1.10.09

Indicaţiile preţioase ale lui Mircea Geoana date Patriarhului la doi ani de la întronizare

Pe 30 septembrie 2009 am aniversat doi ani de la intronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortdoxe Române a Preafericitului Daniel. Ca fii ai Bisericii noastre nu putem decât să ne bucurăm de eveniment şi să facem o rugăciune ca Dumnezeu să-l dăruiască Bisericii întreg, drept, cinstit, indelungat în zile, drept învăţând Cuvântul adevărului, pe Patriarh. Chiar daca nu suntem de acord cu anumite atitudini ale lui, sau suntem suparati că nu reactionează aşa cum am dori la problemele care ne frământă, indiferent de părerea proprie despre persoana Patriarhului, el rămâne întâistătătorul Bisericii noastre şi reprezentantul nostru la cel mai inalt nivel… omenesc.

Au curs multe mesaje de felicitare cu ocazia acestui eveniment dar cel care mi-a atras atentia cel mai mult a fost cel citit de Mircea Geoană, in calitate de preşedinte al senatului României, şi pe care il expun mai jos. (Il puteţi asculta AICI)

Mesajul Senatului României adresat Prea Fericitului Daniel la aniversarea a doi ani de patriarhat.

Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea Sfințiile și Prea Sfințiile Voastre,

Aniversăm astăzi doi ani de când Prea Fericitul Daniel a fost ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei.

Cei doi ani de Patriarhat ai Prea Fericitului Daniel au deschis o pagină importantă în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericitul Daniel nu este doar cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ci este omul ales de Biserică să facă faţă celor trei demoni ai secolului trecut: ateismul, totalitarismul şi consumismul. Nici un alt Patriarh nu a avut în faţă o asemenea provocare.

Calitățile personale ale PF Daniel sunt recunoscute. În primul rând, pregătirea sa teologică. Patriarhul Daniel este un cărturar, un profesor de teologie. Cultura teologică solidă îi conferă o bună ancorare în tradiţia Bisericii. De asemenea, larga deschidere ecumenică îi oferă nenumărate posibilităţi de a crea punţi de legătură într-o lume în care închistarea şi izolarea sunt generatoare de conflict şi de insecuritate.

În numeroasele sale luări de poziţie, în predici, în studii sau la catedră, s-a manifestat deschis pentru susţinerea proiectului european, pentru promovarea deschiderii ecumenice, pentru o implicare reală, dinamică şi puternică a Bisericii în social, pentru restructurarea învăţământului teologic, pentru îndreptarea şi aducerea la zi a limbii liturgice, pentru promovarea activă a unui nou tip de misiune şi de limbaj eclezial. De aici şi capitolul nou pe care îl poate deschide în istoria Bisericii.

Un exemplu concludent îl constituie preocuparea față de media, față de rolul de instrucție și de educație pe care presa îl are. Radio Trinitas, Trinitas TV și ziarul ”Lumina” înseamnă deja un reper de spiritualitate și credință pentru sute de mii de români, o prelungire în actualitate a misiunii sociale a Bisericii.

Cu Prea Fericitul Daniel a început o epocă nouă în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, în raporturile ei cu statul român, cu Europa, cu celelalte biserici, cu societatea românească.

Daniel înseamnă „Judecător”. Discernământul şi dreapta – judecată sunt talantul Prea Fericitului Daniel.

Întru mulți și fericiți ani, Prea Fericirea Voastră!

Mircea Geoană,
Președintele Senatului României

Mi se pare mie că discursul Dl. Geoană este mai curând o platformă program pe care Patriarhul ar fi bine să o implinească, altfel de aici decurgând şi anumite consecinţe cel puţin … neplăcute.

1. …închistarea şi izolarea… se referă oare onorabilul politician la atitudinea tradiţionalistă şi antiecumenistă a unei insemnate părţi a Bisericii, reprezentate de Părintele Iustin de la Petru Vodă ?
2. … sunt generatoare de insecuritate, de conflict, de sărăcie şi de dezbinare… să fie oare un avertisment privitor la consecinţele care ar putea decurge dintr-o asemenea atitudine?
3.
...susţinerea proiectului european… inseamnă direct … promovarea deschiderii ecumenice… prin care se înţelege nimic mai mult decât … restructurarea învăţământului teologic, îndreptarea limbii liturgice, un nou tip de misiune şi limbaj bisericesc. E important de aflat de când misiunea şi limbajul eclesial sunt obiectiv de importanţă politică. Şi dacă sunt, nu cumva sunt legate de dorinţa anumitor cercuri de a “curăţa” Evanghelia şi textele liturgice ale Bisericii de aşa zisele expresii “antisemite”?

…Restructurarea învăţământului teologic… să însemne oare indepărtarea studenţilor teologi de izvorul Sfinţilor Părinţi şi adăparea lor cat mai mult cu apa tulbure a ereticilor contemporani?

….un nou tip de misiune şi limbaj eclesial… să fie oare deturnarea orientării vieţii bisericeşti de la Impărăţia Cerurilor la “paradisul” pământesc promis de post modernism? Cu alte cuvinte, Biserica este chemata sa renunţe la orientarea credincioşilor inspre impăraţia veşnica a Lui Hristos iar in loc de acesta să lupte pentru instaurarea utopiei socialiste.

Dl. Geoană consideră ateismul ca fiind unul din demonii secolului trecut. Oare el este mai puţin ateu (liber cugetător) decât “maestrul” lui, Ion Iliescu?

Să înţelegem că Dl. Geoană nu agreează deloc consumatorismul (alt demon)?

Să ne rugăm ca Dumnzeu să-i dea Patriarhului nevinovăţia porumbelului să poată conduce Biserica spre Hristos şi totodată viclenia şarpelui pentru a putea evita capcanele stăpânitorului acestei lumi şi slugilor lui.

Sursa: http://preugen.wordpress.com

MOARTEA la AIUD a "deţinutului K 9320, Vulcănescu Mircea"...


MOARTEA LUI MIRCEA VULCÃNESCU

De la Jilava, Vulcănescu a fost transportat la Aiud, unde am ajuns şi eu, prin vara lui 1951.

Nu-i mai cunosc peripetiile până eu n'am început să lucrez, prin 1952, in fabrica închisorii, sectia metalurgie. In fabrică, eram in aceeaşi grupă cu un detinut care locuia cu Vulcănescu in aceeaşi celulă. Şi cum Vulcănescu nu lucra nicăieri, am reuşit, in felul acesta, să stabilesc o comunicare permanentă cu profesorul meu, care a durat cam două luni de zile. Ii transmiteam noutăti politice şi alimente, de care ducea mare lipsă, dar îi comunicam şi problemele şi întrebările care mă frământau permanent, la care el îmi răspundea cu vederile şi deslegările lui; in majoritate priveau cultura românească şi perspectivele ei de viitor.

Sunt in măsură să dau, acum şi aici, unele dintre cele mai semnificative puncte de vedere care-l frământau in vremea aceea pe Vulcanescu. L-am întrebat deci, care i se părea să fie cel mai caracteristic aspect al vieţii din închisorile de atunci. Prietenul nostru comun îmi comunica constant şi fidel răspunsurile sale. Am retinut aproape tot ce era esential, pentrucă veneau dela Mircea Vulcănescu, şi adâncimea vederilor lui îmi ajutau să limpezesc apele propriului meu suflet.

Trei erau, după M. Vulcănescu, aspectele cele mai caracteristice ale vietii din închisorile comuniste:

I. Starea de suferinţă natională. Nu numai deţinutii politici trăiesc in mizerie şi dramă, ci şi toate familiile lor, toate partidele politice care n'au înţeles sau care au înţeles prea târziu generatia supremelor sacrificii, toate clasele sociale, toti prietenii şi... toţi adversarii acestora. Tara întreagă este copleşită de suferinţă. Acesta este conceptul care cuprinde şi caracterizează momentul prăbuşirilor istorice continuate in 1951-1952, dela instaurarea ilegitimă a regimului sovieto-marxist. Prin această suferinţă colectivă, natională, el vedea un puternic reviriment al regăsirii religioase creştine, o reîntoarcere la formele autentice ale credintei in Dumnezeu şi la rugăciunile fierbinti ale mântuirii. Nu vedea alt mod de salvare. Comunismul, nici in formă nici in fond, nu poate oferi o salvare a omului şi a fiinţei nationale. Aplicarea lui la realitătile româneşti va duce sigur la o reactiune firească şi caracteristică fondului românesc: reactiunea creştina.

II. Prezenta impresionantă, numerică, pretutindeni, a generatiei care a fondat şcoala nationalismului modern românesc propriu, unic, şi independent, încărcat cu sănătatea morală a unei atitudini de încredere şi optimism.

Dar M. Vulcănescu mai spunea că niciodată nu a înţeles îndeajuns fenomenul acestei generaţii ca parte a unei ordine spirituale româneşti. El socotea acest fenomen ca o recrudescentă a unor forte negative care tind să destrame ordinea specificului românesc şi chiar să strice armoniile mioritice ale viziunii româneşti despre lume. Această ideologie, care i se parea că se indepărtează de realitătile nationale, care buliversa însăşi fundamentele şi structurile nationale, Vulcănescu căuta să o înţeleagă, s'o analizeze şi s'o înteleagă. Ce este, in fond, această generatie de «sinucigaşi», de benevoli ai mortii, de prevestitori, ce este această generatie marcată de personalităti gigantice care s'a vrut stinsă şi acoperită cu beton, ce semnificatie are pentru neamul românesc, şi in lume, sacrificiul creştin al celor căzuti in Spania? Intrebându-se cu nelinişte, mereu, aşa a ajuns Vulcănescu să înteleagă şi să creadă in puterea creeatoare a elitelor in toate domeniile de manifestare omenească.

Inainte de a fi închis la Jilava, nu citise el un Jurnal din închisoarea Jilava? Şi nu i-a oferit lui, lui Vulcănescu, o nouă întelegere a OMULUI mit, din fruntea generatiei de tineri deveniti icoana României? Elitele, in strânsa lor legatură cu tărănimea şi muncitorimea română, au fost factori pe care, zicea M. Vulcănescu, este greu până sa le găseşti o explicare logică, obişnuită.

Orice jertfă pentru Christos» este o valoare spirituală reală, bogată, cu consecinte incalculabile pentru viitor. In închisoare, Vulcănescu s'a întâlnit şi a trăit cu această lume românească, in carne şi oase. Intre zidurile celulelor a văzut copii care se uniseră cu crucea. In ei vedea, el, rezervorul rezistentii româneşti, tăria concepţiilor care fructifica in conditiile cele mai dificile. Unitatea lor, curajul, sacrificiul şi ajutorarea celor neputincioşi, i s'a părut lui Vulcanescu un nesecat isvor de miracole. In celulă cu un condamnat la moarte, Vulcănescu a văzut întruchiparea baladică, senină, liniştită, aşteptând cu împăcare executia. El spera ca, din încleştarea şi suferintele închisorilor, cei ce vor ieşi in libertate vor fi purtători ai unui adevărat tezaur spiritual pentru tipul de om nou, forjat in cuptoarele chinurilor. De vor pieri cu totii, in inchisori, legenda lor va avea tăria veacurilor...

III. Procesul de fermentatie al unei noui lumi româneşti, era socotit de Vulcănescu ca al treilea aspect caracteristic al închisorilor politice. Intreaga colectivitate a detinutilor politici a trecut prin ciurul experientelor, prin probele cele mai aspre, prin confruntarea propriilor lor idealuri, atitudini, întelegeri şi metode politice de lucru. In focul acestor probe, fiecare şi-a revizuit pozitiile şi temeiurile de actiune politică pentru viitor. Nu odată România a trecut prin perioade de invazii şi distrugeri, dar neamul românesc si-a găsit prin el şi prin suferintele lui, noui căi de ieşiri din impas. Dumnezeu apără istoria neamurilor care e cu El. Detinutii politici din România, şi cu ei ţara - o imensă închisoare - şi-au ascuns in Dumnezeu conştiinta misiunii lor.

Comunicările noastre au fost apoi întrerupte. Prietenul nostru fusese mutat in altă celulă. Dar, l-am întâlnit pe M. V., nu mult după aceea, in spitalul din închisoarea Aiud. Eu, pentru o operatie de apendicită acută, el cu o pneumonie; era in pragul mortii. Nu stam împreună, însă, îl vedeam oridecâteori ieşeam pe coridor. Ne faceam semne cu mâna, fără să ne schimbăm vreun cuvânt. Starea lui era sfâşietoare. Din omul bine construit, acum era o epavă, cu ochii adânciti in orbite, dar nestinşi, de parcă ardeau in ei misterele lumii şi vieţii, pe care o viată întreagă încercase să le înteleagă chipul şi noima. Numai odată am reuşit să-i strâng mâna. M'a privit tăcut, învăluindu-ma, cu privirile lui pătrunzătoare, apoi mâinile lui amândouă au cuprins mâinile mele, ca un ultim salut. Mă cutremurau magnetii nevăzuti cu care îmi transmitea mesajul ultim de prietenie. Curând, la câteva zile, aflu că Mircea Vulcanescu, marele gânditor, marele om, marele oracol, a plecat in lumea cealaltă. Mircea Vulcanescu, un geniu, semnificatiile suferintei in filozofia românească. Incă văd şi încă plâng...


Ioan Halmaghi, Pittsburgh, 1975
Fragment din Discursul Contemporan, 1977
Director: Ioan Mirea


DIN IMPÃRÃTIA MORTII - MIRCEA VULCÃNESCU

Rând pe rând, celulele se deschid si echipele, gata formate, sunt îndrumate spre locul de îmbarcare.
Traversând culoarul etajului doi, unde ne aflam, îmi arunc ochii la un detinut sdrentãros, care freca cu terebentinã scândurile.
Mi-au atras atentia ochii lui mari, sticlosi si îndrasneala cu care ne privea, stiut fiind cã detinutii politici, atunci cand se intalneau cu un alt detinut, sau grup de detinuti, era obligat sa priveasca in pamant.
Am trecut chiar pe langa el. Era Mircea Vulcanescu.
Imi sopteste : "mergeti la munca". In privire i-am surprins un fel de bucurie, îmbinata cu amaraciune.
Aplecat, îngenunchiat pe dusumea, doar ochii si fruntea, care mi-a parut nimbata, îl mai aminteau pe cel de altadata. Corpolenta lui era redusa la un schelet, imbracat in haine vargate. Coloana vertebrala se observa prin zeghea de puscarias.
Mircea Vulcanescu, una din cele mai stralucite inteligente ale generatiei dintre cele doua razboaie, fost Subsecretar de Stat la Finante, fusese condamnat la 8 ani de munca silnica, pentru "aservirea economica a Romaniei, Reichului nazist".
Am asistat la procesul lui. Bancile apararii, ca si pupitrele magistratilor, erau pline de zeci de dosare prin care Mircea Vulcanescu a dovedit nu numai ca economia Romaniei nu a fost deficitara in raporturile cu Reichul, ci dimpotriva, prospera.
Germanii ne plateau granele si alte produse alimentare pe care le cumparau de la noi, in aur. Mai mult, aveam o cantitate mare de aur - dupa cate-mi amintesc, doua vagoane - pe care nemtii ni le-au avansat, pentru livrarile ulterioare de grane.
Sala in care se judeca procesul lui Mircea Vulcanescu era ticsita de avocati, profesori, economisti, ziaristi, (teroarea inca nu se organizase, era in anul 1946).
Mircea Vulcanescu, prin dosarele de care dispunea, a dovedit cu o evidenta indiscutabila, corectitudinea germanilor in raporturile comerciale cu Statul roman si, in consecinta, priceperea si grija cu care condusese aceasta economie, Mircea Vulcanescu.
Generalul Stoenescu , militar de cariera, a avut aceasta mare calitate de a se fi inconjurat de colaboratori priceputi si, printre acestia, cel mai experimentat si cel mai piceput, era Mircea Vulcanescu.
Cu toata aceasta evidenta, cu toate actele doveditoare pana la cel mai minor contract, Mircea Vulcanescu a fost condamnat la 8 ani munca silnica, ceea ce a echivalat cu o condamnare la moarte, stiut fiind ca Mircea Vulcanescu a murit la Aiud de tuberculoza pulmonara, fara sa aiba nici o ingrijire medicala.
Mai tarziu - imi este greu sa-mi amintesc anul - am stat de vorba cu un fost secretar de la YMCA - filiala Bucuresti - Zahiernic, in bratele caruia a murit Mircea Vulcanescu. Zahiernic mi-a marturisit urmatoarele : Mircea Vulcanescu avea o caverna la plamanul stang.
Mircea Vulcanescu aflase de la alti detinuti ca cei cu caverna la plamanul stang mor in timpul somnului. Vointa de a avea constiinta a tot ce se petrece cu el era atat de mare, incat facea eforturi supraomenesti sa nu doarma - ceea ce îi slabea mult rezistenta.
Ingrijirea medicala îi era redusa la cateva aspirine pe zi si nici acestea in fiecare zi . Cu toate ca fusese internat in ultima faza a bolii in infirmeria penitenciarului, n'a primit nici o medicatie specifica.
Medicamentele straine, care erau in depozitul infirmeriei, erau folosite numai pentru ingrijirea delatorilor sau a celor de la dreptul comun, adica a criminalior de rand.
-Si-a dat duhul, mi-a marturisit Zahiernic, in bratele mele, cu ultimele cuvinte : "Spuneti-i Aninii sa ma ierte !" (Este vorba de Anina Radulescu-Pogoneanu, care a fost prima lui sotie.)
Asasinarea lui Mircea Vulcanescu si a lui George Manu au fost doua dintre cele mai monstruoase asasinate de la Aiud.

Gabriel Bãlãnescu - DIN IMPÃRÃTIA MORTII
Editura "DACIA", Madrid, 1981, pag. 275-276
Sursa: www.victor-roncea.blogspot.com
Related Posts with Thumbnails