14.10.10

Parintele Staniloae despre numarul ingerilor


Numai Dumnezeu ştie câte ordine îngereşti sunt. Noua ni s-au descoperit trei ordine, de câte trei trepte.

S-ar putea ca, aşa cum vor veni la existenţă pentru veci miliarde de oameni, să existe şi miliarde de îngeri, de ipostasuri conştiente netrupeşti, pentru a cuprinde cât mai multe din înţelesurile şi formele de iubire ale lui Dumnezeu cel infinit şi pentru ca pe măsură ce vin noi şi noi oameni la existenţa pentru veci, sâ-i aibă în grija lor prietnească alţi şi alţi îngeri apropiaţi spiritual de unicitatea fiecâruia. Pot fi în planul nevăzut din jurul nostru minti imposibil de numărat, care să-1 înţeleagă pe Dumnezeu cel mai mult, să-1 laude în comun şi să se intereseze de noi. Dumnezeu n-a adus la fiinţă o lume văzută şi nevăzută săracă. Precum nu putem da de marginile lumii văzute, aşa nu putem da nici de marginile celei nevăzute, cu atât mai valoroase, care contribuie la îmbogăţirea noastră spirituală din Dumnezeu, infinitul luminii şi al înţelesurilor. Ele îşi comunică trăirea mereu sporită a lui Dumnezeu şi bucuria de El - cum ne-o comunicăm şi noi - şi care e cu atât mai bogată, cu cât suntem mai mulţi cei ce ne-o comunicăm.

Nu e vorba în aceasta de o reîntoarcere sau atragere din nou în esenţa fundamentală a celor ieşite din ea, conform teoriei panteiste neoplatonice. Căci cele ce urcă spre Dumnezeu sunt create de El din nimic şi nu ajung în urcuşul lor la o contopire cu Dumnezeu, ci rămân veşnic create după fiinţa lor, îndumnezeindu-se după har.

- cules si transmis de un colaborator

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails