14.1.10

Scrisoare deschisă a doamnei Aspazia Oţel Petrescu. Răspuns unui frate mai tânăr, contrariat că îl consider pe Mihai Eminescu creştin.

Mă interoghezi cu un ton cam inchizitorial de ce consider că Mihai Eminescu e un autentic creştin. Îmi pare rău că articolul meu afirmativ în acest sens te-a contrariat şi îmi pare şi mai rău că argumentul meu nu te-a convins.
Au nu s-au spus că cel care va aduce pe calea adevărului creştin un suflet rătăcit apostol se va numi? Ori eu tocmai despre aşa ceva am adus mărturie: fratele nostru Mihai nu numai că a readus pe calea Domnului suflete nefericite din temniţele roşii, ci a şi salvat suflete căzute în cea mai neagră deznădejde, datorită tocmai spiritului său profund creştin, al unora dintre poeziilor sale.
Întrebarea dumitale mă face să afirm mai apăsat că, pentru a înţelege de ce Mihai Eminescu este creştin, trebuie să fii tu în primul rând un bun creştin şi un bun român. Am recurs la menţionarea separată a acestor două caracteristici pentru a le sublinia, pentru că, de fapt, un bun român este în acelaşi timp şi un bun creştin ortodox, una fără alta nu se poate.
Opera eminesciană deschide dimensiuni spirituale infinite pe ambele coordonate. Universul său este spaţiu infinit şi timp infinit, dezmărginite dintr-o realitate autentic românească şi autentic creştină. Acest univers nu-l poţi înţelege dacă nu-l trăieşti în toată profunzimea lui şi dacă nu vibrezi la unison cu autorul lor la valorile spirituale la care te înalţă.
Cutez să afirm că multe poezii ce par profane sunt tot atât de autentic creştine ca şi cele cu conţinut religios. Te avertizez, însă, că, dacă nu te simţi a fi un autentic român, mai bine să nu citeşti rândurile ce urmează, pentru că nu vei înţelege mare lucru din ele şi, ca orice străin de spiritul eminescian, vei fi dezamăgit. În cel mai bun caz vei ridica nedumerit din umeri, iar în cel mai rău caz mă vei considera incultă, analfabetă, limitată, fundamentalistă, isterizată de Eminescu etc. Te asigur, însă, că, dacă o vei face, şi dumneata vei comite un păcat. Spun asta referindu-mă la haina pe care o porţi.
Nu intenţionez să-ţi dau răspuns savant, să te ameţesc cu analize super-
intelectualizate, să te copleşesc cu încadrări sofisticate în curente, stiluri, filozofii, teologie etc. Vreau să te invit pur şi simplu să intrăm în spaţiul eminescian, ca să ne dăm seama cât este sau dacă este creştin. Te iau de mână şi intrăm în universul deschis de o poezie profană luată aleatoriu, un pastel ce formează cadrul unui sentiment de iubire. Parcurgând împreună cadrele deschise de “Sara pe deal”, sper că vei trăi sentimentul creştin eminescian direct, organic, emoţional, fără eseuri sofisticate sau exegeze teologicale înţesate de dogme indelibile. Vom retrăi un moment de har simplu dar vibrant, pentru că inima va fi străpunsă de scânteia divină datorită căreia poetul nepereche reuşeşte să deschidă spaţii infinite şi eterne, în acelaşi timp să înveşnicească clipa fugară smulsă trecerii inexorabile a timpului. Coardele sufletului tău vor vibra la unison cu ale Eminului şi te vei simţi acasă aici, ca de altfel oriunde şi oricând în vasta sa operă. Aşează-te, deci, confortabil în fotoliul tău, închide ochii şi uită absolut tot ce ştiai despre “Sara pe deal”. Şi, eliberat de orice preconcepţii, intră ca Marele Orb în cadrele ce ţi le prezint.

Cadrul I:

“Sara pe deal, buciumul sună cu jale,/ Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,/ Apele plâng, clar izvorând în fântâne”.

Cadrul II:

“Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară/ (…) Stelele nasc umezi pe bolta senină”.

Cadrul III:

“Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,/ Streşine vechi casele-n lună ridică,/ Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână,/ Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână./ Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare/ Vin de la câmp; toaca răsună mai tare./ Clopotul vechi împle cu glasul lui sara (…)”.
Să analizăm acum puţin aceste cadre. Seara se lasă pe deal, pe care urcă turmele sub scăpărătoarea lumină a stelelor. Din acest punct valea doar se ghiceşte, înecată în fum. Cadrul acesta sugerează spaţiul mioritic. “Plaiului, vârf de deal, îi urmează o vale, apoi alt deal ce se deschide ciobanului cu turmele lui, dincolo de care se ghiceşte altă vale, continuând aşa în depărtările nesfârşitului” (Ovidiu Drimba). Nu-ţi este familiar acest spaţiu şi nu-ţi sugerează o altă alternanţă spirituală, care îşi are, aşa cum ne spune acelaşi Ovidiu Drimba, “suişul şi coborâşul, înălţările şi cufundările de nivel în ritm repetat, monoton, fără sfârşit”? Nu este aceasta ondularea destinului pe căile Domnului, ale neamului nostru românesc? În acest spaţiu “buciumul sună cu jale”, “sunetul creează aici o atmosferă de nostalgie după o fericire apusă” (Dimitrie Popovici). Nu-ţi sună cunoscut? “Plâns după raiuri pierdute cândva” (Radu Gyr). În jalea sunetului de bucium tremură lacrimile omului jinduind după lumini pierute. Iar apele curgând, izvorând din adâncuri sunt lacrimile clare ale naturii, atât de binefăcătoare omului.
În cadrul următor dimensiunea spaţiului mioritic se amplifică. Peste el se arcuieşte bolta senină, infinită, pe care

Se nasc umezi (cuvânt ce sugerează naşterea imediată) stelele, printre care trece luna, aşa “sfântă şi clară”. Luna nu este static sfântă, ea trece sfântă şi clară, în rotirea continuă a unui univers etern, sacru, infinit. Parcă am auzi din imensele spaţii siderale revărsarea imnului de slavă: “…căci El în dreapta stelelor cale/ şi El îndreaptă al lumii mers/ de sfinte cuvintele Sale/ ascultă întregul univers”.
În cadrul următor dimensiunea infinită a spaţiului se restrânge într-o dimensiune pământeană în care apare satul. Suntem în sara pământeană, dar înveşnicită. “Veşnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga), nu-i aşa? Vom simţi acest adevăr în toată intensitatea lui, în felul în care ni se prezintă. Peste sat lunecă norii, despicaţi de razele lunii. Se desluşesc casele vechi (aici adjectivul atestă ancestralul), ce-şi înalţă streşinile în lumina lunii. O cumpănă îşi înalţă braţul spre cer, ca o rugăciune încremenită. Vântul o face să scârţâie cu un suspin al naturii îngânat de fluierele din stână. Cosaşii, purtând în spinări unealta muncii lor, se retrag de la câmp, păşind prin vremi ca de la începutul lumii. Deşi totul este aici şi acum, parcă ar veni totuşi de foarte departe, din nedesluşit, din veşnicie. Ce anume dă aură de veşnicie satului cuprins de înserare? Brâul mărunt al sunetelor de toacă - “pulsul rar de clipe” (Lucian Blaga) - ce răsună mai tare în eterna curgere-a vremii, şi clopotul vechi (străbun) ca vremea, care umple cu glasul lui valea,
această Vale a Plângerii înfiorată de suflul veşniciei. Simţi că te afli în satul bunicilor tăi, în satul strămoşilor noştri, în satul în care mărginirea se dezmărgineşte, satul în care natura îşi proslăveşte Creatorul.
Poţi să deschizi ochii acum, stimate frate. Eşti acasă, această acasă creştină şi română, de oricând şi de oriunde, în care poetul nepereche ţi-a transmis fiorul sacrului firesc, liniştit, fără nicio crispare. Ai putea să mă acuzi de un subiectivism flagrant sau că fantezia mea a luat-o razna. Dar nu vei nega că ai trăit în duh eminescian o seară sfântă, o sară atât de firesc creştină, o sară ca atâtea seri trăite de tine, de mine, sub oblăduirea unui cer infinit, în satul meu, în satul tău, atât de organic creştin.
Deci, dacă nu ai simţit cât de sfântă şi cât de română este “Sara” lui Eminescu, înseamnă că nu eşti de-al lui, că eşti un străin. Ca străin, poţi să născoceşti câte eseuri vrei, docte, pline de fanfaronadă. Nimic, însă, nu va fi autentic, pentru că nu va rezona cu duhul eminescian autentic român, şi mai ales prin aceasta autentic creştin. Ceea ce am încercat să te fac să înţelegi nu se poate polemiza. Sau le pricepi ca atare, şi atunci vibrezi la unison cu fratele Emin, sau nu le pricepi, şi atunci poţi să pui acestei “Seri” toate etichetele câte le poate cuprinde înţelepciunea lumii. Nu vei afla, însă, niciodată câtă eternitate creştină emană opera lui Eminescu, inclusiv în această simplă “Sara pe deal”. Ea nu poate fi desluşită decât cu suflet românesc, aşezat în palma deschisă spre infinitul credinţei.

Aspazia OŢEL PETRESCU
Articol preluat din revista Veghea, nr. 1, 2010 - Ortodoxia lui Eminescu

Foto: Cristina Nichituş

Prof. dr. PETRU CALISTRU (Institutul Victor Babes): „TOT SISTEMUL SANITAR MONDIAL ESTE PUS IN SLUJBA BIG PHARMA”

Pentru ca ordinele Organizatiei Mondiale a Sanatatii, anume de imunizare a cel putin 20% din
populatie impotriva virusului A/H1N1, trebuie respectate, si nicidecum comentate, Ministerul Sanatatii cauta tot felul de metode de convingere a romanilor ca trebuie sa se vaccineze. Ultima metoda o constituie amenintarea cu suportarea tratamentului
din buzunarul propriu de catre toti cei care nu se vor vaccina, dar se vor imbolnavi de gripa porcina.

Ministerul Sanatatii pregateste chiar un ordin de ministru care va stipula ca persoanele care fac parte din grupele de
risc si refuza vaccinarea impotriva gripei A/H1N1 isi vor plati tratamentul in cazul in care se vor imbolnavi. Aceeasi "bucurie" i se pregateste si personalului medico-sanitar care refuza imunizarea. Masura, care, practic, va baga mana in buzunarul romanilor, a fost determinata de faptul ca pana acum doar 30.000 de persoane din categoriile de risc s-au vaccinat.
"Din pacate, doar atatea persoane s-au vaccinat si este un numar infim fata de posibilitatea pe care o are Romania, care are un vaccin propriu foarte bun. E pacat sa dam cu piciorul ocaziei de imunizare, deoarece acest lucru inseamna cresterea numarului de decese. Am pus la dispozitie 1,34 milioane de doze si, cu toate acestea, s-au vaccinat prea putine persoane", spune prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Acesta a mai precizat ca de saptamana trecuta au fost oprite testele pentru depistarea gripei porcinei, pe motiv ca s-ar cheltui bani de pomana, avand in vedere ca 95% din totalul infectiilor de cai respiratorii superioare si inferioare ar fi date de virusul A/H1N1 si doar 5% de celelalte 200 de virusuri.
"Eu nu ii vaccinez pe romani cu forta, dar, daca se imbolnavesc, ii voi obliga sa-si plateasca tratamentul. In conditii de pandemie, eu inteleg sa ii protejez si singura metoda este vaccinarea. Eu am un singur obiectiv, sa reduc numarul de decese din cauza gripei porcine si altceva nu ma intereseaza", ne-a mai spus profesorul Streinu-Cercel.


Afirmatiile secretarului de stat sunt deja uluitoare, mai ales ca o lege, cea a asigurarilor sociale de sanatate, nu se poate modifica printr-un ordin de ministru, chit ca se motiveaza prin pandemie si se face trimitere chiar la Codul Penal. Mai direct spus, romanii care se vor imbolnavi de gripa porcina sunt deja asimilati cu infractorii si, daca vor avea acest ghinion, vor fi obligati sa-si plateasca spitalizarea, autoritatile medicale asigurand doar asistenta medicala, cum a subliniat profesorul Cercel.
Ceea ce uita secretarul de stat este ca, in decurs de doua saptamani, sfarsitul lunii noiembrie si inceputul lunii decembrie, s-au inregistrat 22 de decese pe motiv de complicatii generate de gripa sezoniera. De ce pentru aceasta nu se face aceeasi reclama
a vaccinurilor? Simplu, pentru ca nu aceasta este prioritatea OMS.


Masurile propuse de profesorul Cercel sunt contrazise de prof. dr. Petru Calistru de la Institutul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Capitala, care subliniaza ca in Romania avem de-a face doar cu a respecta ordinele venite din afara tarii. "Nu se poate asa ceva si nici nu are cum. Legea asigurarilor de sanatate nu poate fi stearsa cu buretele. Nu putem pe date statistice sa facem seroepidemiologie. Diagnosticul de gripa A/H1N1 este riguros, centralizat si sunt necesare teste
, deci nu se poate renunta la testari pe motiv ca ar fi bani cheltuiti aiurea. De fapt, este vorba de a respecta ordinele de la OMS. Daca acest organism a stabilit ca 20% din populatie trebuie sa fie protejate (ca restul de 80% pot sa moara, nu?), atunci trebuie sa ii intelegem si pe cei de la Ministerul Sanatatii. E limpede ca aceste vaccinuri trebuie consumate, sa nu ramana cu ele neutilizate.Acum nu se mai cuceresc tarile cu sabia, ci economic, fortandu-le sa achizitioneze si ceea ce nu trebuie. Tot sistemul sanitar mondial nu mai este pus in slujba individului, ci a producatorilor de medicamente si echipamente medicale. Nu mai exista grija fata de individ, ci doar de stimulare a consumului. Una este sa tratezi un pacient care are nevoie si alta sa arunci cu antivirale si sa lasi insa oamenii fara de nici unele – fara mancare, o locuinta incalzita etc. Totul este un joc economic mondial. Este suficient sa ne uitam si sa vedem ca presedintele Obama este cel mai inversunat agent
de vanzari din lume pentru vaccinul impotriva gripei porcine, iar presedinta OMS era chiar fericita cand a anuntat ca exista pandemie. Aceasta gripa nu a aparut acum, unele studii japoneze arata ca virusul gripal A/H1N1 este de cel putin 30 de ani, poate chiar 100", ne-a declarat profesorul Calistru.

» Diagnostic statistic prin modele matematice
Potrivit MS, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 81 de cazuri noi de gripa cu virusul A/H1N1 si s-au inregistrat doua decese la persoane cu boli asociate. In total este vorba de 4.485 de cazuri de gripa A/H1N1, dintre care 27 de decese, ceea ce inseamna o rata a fatalitatii de 0,52%. Curios este insa cum MS mai spune ca se tot confirma noi cazuri de gripa A/H1N1 daca secretarul de stat Streinu-Cercel spune ca inca de saptamana trecuta a oprit testele pentru depistarea gripei porcine? Se pare ca si atunci cand este vorba de viata unui om, MS se foloseste doar de date statistice si modele matematice in stabilirea diagnosticului.

Sursa: Romania Libera

Adevarul despre vaccinuri. Fostul ministru al Sanatatii din Finlanda rupe tacerea (VIDEO)

A aparut numărul 1 al revistei VEGHEA: EMINESCU ŞI ORTODOXIA


Florin Palas: Războiul împotriva lui Eminescu; IPS Bartolomeu Anania: Imn Eminescului; Mitropolitul Anania: O faţă mai puţin cunoscută a lui Eminescu; Aspazia Oţel Petrescu: Scrisoare deschisă. Răspuns unui frate mai tânăr, contrariat că îl consider pe Mihai Eminescu creştin; Prof. Theodor Codreanu: Eminescu şi canonul occidental; Prof. Univ. Dr. N. Georgescu: Omagiu lui Mihail Eminescu, o lucrare monument; Victor Roncea: Eminescu, chintesenţa inteligenţelor româneşti; Pr. Prof. Ovidiu Moceanu: Problema postumelor eminesciene; Călin Sămârghiţan: Aspiraţia spre transfigurare între “Fiinţă” şi “Nefiinţă” la Mihail Eminescu; Pr. Prof. Radu Ilas: Eminescu - poet naţional cu viziune religioasă; Andreea Nicoară: Chipul Maicii Domnului în poezia eminesciană; Annamaria Kozma: Iarba de la poalele teiului; Nichita Stănescu: Dor de Eminescu; Ioana Palas: Imunizarea cu Eminescu; Vlad Pârău: Basarabia lui Eminescu.

DESPRE EMINESCU la VOX NEWS de la ora 19.00, cu eminescologii Nae Georgescu si Theodor Codreanu (VIDEO Omagiu Eminescu)

IPS Bartolomeu Anania îi face portretul lui Iuda. "Iuda", nu simţi cum te cuprinde frigul şi întunericul?

CONFERINTA PENTRU EMINESCU

Institutul de Sociologie, Academia Romana, Centrul de Geopolitica si Antropologie Vizuala, Universitatea Bucuresti, si Fundatia Pentru România va invita vineri, 15 ianuarie 2010, ora 13.00, la Conferinta Publica „PENTRU EMINESCU”, care se va desfasura la Casa Academiei Romane, Str 13 Septembrie nr.13.
Participa: Prof Dr Nae Georgescu, Prof Dr Theodor Codreanu, Prof Dr Ilie Badescu, Corneliu Basarab Vlad.

Invitat special: Grigore Lese.

La 160 de ani de la nasterea Românului Absolut se relanseaza, dupa 100 de ani de la tiparire, “Omagiu lui Mihail Eminescu”, de Corneliu Botez, republicat in facsimil de Editura Semne, la 120 de ani de la asasinarea militantului pentru Romania Unita.
Parteneri media: Revistele Veghea si Atitudini si ziarul Curentul.
www.mihai-eminescu.ro

NIMENI ŞI ANANIA

Nimeni absolvise o facultate de sociologie-politologie. Mare lucru nu prea avea ce face. Să ajunga analist politic era greu de tot. Să fie sociolog nu prea avea unde. Doar presa, aflată atunci pe val, era marea şansă.
Nimeni s-a apucat cu tenacitate moldovenească să dea din coate şi din targul Iasilor să ajungă la Bucureşti. Insă în presa centrală nu este aşa simplu, mai ales când nu ai vocaţie de jurnalist şi textele tale sunt încâlcite şi slab documentate, fraza din topor, subiectul zero.
Salvarea era o sursă fierbinte. A găsit-o în CNSAS. Doar că arhivele CNSAS sunt de competenţa istoricilor specializaţi în istorie contemporană şi nu a lui Nimeni. Doar ei cunosc întregul context istoric, birocratic, uman în care un document a fost elaborat. Doar ei îi pot găsi locul în acel puzzle complicat care înseamnă cercetarea istorică, il pot interpreta adecvat. Aşa că Nimeni s-a ars, nu o dată, de mai multe ori. Totuşi, a continuat. Temperament masochist, asta e!
Al doilea pas era găsirea unei ţinte. Dar nu oricare ci una care să producă audienţă, bani şi să fii şi pe placul crocodililor care devorează România. Aşa că, s-a fixat pe personalităţi. Avantajul era enorm. Nu te amestecai în nici un fel de afaceri necurate, şefii dormeau liniştiţi, publicul era asigurat. Un nume mare atrage mai mult decât o afacere îmbârligată.
Una dintre ţintele preferate ale lui Nimeni, de pe când era la Cotidianul, a fost bătrânul Anania. Avea mulţi duşmani dar şi mai mulţi susţinători. Una dintre cele mai complexe personalităţi ale României contemporane. Un mare mărturisitor creştin, un om atent la mersul lumii şi al vremii, un adevărat păstor de suflete. Vorba lui înţeleaptă s-a auzit în orice moment greu sau încercare a României de azi. Sfatul lui e aşteptat de toţi. Bătrânul Anania ne-a dovedit că este într-adevăr Înaltul Bartolomeu, mitropolitul Ardealului. Se spune că atunci cand, Sf. Vasile cel Mare, a fost întrebat de un dregător de ce se opune unei hotărâri imperiale controversate de vreme ce alţi episcopi au aprobat, ar fi zis: ,,Atunci, nu ai văzut episcop!,, Cam aşa este şi cu bătrânul Anania. Pot spune că... am văzut mitropolit.
Pe acest om s-a găsit Nimeni să-l scuipe. Şi nu o dată, ci de mai multe ori. Şi nu prosteşte, ci cu scop. Dracul celebrităţii se plăteşte scump. De aceea Nimeni nu se lasă. Vrea să fie şi ea cineva. Hăituirea asta prin ziare pentru un presupus trecut colaboraţionist, fără nici o bază documentară a unui om adevărat , m-a umplut de scârbă. Căţeaua de serviciu a detractorilor României, a întrecut măsura. Şi, atunci când câinii sar la cai, li se dă cu biciul peste bot.
Şi mai este un adevăr creştin, de mare fineţe psihologică, pe care Nimeni nu îl cunoaşte. Dumnezeu judecă în fiecare dimineaţa lumea şi pe om în funcţie de prezentul în care trăieşte, de fapta în care îl găseşte. Marele secret al învingătorilor este acela că stiu sa se smulga din trecut, prezentul bate trecutul, îl înglobează, îl asimilează, îl transformă în omul care eşti în acel moment. Pe chipul nostru se citeşte trecutul, faptele noastre vorbesc despre el.
Prezentul lui Nimeni dovedeşte nimicul din care vine, golul în care trăieşte. Prezentul Inaltului Bartolomeu mărturiseşte trecutul său, mai mult decât ar face-o trei hârtii mucegăite, cusute cu aţă albă de nimericii de serviciu.


P.S. Si, pentru ca Dumnezeu sa nu ma mai gaseasca in pacat, nu voi mai citi in veci Evenimentul Zilei. Un bun sfat crestinesc.

Sursa:
http://emilia-corbu.blogspot.com/

Parinti amendati si incarcerati in Germania pentru ca nu-si lasa copiii la "ora de educatie sexuala"

Cel putin opt familii germane din Salzkotten, landul german Renania de Nord /Westfalia sunt afectate dupa ce tatii au fost fie incarcerati, fie amendati cu sume mari pentru ca au refuzat sa-si trimita copiii de scoala elementara la cursurile de educatie sexuala, relateaza portalul de stiri LifeNews.com. International Human Rights Group, o organizatie de avocati crestini care apara libertatile religioase si dreptul la “educatia acasa” (homeschooling) in Europa relateaza ca, pe langa refuzul “educatiei sexuale”, familiile au refuzat sa permita copiilor particparea la interpretarea unui spectacol numit “Corpul meu imi apartine” (“Mein Körper gehört mir”), o piesa de teatru care ii invata pe tineri cum sa se angajeze in relatii sexuale. [1]
Intrucat amenzile nu i-au facut pe parinti sa cedeze, oficialii guvernamentali i-au condamnat pe capii familiilor “rebele” la cateva zile de puscarie cu executare.
In fapt, relateaza directorul IHRG Richard Guenther, nu e vorba despre o amenda obisnuita ci de asa-numita “Bussgeld,” o sanctiune speciala care presupune, pe langa plata unei mari sume de bani, si admiterea din partea “infractorului” ca a gresit, lucru pe care cei acuzati refuza sa il faca.
Presedintele IHRG Joel Thornton comenteaza ca spre deosebire de sistemul din SUA, oficialii germani considera copiii ca “apartinand statului, in special atunci cand se afla la scoala” si ca din acest motiv autoritatea parinteasca si dreptul parintilor la a-si educa copiii este secundar interesului Statului.
Thornton mai spune ca situatia din Germania a impus IHRG “o abordarea radicala”, adica un proces civil in numele familiilor persecutate pentru a forta instantele germane sa recunoasca dreptul primordial pe care parintii il au in educarea copiilor lor.
Crestinii din Germania sufera persecutii majore din partea guvernului pentru retragerea copiilor din scoala si educarea lor acasa (interzisa printr-un decret ce dateaza de pe vremea regimului nazist) ca si pentru excluderea de la ore care dauneaza valorilor crestine (lucru de asemenea interzis).
In fapt, comenteaza LifeNews.com, intentia autoritatilor este sa suprime existenta Parallelgesellschaften sau “societatilor paralele” bazate pe “convingeri filosofice separate”.
Una din agentiile guvernamentale, Jugendamt (Oficiul pentru Protectia Tineretului) apeleaza la politie si chiar recomanda decaderea din drepturi a parintilor care nu se supun acestor reguli.
In 2007, inspectorii Jugendamt impreuna cu 15 politisti din trupele de interventie speciala au intrat cu forta in mijlocul noptii in casa familiei Busekros si au ridicat-o pe fiica lor, Melissa. In cele din urma, interventia pe cale juridica a stabilit ca tanara se poate intoarce acasa dupa ce a implinit 16 ani.
Familia Hans si Petra Schmidt se lupta in instanta pentru a recapata custodia fiului lor de 14 ani Aaron. Parintii au fost decazuti temporar din drepturi si amendati cu 13.000 de euro pentru ca il educa acasa.
Unele familii au fugit pur si simplu din tara, mai spun reprezentantii IHRG, fie in SUA fie in Austria. Familia Uwe si Hannelore Romeike a cerut azil politic in SUA in noiembrie 2008, o situatie care a atras in final atentia presei asupra persecutiilor suferite de cele [estimat] 300-500 familii care isi educa copiii acasa. (Altermedia)
—–
Nota:
[1]. “Educatia sexuala” reprezinta, in toate societatile de tip socialist, cheia rupturii dintre parinte si copilul provenit din familia crestina. La orele de “educatie sexuala” se face de obicei reclama relatiilor intime pasagere, homosexualitatii si perversiunilor sexuale. Socialismul, ca orice forma de colectivism de altfel, este incompatibil cu familia crestina puternica si autonoma

Cititi si: Statul german incurajeaza incestul pedofil
Sursa: http://ro.altermedia.info/

Medicul din comuna clujeană Aluniş a decedat în condiţii suspecte, după ce s-a vaccinat împotriva gripei porcine

Medicul rezident de la dispensarul din comuna clujeană Aluniş a decedat astăzi în condiţii suspecte, după ce ieri şi-a administrat singur vaccinul împotriva virusului Ah1N1.

Doctorul Mihai Constantin, în vârstă de doar 34 de ani, a fost găsit miercuri mort în curtea casei sale. Potrivit vecinilor, acesta lucrase de dimineaţă prin curte, după care a decedat subit. Reprezentanţii Primăriei Aluniş au declarat pentru NapocaNews faptul că încă nu se cunosc detaliile morţii medicului comunei. Acesta era aşteptat să se prezinte astăzi la dispensarul din localitate; în schimb aceştia au primit cu surprindere vestea că dr. Mihai a decedat, însă nu au fost încă solicitaţi să emită un certificat de deces.

Cu o zi în urmă medicul a vaccinat câteva persoane din comună împotriva virusului gripei “porcine”, administrându- şi singur o doză de vaccin. Nu se ştie în acest moment dacă medicul suferea de vreo afecţiune cronică care i-ar fi putut cauza decesul sau dacă decesul a fost provocat de vaccinul autoadministrat.

O femeie din judetul Prahova ce suferea de afectiuni cardiace a murit la o zi dupa ce s-a vaccinat impotriva gripei noi. Potrivit Ministerului Sanatatii, decesul s-a inregistrat in data de 8 ianuarie. Femeia a fost vaccinata cu Cantgrip pe data de 7 ianuarie, la medicul de familie.

Vom reveni cu detalii despre cazul medicului din comuna Aluniş.

George Bara

Sursa:

http://www.napocanews.ro

Related Posts with Thumbnails