14.8.10

Eminescianul George Munteanu: Rugăciunea lui Eminescu către Maica Domnului, capodoperă a poeziei româneşti şi podoabă între rugi


O devoţiune ca aceea din orice vers celebrator al lui Iisus e şi în poemele închinate Maicii Domnului. Rar de aflat în poezia românească o ipostaziere a căinţei creştine, ca treaptă de trecere peste dezastre, o puritate a simţirii şi o delicateţe de tonuri ca aceea din sonetul Răsai asupra mea (1879): „Răsai asupra mea, lumină lină,/ Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;/ O, maică sfântă, pururea fecioară,/ în noaptea gândurilor mele vină!//Speranţa mea tu n-o lăsa să moară,/ Deşi al meu e un noian de vină;/ Privirea ta de milă caldă, plină,/ îndurătoare-asupra mea coboară.//Străin de toţi, pierdut în suferinţa/ Adâncă a nimicniciei mele,/ Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie,// Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa/ Si reapari din cerul tău de stele/ Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!" După cum Rugăciune (1879) e capo­dopera poeziei româneşti în astfel de lamură a simţirii şi, nu mai puţin, o podoabă între rugile înălţate spre Madona de orice mare poet al lumii: “Crăiasă alegându-te,/ Îngenunchem rugându-te,/ Înalţă-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie;/ Fii scut de întărire/ Şi zid de mântuire,/ Privirea-ţi ado­rată/ Asupră-ne coboară,/ O, maică prea curată/ Şi pururea fecioară,/ Marie!//Noi, ce din mila sfântu­lui/ Umbră facem pământului,/ Rugămu-ne-ndurărilor/ Luceafărului mărilor;/ Ascultă-a noas­tre plângeri,/ Regină peste îngeri,/ Din neguri te arată,/ Lumină dulce clară,/ O, maică prea curată/ Şi pururea fecioară,/ Marie!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails