31.10.12

Părintele Stăniloae: Hristos nu compătimeşte cu noi, ci poartă El în noi durerile noastre, cum le-a purtat pe ale trupului Său.

"Iubirea faţă de o persoană unifică funcţiunile unui om, căci toate se imprimă de chipul
ei. Cu atât mai mult iubirea faţă de Persoana atât de cuceritoare a lui Hristos. „Faţă de noi,
Hristos nu mai e numai un model, pe care trebuie să-l imităm, nici numai un mare legiuitor de
care trebuie să ascultăm. El nu e nici simpla cauză a dreptăţii noastre, ci e însăşi Viaţa şi
Dreptatea în noi înşine.” Cu atât mai mult El e viaţa dumnezeiască a trupului Său; în aceasta
stă cauza vieţii în noi. El nu compătimeşte cu noi, ci poartă El în noi durerile noastre, cum le-a
purtat pe ale trupului Său. „N-a voit numai să ne izbăvească de rele, nici n-a privit numai la
durerea noastră ca la ceva înrudit, ci Şi-a însuşit şi a mutat de la noi la Sine durerile noastre.”
„Nici nu acceptă să fie mijlocitor pentru scăparea noastră de greutăţi, ci ia totul asupra Sa şi
moare moartea noastră;” şi „nu a compătimit numai cu nenorocirea noastră, ci a şi participat
la necazurile noastre.”
Nefiind un ipostas simplu uman, ci ipostasul divin atotcuprinzător şi iubitor al întregii
umanităţi, Iisus Hristos are în umanitatea Sa personală un mediu prin care trăieşte durerile
întregii umanităţi şi toţi se pot împărtăşi prin umanitatea Lui personală, de viaţa Lui
dumnezeiască."
Par. Staniloae -Dogmatica, vol.2, pag.55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails