24.2.11

COMUNISM SI GLOBALIZARE


Sunt douăzeci de ani de cînd ne-am liberat de „comunism” şi am început să ne „globalizăm”. Şi începem să înţelegem că nu am făcut decît să schimbăm o înşelare cu alta, fără a desluşi însă prea lămurit scopul acestora. Ei bine, vechiul „comunism” şi noua „globalizare” sînt cele două căi prin care omenirea răzvrătită împotriva Ziditorului ei (şi povăţuită de Iudeii cei ucigaşi de Dumnezeu) încearcă a se uni iarăşi împreună, precum la zidirea acelui turn din Babilon, întru un gînd, şi întru un duh, şi întru o cuvîntare şi întru o lucrare de obşte. (Iar ce este cu adevărat această lucrare, vom spune ceva mai jos.)

Despre „globalizare” se vorbeşte şi se scrie necurmat de la o vreme şi orice om cu oarecare minte vede limpede că prin aceasta nu se urmăreşte decît înrobirea desăvîrşită a toată lumea şi a fiecăruia dintre „cetăţenii” sferei pămînteşti, a „globului” (proastă vorbă!), sub o singură stăpînire a răului. Ceea ce se ia în seamă mai puţin, tocmai pentru că e la vedere, sînt mijloacele prin care se săvîrşeşte lucrarea. Iar acestea sînt industrializarea şi tehnologia. Căci, pentru a înrobi în chip desăvîrşit şi deodată nenumăraţi oameni nu e de ajuns să ai o armată de zbiri, precum Egiptenii în vremea robiei de patru sute de ani a Evreilor. Dovadă că aceştia din urmă s-au înmulţit şi s-au întărit mai mult decît stăpînii lor, încît Faraon a încercat să-i stîrpească ucigînd pe cei întîi-născuţi ai lor de parte bărbătească (vezi la Ieşirea 1:9-16). Nu, nici o putere armată nu poate ţine cu sila în robie milioane de oameni, ca să nu zic miliarde, precum se întîmplă acum. Pentru aceasta e nevoie de altceva, şi diavolul cel mare împreună cu ajutoarele lui omeneşti a găsit mijlocul: banda de asamblare şi cartela de pontaj, prin care a nimicit meşteşugurile, schimbîndu-l pe om într-o maşinărie între alte maşinării, într-un robot între roboţi. (Iar ceea ce se întîmplă în fabrici se petrece şi în birouri şi în ceea ce numim „servicii”.) Iar maşinile nu se răzvrătesc, ba încă roboţii omeneşti se luptă pentru a munci tot mai mult şi se mînie cînd li se cere mai puţin.

Să ne gîndim însă şi la altceva: pentru a ţine împreună neamuri deosebite e nevoie să le aduci la un gînd, iar pentru asta e foarte bună tot industializarea şi tehnologia: căci toţi roboţii omeneşti din lume fabrică aceleaşi lucruri pe care le folosesc miliarde. Să ne gîndim doar la hrană, la îmbrăcăminte şi la ce numim „cultură” (care se produce tot industrial): de unde, pînă nu demult, acestea erau „naţionale”, acum sînt – vezi bine! - „internaţionale”. Apoi, tehnologia face cu putinţă mutarea a întregi noroade la mari depărtări, ceea ce se vrea a duce la amestecarea lor trupească, la topirea lor într-o singură rasă, care să nu mai fie nici albă, nici neagră, nici galbenă, nici roşie, ci de un greţos cenuşiu. Însă lucrul cel mai însemnat care adună acum la un loc neamurile este aceea că vorbesc iarăşi o aceeaşi limbă (care nu e cea engleză, cum se crede, ci noua limbă babilonică pe temelia limbii engleze), iar aceasta nu ar fi fost cu putinţă nicidecum fără tehnologia şi industria imaginii şi a sunetului.

Visul zgîrie-cerului

Dar de prisos e să adaug mai multe despre aceasta, căci au făcut-o alţii de ajuns. Ce vreau să arăt aici e că industializarea s-a întemeiat mai întîi în rîndul noroadelor sălbatice şi prădătoare, aşadar nestatornice, care s-au străduit să ocolească blestemul dumnezeiesc, anume acela: Ca să trăieşti, vei lucra pămîntul întru sudoarea frunţii tale! Acesta a fost însă nu doar un blestem, ci şi o poruncă a cărei urmare duce la cea mai mare binefacere: la smerenie şi la pocăinţă. Trăind de pe urma pămîntului din care a fost zidit trupeşte, cu privirea plecată în jos, omul îşi poate înţelege uşor nimicnicia şi totodată poate fi mulţumitor Celui care îl hrăneşte prin roadele pămîntului. Din aceasta, trebuie să înţelegem bine că Ziditorul nostru şi al lumii nu ne-a povăţuit nicidecum să născocim de la noi înşine mijloace pentru o vieţuire pămîntească odihnitoare şi... veşnică, precum vrea omul răzvrătit. Nu, ci ne-a zis aşa: Am făcut pămîntul să rodească pentru voi din belşug, dar v-am şi pedepsit să-l lucraţi cu osteneală, ca să nu uitaţi binele negrăit cel din Rai şi astfel să vă pocăiţi pentru răzvrătirea voastră şi să vă doriţi a vă întoarce acolo, măcar că acum nu pricepeţi cum se va face aceasta (adică prin iconomia întrupării Dumnezeu-Cuvîntului). Aşa că nu are rost – zice Domnul - să vă osteniţi a născoci şi a zidi nimic, fiindcă oricum această lume se va înnoi, pentru ale voastre păcate, mai întîi prin apă şi apoi prin foc!

Iar oamenii ce au făcut? Tocmai dimpotrivă, precum era de aşteptat, de vreme ce greşiseră dintru început, de la părintele Adam. Şi aşa, s-au folosit mai departe în chip greşit de cuvîntarea (raţiunea) dată lor de Dumnezeu, şi au început să lase lucrarea pămîntului. E drept că şi asta s-a întîmplat dintr-o slăbire a minţii lor pricinuită de acel înfricoşător păcat al lui Cain. Şi tot atunci, după uciderea de frate a lui Cain, Dumnezeul tuturor (iar mai bine zis păcatul uciderii) i-a împărţit pe oameni în două neamuri: în Aveliţi (drepţi) şi Cainiţi (spurcaţi, blestemaţi), urmînd ca cei dintîi să nu se amestece cu cei din urmă. Iar răii Cainiţi s-au desprins de lucrarea firească a pămîntului şi de creşterea animalelor şi s-au apucat să întemeieze „cultura şi civilizaţia” cea netrebuitoare, ci stricătoare de suflet (Cain a zidit întîia cetate; iar Tubalcain, strănepotul lui, a fost făurar de unelte de aramă şi de fier). Iar apoi, Cainiţii i-au tras la răutatea lor şi pe Aveliţi, care nu s-au păzit şi s-au însoţit cu fetele acelora, căci „erau frumoase”. Iar din aceasta, răul păcatului a crescut într-atît încît Dumnezeul tuturor S-a deznădăjduit (aşa zicînd) că omul mai poate fi mîntuit, văzînd că acesta a ales desăvîrşit să-şi urmeze libertatea lui cea rea, şi S-a hotărît să piardă cu totul firea omenească. Dar, fiindcă mai trăia un om drept, acesta fiind Noe, a ales mai bine să nimicească întreaga omenire prin apă şi să o înnoiască apoi prin urmaşii acestuia, Noe putînd fi socotit astfel un al doilea Adam.

Dar nici aceasta nu a folosit, căci (la doar vreo cinci sute de ani de la acel potop de apă) omenirea cea nouă s-a înrăit iarăşi şi s-a ridicat făţiş împotriva Atotputernicului şi Atotbunului Stăpîn (precum mai demult Lucifer-Satana), şi anume atunci cînd s-au apucat de zidit acel vestit turn Babel. Iar dacă nu ar fi fost legămîntul dintre Dumnezeu şi pămînteni, putem crede că Ziditorul a toată lumea ar fi prăpădit cu desăvîrşire neamul omenesc. Pentru a-şi ţine însă făgăduinţa, ce a făcut Dumnezeu? A despărţit omenirea prin despărţirea graiurilor, precum ştim. Oamenii s-au dezbinat fiindcă nu au mai putut să se înţeleagă prin cuvînt. Şi aşa s-au ivit neamurile.

Marius Ghilezan: Procuratura urmeaza sa descinda la Manastirea Petru Voda

Cine poate judeca tinereţea legionară a părintelui Justin Pârvu?
 
Aud că în viesparul cotidian, Hotnews, Adevărul şi o necunoscută asociaţie de combatere a antisemitismului  au sărit ca picurate cu ceară în urma postării pe youtube a corului măicuţelor de la Mănăstirea Petru Vodă, care şi-a permis, fără ucaz de la “preacuvioasele” instituţii, să-i cânte neobositului părinte Justin Pârvu: “Sfântă tinereţe legionară”, la împlinirea venerabilei vârste de 92 de ani. Ceea ce nu e interzis e permis, nu? Ştiţi vreo lege care să aresteze internetul, în vreo ţară democratică?, scrie Marius Ghilezan pe Bookiseala. Si adauga pe blogul sau:

Într-un scenariu demn de Sven Hassel, procurorii români, sesizaţi de un ONG Neica Nimeni, s-au conformat şi au deschis dosar penal Măicuţelor care au cântat venerabilului Justin Pârvu, la 90 de ani, “Sfântă tinereţe legionară…”, pe versurile martirului Radu Gyr. Cică “Legea 107/2006 interzice răspândirea, deţinerea în vederea răspândirii sau utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, fapte pentru care este prevăzută o pedeapsă cuprinsă între 3 luni şi 3 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi.
Potrivit aceleiaşi legi, prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţeleg nu doar drapelele, emblemele, insignele, ci şi “sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele fasciste”.

Aşadar urmează zile de coşmar. Televiziunile vor fi pregătite să ia, alături de magistraţi, cu asalt cuibul legionar din munţi. Vor fi scoase elicopterele din dotare, tunurile de apă, cavaleria de jandarmi, armele grele pentru a le duce pe maici în robia legii.
De tot râsul.

Procurorul care instrumentează dosarul Mănăstirea Petru Vodă trebuie să găsească argumente juridice care să probeze în faţa instanţei că Radu Gyr a scris sloganuri fasciste şi că Mişcarea lui Zelea Codreanu a fost o mişcare fascistă.

Procesul de la Nurnberg nu a dat nicio rezoluţie de condamnare a acestui partid şi nici reprezentanţii săi nu au fost urmăriţi pentru crime împotriva umanităţii. Atunci cine este în măsură să dea verdicte? Ce instanţă a stabilit criminalitatea unui partid care nici nu mai exista la începutul celui de-al doilea război mondial?

Cunoscutul sionist Lowenthal a afirmat despre Garda de Fier, la procesul Eichman, în 1961 : „Antisemitismul Gărzii de Fier nu era de natură rasistă ca la nazişti, ci de invidie faţă de starea economică a populaţiei evreieşti din România”.

Marius Ghilezan

Conferinta ASCOR Iasi: "Marturisirea crestina in temnitele comuniste - poezii de dupa gratii". Invitat: Ilie Tudor, supravietuitor al temnitei de la Aiud

Cititorii Evenimentului zilei sunt mai destepti decat Mirela Corlatan (slujbasa lui Tismaneanu si a lui Shafir), cea care nu stie gramatica, dar il ataca pe Parintele Justin. Vezi comentarii la articolul jurnalistei care denigreaza Biserica din cauza faptului ca n-a fost angajata la un ziar al Patriarhiei


      elisav
      0 răspunsuri, 0 voturi
      23 februarie, 19:09. elisav

      Stimata doamna,
      Dupa articolul despre "Fenomenul Pitesti" ma pregateam sa va transmit cateva ganduri crezand ca as fi scris unei peroane de buna credinta si poate doar cu oarecari lipsuri la capitolul informatii privitoare la aceasta chestiune.
      Dupa "articolul", de-l putem numi asa, de astazi trebuie sa-mi cer scuze pentru confuzia facuta. Nu sunteti nici de buna credinta si sunteti departe de adevar privind subiectele atacate: Biserica Ortodoxa Romana si Miscarea Legionara.
      Fara a dori sa va jignesc in vreun fel, cred ca identificarea dumneavoastra cu o paranteza, pe care o puteti gasi mai jos, este ceea ce ati reusit sa probati.
      Sa auzim doar de bine.


Puscasu Vlad Irimie

      Dear Viviane Reding,

      As results of Romania Coruption in Justice (result of comunism ocupation),and abuses of power,but also the inexistent Human rights issues and freedom of speech,the most important spritual father, and nuns from Petru Voda Monastery,Romania,were illegal interogated by the justice,for a tradition of Romania song.

      Please note this for European Comission of Culture,and justice,but also for C.E.D.O. to stop this abuse of Justice in Romania.

      Romanian mass-media manipulated,and desinformed all the people.

      We belive that Ortodox Church must be free,and we refuse to belive that for a romanian song, a monk and nuns from Petru Voda can be arrested.

      Best regards,

      Puscasu Vlad Irimie,Cluj Napoca Romania

         
*
      d.c.branici

      cum este posibil ca autoritatile statului nu se autoseziseaza uzaand de dreptul celui care subventioneaza biserica ?
      cei ce vor sa-si exprme crezurile impotriva reglementarilor statului Roman trebuio s-a faca cu forte proprii si sa renunte la subventia de stat.

o
            Mihaela

            Care crezuri, branici?Ale tale? Sau ale poporului roman?
            Ce misel!

o
            VyckTube

            "Au indemnat la moarte si au ucis ceea ce este absolut anticrestin"
            Acuma depinde ce parte a paharului vrei sa vezi, au atras si intreaga intelectualitate interbelica de partea lor ( Eliade, Noica, Cioran, Acterieni, Ioan Barbu, Radu Gir, Nichifor Crainic ...) au fost si printre singuri care s-au retras cu arma in mana si au luptat cu impotriva comunismului.
            Au suferit in inchisori, fara sa renute la religia ortodoxa sau sa colaboreze cu securitatea!

*
      alex

      Legionarismul (national - crestinismul) nu poate fi acuzat ca a facut "rau" acestei tari, dupa cum este de parere unul dintre cetatenii ce a comentat mai jos, sau cel putin nu cu efecte negative resimtite pe scara larga sau de lunga durata.Pur si simplu, cat au fost la putere nu au avut timp de a face ori rau ori bine. Iar de crime impotriva umanitatii nici nu incape discutia (vezi procesele de la Nuerneberg sau arhivele statului, sau orice alta scriere istorica fara interese politice)
      O intrebare pentru doamna ziarista, ca nu imi dau seama prea bine. EVZ este o publicatie jurnalistica in care evenimentele sunt puse in echilibru si relatate obiectiv, sau almanah in care toti isi dau cu parerea din susoteli auzite in Poiana lui Iocan?
            
VyckTube
23 februarie, 18:51. VyckTube

                  "Nurnberg"
                  In procesul de la Nurnberg s-a discutat atat legionarismul cat si organizatile nationaliste ukrainene, nu doar ca legiunea nu a fost condamnata, dar legionari au putut sa se manifeste liber in America, Spania, Si chiar in Germania incepand cu primi ani de dupa eliberare ( vezi cazul "guvernului de la viena") Guvernul Statelor Unite si nato au colaborat cu miscarea, prin parasutarea unor legionari in sprijinul rezistentei din munti.

o
            Lagardere
            0 răspunsuri, 1 vot
            23 februarie, 17:24. Lagardere

            Cine anume a condamnat aceasta doctrina? Puteti fi mai precis? Comunistii? Cand si cu ce prilej a fost inmormantata doctrina aceasta? Cumva cand au venit comunistii la putere? Va recomand cu caldura forumurile ziarelor din RP Chineza, RPD Coreeana sau Cuba. Poate acolo veti avea succes cu prezentarea istoriei staliniste...Inca mai tine pe acolo...Pe aici, lumea a cam pus mana pe carte si a cam inceput sa citeasca istoria adevarata...Dar de comunism, care a facut CEL MAI RAU acestei tari, de ce nu spuneti nimic? Ati auzit cumva de lagare de exterminare legionare? Nu??? Dar de lagare d exterminare comuniste ati auzit? Pai da...

*
      Lucian
      23 februarie, 17:01. Lucian

      Domnisoara ziarista de unde ai atata venin in tine? Ai supt de la coministii evrei si atei care ne-au inrobit bolsevicilor? Citeste istoria adevarata nu cea scrisa de comunisti. Dumnezeu sa te lumineze!

*
      Pandele
      0 răspunsuri, 10 voturi
      23 februarie, 15:51. Pandele

      Chiar ma miram sa piarda d-na Corlatan ocazia de a mai lovi o data in ortodoxia autentica. N-avea cum sa rateze subiectul "Petru Voda". Interesant ca in ultimul paragraf divulga fara sa vrea motivul ferventei sale atitudini anti-ortodoxe: "BOR a condamnat masoneria". Nici nu trebuia sa fie mai explicita ca sa ne dam seama de pe ce pozitii ataca Biserica.

o
            Lagardere
            23 februarie, 15:59. Lagardere

            Apropo, carcotasule, stii cumva ce spuneau securistii prin anii 50 cand au arestat pe membrii grupului Rugul Aprins de la Antim? Erau asa de cretini incat spuneau ca " aprins" inseamna ca " aia vor sa dea foc la oranduirea noastra socialista"...Deh, se pare ca fiecare epoca isi are papagalii ei. Acum, dupa 60 de ani, vin altii, carcotasi din fire si spun ca " mersul la biserica nu te face mai crestin". Nu...Nici mersul la frizerie nu te face un inotator excelent, nu-i asa? Si de fapt ce inseamna sa " postezi" in crestin? Opreste-te, te rog, ma faci sa rad in hohote si nu este cazul, aici discutam de lucruri serioase...

Related Posts with Thumbnails