul singur. Adică: Eu - zice - vă iubesc cu covârşire, însă voi mă iubiţi şi mă aveţi întru sine-vă cu strâmtorare.

13 Arătaţi şi voi aceeaşi răsplătire! Vă vorbesc ca unor copii ai mei:
Lărgiţi şi voi inimile voastre!

Zice: Arătaţi şi voi către mine aceeaşi răsplătire a dragostei cum am eu că­tre voi, şi lărgiţi-vă şi voi către mine precum şi eu către voi. Însă Apostolul arată că răsplătirea aceasta a dragostei este datorie pentru ei, căci zice: Ca unor fii vă zic aceasta, adică nu cer vreun lucru mare de la voi, pentru că eu sunt părinte duhovnicesc al vostru iar voi fiii mei duhovniceşti; de aceea, cer ca o datorie să fiu iubit, fiindcă fiii sînt datori din fire a-şi iubi tatăl.

14 Nu vă înjugaţi în jug străin cu cei necredincioşi!

Pentru a nu părea că a spus cele de mai sus pentru sine, Apostolul arată aici că cere şi are trebuinţă de dragostea lor pentru folosul lor înşişi, ca şi cum le-ar zice aşa: O, Creştinilor, aceasta este a mă iubi voi: a nu vă amesteca cu cei ne­credincioşi şi a nu vă pleca în partea lor! Şi nu a zis: „nu vă amestecaţi", ci: „nu vă înjugaţi în jug străin", adică: Nu nedreptăţiţi dreptatea, nu vă plecaţi şi nu vă împătimiţi cu cei necredincioşi în lucrurile ce nu sînt legiuite şi cu drept cuvânt! Căci „înjugare în jug străin" se zice la cumpănirea cea nedreaptă, când o parte a cumpenei se pleacă, şi atârnă şi nu stă în asemănare şi în dreptate.

Iar Fotie zi ce că „înjugare în jug străin" mai înseamnă şi aceasta, anume ca nu se cuvine a ne amesteca cu cei necredincioşi şi cu cei străini, precum porunceşte şi Legea cea Veche a lui Moisi, zicând: „Nu vei pune dobitocul în jug străin!"' {Deuteronomul 19:19), cuvinte prin care arată că nu se cuvine a amesteca dobitoacele cu cele de alt neam, nici pentru a naşte, nici pentru altă oarecare lucrare. însă, prin dobitoacele necuvântătoare, legiuieşte că

noi, Creştinii drept-slăvitori, oameni cuvântători, se cuvine a ne feri în tot chipul de unire;; 5 împărtăşirea celor de altă credinţă şi de alt neam, neînsoţindu-ne cu dânşii prin nuntă, nici luându-i ajutor la vreo lucrare duhovnicească, fiindcă unii ca aceştia vor strica ostenelile noastre, în loc să le folosească. Pentru că ce trebuinţă este să amesteci tu, drept-slăvitorul Creştin, evghenia [„nobleţea", n. m.] credinţei tale cu mincinoasele odrasle ale relei-credinţe?" (din Amfdohia, întrebarea 242). Iar Teodorit tâlcuieşte aşa: „Nu urmaţi celor ce înjugă boi cu cele străine şi apleacă cumpăna, cinstind amăgirea necredincioşilor mai mult decât dreptatea noastră!" (n. aut.) )

Vezi şi subînsemnarea zicerii „ca să fiţi curaţi şi fără prihană" (Filipeni 1:10).


Căci ce însoţire are dreptatea cu nelegiuirea,

Aici, Apostolul cumpăneşte fapta bună şi evghenia [„nobleţea", n. m.] Corintenilor cu răutatea necredincioşilor. Şi - precum un părinte, văzându-l pe fiul său că se întâlneşte şi petrece cu oameni răi şi stricaţi, îi zice: Fiule, ce unire are evghenia ta cu netrebnicia oamenilor acelora? - tot aşa zice şi Pavel către Corinteni: O, duhovniceştii mei fii, voi sunteţi aievea şi cu totul dreptate şi faptă bună, iar necredincioşii aceia sînt cu totul răutate şi nelegiuire, deci ce însoţire şi împreună-petrecere aveţi să faceţi cu ei?

15 sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce unire are Hristos cu Veliar,[2]

( întru alte izvoade se scrie „Velial". Iar mult-învăţatul Coresi, având ştiinţă de limba evreiască, zice că „Veliar" va să zică „fără jug", „fără stăpânire", ca unul ce nu s-a supus jugului şi stăpânirii lui Dumnezeu, căci zice: „Pune-voi scaunul meu deasupra norilor şi voi fi ase­menea Celui prea-înalt!" Iar „Veelzevul" se tălmăceşte „dumnezeu al muştelor", adică al celor neputincioşi şi care aleargă către putorile patimilor ca muştele. Iar „demon" se numeşte de la „deio", adică „învăţ", căci este înţelept a face rău sau a fi iscoditor şi a înfricoşa - după Evsevie. Iar „Satana" va să zică „potrivnic" sau „curgere a nopţii". Iar „Asmodeu" se tălmacese , judecată a zidirii", fiindcă îi munceşte pe cei răi. Iar „diavol" se zice de la „clevetire", căci cleveteşte pe Dumnezeu către oameni şi pe oameni către Dumnezeu.

Iar că cele potrivnice nu se pot uni niciodată adevereşte şi Dumnezeu, zicând prin Ieremia: „Ce e paiul către grîu?" (capitolul 23:28). Zice şi înţeleptul Sirah: „Ce va împărtăşi lupul cu mielul'? Aşa şi cel păcătos cu cel bine-cinstitor de Dumnezeu. Ce pace va fi între hienă şi câine? Şi ce pace are cel bogat cu cel sărac?" (capitolul 13:20, 21) Şi iarăşi: „Cum se va întovărăşi oala de pământ cu căldarea? Căldarea va izbi oala, şi oala se va sparge" (13:3).

Iar marele Vasilie, tâlcuind acea zicere a lui Isaia: „şi se va lua de la dânşii (de la Israiliteni ) jugul lor (al Asirienilor)" (Isaia 25:24), zice aşa: „Trebuie aşadar să ne lepădăm curat de păcat ca să avem grumazul nostru slobod de jugul Asirienilor (adică al demonilor şi al patimilor) şi să ne putem pune sub jugul lui Hristos. Căci este cu neputinţă grumazului nostru să se supună la două juguri, la cel al Domnului şi la cel al «Asirianului» (adică al diavolului). «Căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul?»" (n. aut.) )

Vrând în tot chipul să-i despartă pe Creştini de necredincioşi, Apostolul n-a zis: Ce împărtăşire şi unire au fiii luminii cu fiii întunericului? - ci, în loc de persoane, a pus înseşi lucrările acestea neînsufleţite, adică lumina şi întunericul, ceea ce este mai mare şi mai lucrător pentru a-i îndupleca pe ascultători. A vorbit însă şi de Hristos şi de „Veliar", nume care însemnează în evreieşte „apostat", numindu-1 aşa pe diavolul şi făcând cuvântul mai înfricoşat şi mai înduplecător.

sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios?

Aici, a arătat hotărâtor şi a pus persoanele credinciosului şi necredinciosu­lui, ca să nu se creadă că doar mustră răutatea şi laudă fapta bună.

16 Sau ce învoire este între Biserica lui Dumnezeu cu idolii? Căci voi sunteţi Biserica Dumnezeului celui viu,

Necredincioşii - zice - sînt capişti ale idolilor, sau chiar idoli aievea, iar voi, credincioşii Creştini, sunteţi biserică a lui Dumnezeu. Şi nu a unui dumne­zeu precum îl mitologhisesc (îl băsmesc) Elinii, care slujesc şi se închină unor zei morţi şi unor idoli neînsufleţiţi, ci sunteţi „biserică a lui Dumnezeu cel viu". Deci ce „învoire", adică potrivire şi unire, este între voi, bisericile viului Dumnezeu, şi idolii cei morţi şi nesimţitori?[3]

( însemnăm aici că - de vreme ce Creştinii sînt „Biserică a Dumnezeului celui viu", după zisa Apostolului - pentru aceasta - precum simţită biserică din Ierusalim avea reţele înaintea uşilor, pentru a nu intra într-însa muşte şi alte vietăţi necurate, că aşa zice Iezechil: „Uşile şi ferestrele (bisericii) să aibă reţele" (Iezechil 16:10) - tot aşa şi Creştinii, bisericile lui Dumnezeu cele gândite şi însufleţite, trebuie să aibă „reţele" la „ferestre", adică la cele cinci simţuri ale lor. Aceste „reţele" sînt frica de Dumnezeu şi pomenirea Judecăţii şi a muncii ce va să fie, şi cu acestea trebuie să oprească privirile îndulcitoare, auzurile necuviincioase şi -în scurt - să depărteze de la simţurile lor toate închipuirile împătimitoare şi să nu le lase să intre în inima lor, ca să nu spurce „biserica lui Dumnezeu". Aşa porunceşte înţeleptul Nil, zicând: „Apostolul zice: «Sunteţi biserica lui Dumnezeu». Deci, ca să nu se târască nimic din închipuirile cele necurate şi să intre în mintea ta, împleteşte la ferestrele trupului reţele din gândurile Judecăţii ce va să fie, îngrădindu-ţi mintea despre cele ce intră prin simţuri" (în tomul al doilea din cele opt cărţi).

„Biserică a lui Dumnezeu" se face mai ales cel ce are totdeauna pomenirea lui Dumnezeu în inima sa şi se roagă gânditor, precum zice marele Vasilie: „Aşa ne facem «biserică a lui Dumnezeu», când nu se curmă deasa aducere aminte [de El] cu griji pământeşti şi mintea nu e tulburată de neaşteptatele patimi" (epistola întîi). (n. aut.) ).

precum a zis Dumnezeu, că: „ Voi locui întru dânşii, şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi norodul Meu" (Levitic 26:12).

Pentru a nu părea că-i linguşeşte pe Corinteni, dumnezeiescul Apostol aduce acum mărturie din Scripturi că Creştinii sînt „biserică a lui Dumnezeu".

Deci zice: A locui Dumnezeu în lăuntrul nostru, în Creştini, aceasta o pricinuieste curăţia vieţii noastre de mai înainte. Iar a şi umbla însuşi Dumnezeu intru noi, aceasta o pricinuieşte petrecerea noastră îmbunătăţită de după ce a locuit Dumnezeu întru noi. Căci, când omul se curăţă de patimi, atunci locuieşte Dumnezeu într-însul; şi, după aceea, când omul se porneşte şi sporeşte în fapte plăcute lui Dumnezeu, atunci se zice că Dumnezeu „umblă" întru inima aceea, arătându-i cu cunoştinţă că lucrează darul Lui întru dânsul şi arătându-i cu mişcări duhovniceşti şi cu insuflări dumnezeieşti sfânta Sa voie. Căci atunci Dumnezeul tuturor neamurilor şi al tuturor făpturilor Se face în chip mai deosebit Dumnezeu însuşit al omului aceluia. De aceea, şi omul acela se ridică la rânduiala şi la măsura vechilor Patriarhi, aceea a lui Avraam, a lui Isaac şi a lui Iacov, al cărora Se zicea că este în chip osebit Dumnezeul a toate, că; „Eu sînt - a zis (către Moisi) - Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui lacov" (Ieşirea 3:6; Matei 22:32). Vezi şi subînsemna-zicerii „de a locui Hristos prin credinţă întru inimile voastre" (Efeseni 3:17).

17 De aceea, „ieşiţi din mijlocul lor, şi vă osebiţi - zice Domnul -

şi de ce este necurat să nu vă atingeţi, şi Eu vă voi primi pe voi!" (Isaia 52:11).

Nu a zis: Să nu faceţi lucruri necuvenite şi necurate! - ci a zis ceva mai mare: Să nu vă atingeţi de Elini! Iar necurăţia este de două feluri: una a trupului, şi alta a sufletului: necurăţie a sufletului sînt gândurile de ruşine şi trupesti: -pomenirile de rău, vicleşugurile, înduplecările şi învoirile păcatului, a privi cu poftă feţele cele frumoase, a se îndulci de cuvintele de ruşine, a spurca celelalte simţuri cu îndulcirile pătimaşe şi vătămătoare; iar necurăţie a trupului este curvia, prea-curvia şi oricare altă înverşunare ce se face prin fapte. De aceea, Dumnezeu şi dumnezeiescul Lui Apostol voiau ca noi, Creştinii, să fim curaţi de toate acestea şi cu sufletul, şi cu trupul. Deci zice: „Ieşiţi" voi, Creştini din împreuna petrecere a oamenilor necredincioşi şi din împărtăşirea faptelor rele şi „osebiţi-vă", adică staţi osebiţi de dânşii şi curăţaţi-vă, şi atunci „vă voi primi"! Căci - când tu, Creştinul, te vei osebi de oamenii cei răi şi vicleni şi de faptele cele rele - atunci te vei uni cu Dumnezeu.

18 „Şi voi fi vouă Tată, şi voi veţi fi Mie fii şi fiice -
zice Domnul Atotţiitorul" (Ieremia 31:9).

Vezi, iubite cititorule, cum din început a proorocit Proorocul Ieremia a doua naştere a Sfântului Botez şi înfierea pe care avem să o dobândim noi Creştinii, în anii cei mai de pe urmă? Căci aceasta însemnează zicerea lui.

Related Posts with Thumbnails