11.2.10

Proorocii despre vremea de acum.


"Vom vedea că necazurile şi ispitele de astăzi, mai slabe la arătare, urmăresc, asemenea necazurilor şi năpastelor puternice din vechime, să-l îndepărteze pe om de Hristos, să nimicească adevăratul creştinism de pe pământ, lăsându-i doar o pojghiţă subţire, pentru o foarte lesnicioasă amăgire. Vom vedea că ispitirile uşoare, gândite însă şi săvârşite cu drăcească viclenie de Satana, lucrează cu mult mai mare izbândă decât ispitirile grele şi vădite. Vieţuirea întru Dumnezeu va deveni foarte grea din pricina întinderii pe care o va lua apostazia, a generalizării acesteia.

Înmulţindu-se apostaţii, care vor continua să-şi zică Creştini şi vor păstra aparenţa de Creştini, se va ajunge uşor la persecutarea adevăraţilor Creştini. Înmulţindu-se cei ce-şi vor lepăda de fapt credinţa creştină, aceştia vor urzi nenumărate uneltiri împotriva adevăraţilor Creştini şi vor ridica nenumărate piedici în calea dorinţei lor de mântuire şi de slujire lui Dumnezeu, aşa cum arată Sfîntul Tihon de Voronej şi Zadonsk. Ei vor lucra împotriva robilor lui Dumnezeu slujindu-se atât de puterea stăpânirii, cât şi prin clevetire sau prin uneltiri viclene, prin felurite momeli şi prin prigoane cumplite.

Mântuitorul lumii, prigonit fiind, a găsit cu greu adăpost în îndepărtatul şi neînsemnatul sat Nazaret, pentru a Se ascunde acolo de Irod şi de cărturarii, fariseii, preoţii şi arhiereii Iudeilor care-L urmăreau cu ura lor. Tot astfel, şi în timpurile din urmă, adevăratul călugăr cu greu va găsi un îndepărtat şi neluat în seamă loc de refugiu, pentru ca să-L slujească acolo pe Dumnezeu, într-o relativă libertate şi să nu cedeze forţei constrângătoare a apostaziei şi a renegaţilor slujitori ai lui Satana".

Sfântul Ignatie Briancianinov

Sursa:

http://groups.google.com.au/group/ortodoxia/web/proorocii-despre-vremea-de-acum1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails