24.8.11

Legea „Big Brother” şi cetăţeanul-infractor

Actul normativ ar putea fi transmis către Parlament, în septembrie, spre aprobare în procedură de urgenţă

După două luni de dezbatere pu­blică, modificările aduse Legii „Big Bro­ther” arată că Ministerul Comuni­ca­ţiilor nu a ţinut cont nici de repro­şurile venite din partea ONG-urilor, şi nici măcar de propunerile industriei telecom. Adăugiri precum implicarea în proiect a Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii sau stabilirea unui calendar pentru operatori în dezvoltarea de baze de date nu ating „fondul problemei” şi menţin această controversată lege în formula nefe­rici­tă care transformă practic orice cetăţean într-un posibil infractor.
Respinsă de Curtea Consti­tu­ţio­nală în octombrie 2009, noua versiu­ne a Legii privind reţinerea datelor ge­­nerate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice a fost publicată pe site-ul MCSI în luna iunie, fiind imediat amendată de societatea civilă.
(...) Potrivit Legii „Big Brother”, furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor avea obligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, crearea şi administrarea unei baze de date, în format electronic, în vederea reţinerii, pentru o perioadă de şase luni de la data efectuării comunicării, a urmă­toa­re­lor categorii de date: datele necesare pentru urmărirea şi identificarea sursei unei comunicări; datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări; datele necesare pentru a determina data, ora şi durata comunicării; datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare; datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; datele necesare pentru identificarea lo­caţiei echipamentului de comunicaţii mobile.
Prezenta lege nu se aplică în ceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiile consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice. Este prevă­zu­tă procedura răspunderii so­lici­tă­rilor instituţiilor competente – trans­mi­terea în termen de 3 zile (faţă de ter­menul anterior de maximum 2 zile). Când aceasta nu este posibilă fur­nizorii trebuie să anunţe solicitan­tul cu privire la motivul depăşirii termenului şi, în orice caz, să transmită informaţiile solicitate în cel mult 5 zile de la primirea iniţială a solicitării.
După noile modificări, furnizorii au obligaţia de a colecta şi de a transmite anual către ANCOM diverse date statistice. Arbitrul telecom le va centraliza şi va transmite anual Comisiei Europene statisticile ela­borate în baza acestora. Statisticile nu vor conţine date cu caracter personal sau informaţii clasificate.
Este specificată şi deductibilitatea fiscală a cheltuielilor legate de crearea şi administrarea bazelor de date şi se impune distrugerea ireversibilă şi automată a datelor reţinute exclusiv în temeiul acestei legi, cu excepţia celor accesate şi transmise auto­ri­tăţilor. Operatorii ar putea „transmite” către utilizatorul final costurile suportate, de ordinul a milioane de euro pentru furnizori.

Neconstituţională în 2009
Legea privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice a fost declarată neconstituţională, în octombrie 2009, pentru că nu respecta dispoziţiile mai multor articole din Constituţie, şi anume: articolul 28 privind secretul corespondenţei, articolul 26 privind viaţa intimă familială şi privată, articolul 25 privind libera circulaţie şi articolul 30 privind libertatea de exprimare. Alte nemulţumiri din partea societăţii civile, dar şi din partea anchetatorilor erau legate de condiţionarea obţinerii de procurori a listingurilor de convorbiri tele­fo­ni­ce doar în cazurile de infracţiuni grave şi doar dacă este începută ur­mă­rirea penală. În data de 15 martie 2006 a fost adoptată Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul ac­tivităţii de furnizare de servicii de comunicaţii electronice accesibile publi­cului sau de reţele publice de comunicaţii electronice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE.

Sursa: Jurnalul National

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails