15.2.11

Mii de creştini ortodocşi au strigat cu putere la manifestaţia de protest din Atena: NU Cardului Cetăţeanului! Nu 666! Nu închisorii electronice!

Mii de creştini ortodocşi au strigat cu putere la manifestaţia de protest din Piaţa Syntagma:
 
NU Cardului Cetăţeanului! Nu 666! Nu închisorii electronice!


Mii de oameni s-au adunat la apelul mişcării „Luptătorii pentru o Conştiinţă Ortodoxă” şi au venit pe 6 februarie în Piaţa Syntagma, ca să strige Guvernului şi Parlamentului că nu acceptă închisoarea electronică pe care o va institui Cardul Cetăţeanului, nu vor accepta cardul şi nu se vor înregimenta în statul mondial antihristic care se pregăteşte. 


«Cetăţeni de toate vârstele, clerici, monahi şi monahii au început să se adune de pe la ora 11 dimineaţă pe scările din Piaţa Syntagma, dar şi în faţa monumentului Ostaşului necunoscut, blocând circulaţia pe bulevardul Amalia şi la scurt timp după aceea şi pe strada Otto.

Purtând steaguri greceşti, dar şi steaguri cu vulturul bicefal, cu steaua Verghinei(1) şi cu lozinca Ortodoxie sau Moarte!, panouri şi placarde, manifestanţii au chemat Guvernul să-şi retragă decizia asupra introducerii noului act de identitate electronic.

Printre protestatari i-am deosebit pe egumenul Mănăstirii Marelui Meteor, Arhim. Nectarie Moulatsiotis, pe Părintele Sarantis Sarantos şi pe egumenul vechii comunităţi a Mănăstirii Esfigmenou.

 Printre organizaţiile care s-au implicat în organizarea acestei impresionante manifestaţii de protest împotriva Cardului Cetăţeanului se numără şi grupul de iniţiativă „Luptătorii pentru o Conştiinţă Ortodoxă”. În comunicatul lor, membrii grupului de iniţiativă arată că: „Fie vom alege o mizeră viaţă de supravieţuire, controlată în mod absolut şi născută moartă, într-o închisoare, fie ne vom apăra dreptul de a trăi ca cetăţeni liberi într-o ţară liberă, ortodoxă şi democratică”.

Printre altele, organizatorii subliniază că: „niciodată nu a existat o guvernare care să ne ceară consimţământul pentru o asemenea îndosariere electronică de proporţii uriaşe”. Şi continuă afirmând că „aşa-numitul Card al Cetăţeanului, adică actul de identitate electronic, este un instrument extrem de necesar în instituirea guvernării electronice în forma ei mondială, pe care primul-ministru a declarat că doreşte să o vadă fast and now.”

Vorbitorii la manifestaţia de protest au criticat aspru Guvernul pentru politica sa economică, pentru noul act de identitate electronic, pentru numărul de înmatriculare în cadrul serviciilor de sănătate (AMKA), pentru aşa-numitul act fiscal şi pentru cardul proprietăţii imobiliare. Nu au lipsit nici voci mai radicale care au revendicat ieşirea Greciei din Tratatele de la Maastricht, Lisabona şi din Tratatul Schengen. Nu au lipsit de asemenea nici huiduielile, atunci când cineva se referea la Parlament şi la cei 300”.

Arhiepiscopul

Cu trei zile înaintea manifestaţiei, Arhiepiscopul Atenei, Ieronim, a dat o înştiinţare, prin care face cunoscut poporului credincios că urmăreşte cu viu interes chestiunea, aşteaptă răspunsul responsabil al Guvernului – atât el însuşi, cât şi întregul Sinod al Bisericii Greciei – pentru a lua decizii în privinţa Cardului Cetăţeanului.


Cuvântarea Părintelui Sarantis Sarantos

La manifestaţia din Piaţa Syntagma principalul vorbitor a fost Arhimandritul Sarantis Sarantos care a ridicat problema Cardului Cetăţeanului, trimiţând un memoriu Sfântului Sinod al Bisericii Greciei cu permisiunea şi binecuvântarea Mitropolitului [eparhiei din care face parte a] Kifisiei, Oropos-ului şi Amarousi-ului, Chiril, care a fost dintre primii Mitropoliţi care s-au manifestat împotriva Cardului Cetăţeanului. Cuvântarea Părintelui Sarantis Sarantos este următoarea:


   „Prea Cinstiţi Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos!
Bucuraţi-vă!

Astăzi ne bucurăm nu doar de Dumnezeiasca Liturghie, cea mai mare minune, pe care am trăit-o în urmă cu trei ore – Hristos a aplecat cerurile şi S-a pogorât în sfintele noastre enorii şi mănăstiri –, dar şi pentru această adunare foarte numeroasă, de mii şi mii de oameni.

Din toate colţurile patriei noastre, fraţii au venit în faţa Parlamentului Grecilor, ca împreună să strigăm cu glas puternic reprezentanţilor poporului grec ortodox că: Nu vrem Cardul Cetăţeanului! …

Nu vrem închisoarea electronică! …

Nu vrem să ne înrolăm în statul mondial antihristic care se pregăteşte! Nu dorim cu nici un chip să înceapă procedura de introducere a Cardului Cetăţeanului, a semnului şi peceţii lui Antihrist …

Mărturisim în mod public, prea cinstiţi părinţi, iubiţi fraţi în Hristos, ameţesc numai la perspectiva ca noi să nu ne împotrivim bărbăteşte acestei iniţiative şi astfel să îi lăsăm pe copiii noştri, pe nepoţii noştri, trupeşti şi duhovniceşti, şi generaţiile viitoare să fie însemnate şi pecetluite imediat după naşterea lor, după intrarea lor în această lume nesigură a căderii, fără speranţă de mântuire, fără perspectivele vieţii veşnice în Dumnezeul Treimic.

Deja Biserica noastră, în urma unui studiu înţelept, şi-a exprimat poziţia în privinţa actelor de identitate electronice, similare Cardului Cetăţeanului. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, prin două enciclice, din 1997 şi 1998, prezintă strânsa legătură dintre actele de identitate electronice şi Tratatul Schengen care a precedat şi care a fost ratificat şi de Guvernul grec, tratat care a pus temeliile teoretice şi sociale ale statului mondial antihristic.

Sfântul Sinod sfătuia credincioşii să nu accepte buletinele electronice. Guvernul de atunci a cedat în faţa presiunilor Bisericii şi nu s-au emis astfel de buletine.

Se va reprograma în funcţie de nevoile puterii

Cardul Cetăţeanului din zilele noastre este cu mult mai nociv decât actele de identitate pregătite atunci. Microcipul pe care îl conţine Cardul Cetăţeanului, în afară de foarte marea sa capacitate, este şi reprogramabil potrivit tehnologiei RFID. Se va putea reprograma în funcţie de cerinţele şi nevoile puterii.
A cui putere? Primul-ministru al statului a declarat de multe ori: avem nevoie de o guvernare mondială şi încă repede! Ce vrea să spună cu asta? Că poporul grec nu şi-a ales guvern? Că nu au avut loc alegeri corecte? Din aceste alegeri nu a rezultat oare parlamentul poporului? Cum au preluat guvernarea ţării primul-ministru şi parlamentarii?

Oare neoficial au fost aleşi de o altă putere, a statului mondial, a cărei instalare aici şi acum primul-ministru elen o propune cu înfocare printr-o expresie din limba sa maternă: we need global guvernment and fast! …
Deja Ministrul Externelor şi al Guvernării Electronice, domnul Pagkousis, a postat pe internet spre dezbatere proiectul de lege al guvernării electronice. Prin această lege care urmează să fie supusă votului în Parlament, nu numai că se va desfiinţa statul elen, ci va fi efectiv îngropat irevocabil de viu sub placa mortuară, e drept luxoasă şi de marmură, dar grea, a legii guvernării electronice.

Nu e pentru oameni, ci pentru computere

Proiectul de lege al guvernării electronice este scris de computerişti pentru computere şi nu pentru oameni. Cu cea mai mare preţuire şi cu cel mai onest gând, constatăm însă că legea se adresează unor roboţi rigizi care nu pot articula cuvinte şi nici nu au sistem nervos. Şi ceea ce este mai rău este faptul că legiuitorii guvernării electronice au uitat cu desăvârşire că supuşii legii, oricât ar vrea ei să nu o vadă şi să nu o creadă, au suflet, au minte, au sentimente, experienţe, trăiri, voinţă, vise, perspective, aspiraţii, nelinişti metafizice, dor după viaţa veşnică, dragoste de Dumnezeul Creator.

Legea nu se referă la valori şi la idealuri. Simple marionete ne consideră şi ne vrea Noua Epocă, Noua Ordine a lucrurilor, orbi, surdomuţi, cu creier electronic, dar fără suflet. Cu inimă biologică, dar fără sensibilităţi, cu un stimulator (cardiac) permanent care va funcţiona pe baza ordinelor microcipului din Cardul Cetăţeanului.
În acord cu declaraţiile primului-ministru, se instituie deci un nou stat universal electronic fără să se ceară opinia, libera voinţă şi votul cetăţeanului grec. Instrumentul conectării fiecărui cetăţean la acest stat electronic mondial va fi Cardul Cetăţeanului. Nici de referendum nu e nevoie, pentru că poporul nostru elen are pe grumaz ştreangul crizei economice, al tăierii salariilor şi pensiilor şi al cumplitei ameninţări cu şomajul.

Noua Epocă şi guvernarea electronică

Am dezvoltat de multe ori poziţia noastră, şi anume că preocuparea principală a Noii Epoci este exact definitivarea fundamentelor „guvernării electronice”. Desigur, utilizarea largă şi mondială a acestui concept constituie un eufemism şi o mască, pentru că în fapt este vorba de dictatura electronică mondială.

Scopul este slăbirea împotrivirilor populare, „adormirea” conştiinţelor şi educarea în spiritul secularizării, al materialismului şi individualismului. Va fi cu adevărat cumplită această manipulare perfidă a gloriosului nostru neam, cu istoria şi cultura sa trimilenare, cumplită şi dispariţia sa în amalgamul guvernării mondiale.

Primul-ministru afirmă că în Cardul Cetăţeanului prin care se interconectează toate serviciile publice, se vor încorpora treptat codul fiscal şi numărul de înmatriculare în cadrul serviciilor medicale (AMKA), numărul de alegător, paşaportul, carnetul de şofer, cardul de acces pe poduri şi autostrăzi, numărul de înregistrare la primărie, dar şi date care se referă la starea de sănătate (dosarul medical electronic), astfel încât cetăţeanului să i se ofere servicii oriunde şi fără birocraţie. De asemenea, în viitor se plănuieşte şi integrarea „semnăturii” electronice a cetăţenilor.

Biserica, atât Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, cât şi poporul credincios, nu a negat niciodată aportul creator al tehnologiei digitale în tranzacţiile zilnice, în studiul ştiinţific şi în aplicaţiile acestuia, în investigarea bogăţiei cunoaşterii prin intermediul internetului, în analizarea, sinteza şi crearea diferitelor forme artistice, în editarea de cărţi, în informarea constructivă, în general, în dezvoltarea culturii.

Desigur, dorim să se informatizeze complet toate serviciile publice ca să se elimine birocraţia. Dar este extrem de neliniştitoare centralizarea datelor personale, aflată în continuă perfecţionare, care se urmăreşte prin interconectarea tuturor bazelor de date.

Cumplită şi inumană, închisoarea electronică

Închisoarea electronică, oricât ar fi de luxoasă şi de bine confecţionată, tot o închisoare va fi, cumplită şi inumană. Cu atât mai cumplită, dacă instalarea guvernării electronice va fi acceptată de bună voie de către cei care sunt deja ostoiţi şi îngenunchiaţi prin criza economică, aşa cum este poporul elen care geme sub această povară, sau alte popoare a căror situaţie este încă mai grea.

Înţelegând cu toţii marele pericol care ne stă în faţă, ne-am adunat astăzi aici în faţa Parlamentului Grecilor, ca să vă informăm asupra consecinţelor legii guvernării electronice propuse spre votare. Trebuie să ştiţi că această lege va îngropa total şi definitiv minunata noastră civilizaţie [creştină] divino-umană şi va ucide conştiinţa cetăţenilor ţării noastre.

Se împotrivesc cetăţeni ai Statelor Unite

Douăzeci şi cinci de state din SUA se împotrivesc emiterii Cardului Cetăţeanului. Cetăţenii englezi, constatând imediat ameninţarea închisorii electronice şi diminuarea drepturilor omului, au înapoiat actele de identitate electronice primite, legea respectivă a fost abrogată şi au cerut guvernului să fie şterse toate datele lor personale din orice baze de date în decurs de 100 de zile.

Cetăţenii germani au urmărit la televiziunea de stat hakeri care în intervalul scurt al buletinului de ştiri televizat au spart coduri ale Cardului german al Cetăţeanului, au luat amprente digitale şi un cod de şase numere care constituie semnătura digitală a posesorului, demonstrând insuficienţa sistemelor electronice de a proteja datele personale şi conturile cetăţenilor.


În România ortodoxă un bătrân sfânt şi plin de înflăcărare, Părintele Iustin Pârvu, informându-i şi sprijinindu-i pe credincioşii români a îndepărtat ameninţarea buletinelor electronice.

Slavă Domnului că şi în ţara noastră s-au trezit multe conştiinţe. Patruzeci de mitropoliţi, mulţi preoţi şi monahi informează neîntrerupt poporul nostru ortodox despre acest lucru. Deja tema Cardului Cetăţeanului a luat proporţii.

Arhiepiscopul şi Sfântul Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei veghează şi se aşteaptă o decizie serioasă şi luminată de Dumnezeu. Este în acest sens semnificativă declaraţia recentă a Prea Fericitului Arhiepiscop al Atenei şi întregii Grecii, Ieronim. El sprijină cu discreţie actuala luptă a poporului nostru grec ortodox. Suntem siguri că vom primi binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Greciei pentru următoarea manifestaţie şi vor urma şi soluţii.

Încheind smerita mea cuvântare, vă îndemn să ne ridicăm glasul şi să îi întrebăm pe cei aleşi de popor ca reprezentanţi ai noştri:

Nu avem dreptul să nu fim nişte deţinuţi în prea iubita noastră patrie? De ce noi, grecii, să ne predăm fără luptă acestei îndosarieri nemaivăzute în istoria neamului omenesc? De ce să renegăm tradiţia [elenă] trimilenară a libertăţii, de Dumnezeu inspirate, şi de ce să o predăm în mâinilor unor necunoscuţi agnostici sau chiar antihrişti?

Stimaţi reprezentanţi ai poporului nostru,

Există încă posibilităţi, înainte de a fi prea târziu, să spuneţi şi dumneavoastră ca reprezentanţi oneşti ai noştri NU guvernării electronice! De ce nu vă folosiţi de drepturile pe care le aveţi?

Puteţi încă să spuneţi NU închisorii electronice! care ni se pregăteşte tuturor. Este în interesul dumneavoastră să vă alăturaţi nouă. Peste 50 000 de oameni au semnat împotriva Cardului Cetăţeanului! Altfel vă aşteaptă închisoarea electronică, cu nenorocirile ei neprevăzute.

Puteţi să spuneţi NU rău famatului număr 666. Atunci Dumnezeul Treimic ne va ajuta şi ne va mântui prin harul Său, a câta oară în istoria neamului nostru!

Să ne arătăm cu toţii, conducători şi conduşi, adânca pocăinţă pentru greşelile şi păcatele noastre înaintea Domnului nostru jertfit şi înviat, căci cu siguranţă, biruinţa va fi a Mielului înjunghiat şi bucuria şi veselia noastră, împreună cu El!

Hotărârea manifestanţilor

Poporul credincios a luat următoarea hotărâre:

„Astăzi 6 februarie 2011, la ora 12, în ziua de pomenire a Marelui Părinte al Bisericii noastre, Sfântul Fotie, la două ore după Dumnezeiasca Liturghie, Taina morţii şi învierii Dumnezeu-Omului Hristos, ne-am adunat în faţa Parlamentului Grecilor 50 000 de cetăţeni din toată Grecia şi am declarat că refuzăm să primim Cardul Cetăţeanului pentru următoarele motive:

1. Se precipită procedurile de impunere a Cardului Cetăţeanului şi anume într-o perioadă de criză economică aflată în continuă înrăutăţire. Oricine înţelege că această criză a fost confecţionată de cunoscuţi deţinători ai puterii, ca poporul nostru să fie permanent asuprit şi astfel să nu se poată împotrivi emiterii Cardului Cetăţeanului.

2. Jurişti de vază demonstrează că acest Card al Cetăţeanululi contravine Constituţiei elene şi Dreptului european. Insistenţa autorităţilor de stat în emiterea Cardului creează semne de întrebare asupra relaţiei lor cu dictatura Noii Epoci care se pregăteşte, de vreme ce însuşi primul-ministru a declarat că avem nevoie de o guvernare mondială.

3. Deşi nu negăm, atât Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, cât şi poporul credincios, cetăţenii greci, ajutorul creator al tehnologiei digitale în tranzacţiile noastre, în cercetarea ştiinţifică şi în aprofundarea bogăţiei cunoaşterii prin intermediul internetului etc., considerăm însă extrem de neliniştitoare acumularea nelimitată de date personale şi configurarea profilului personal prin interconectarea tuturor arhivelor. Numărul unic pentru fiecare om şi microcipul pe care le va conţine cardul, potrivit specialiştilor în informatică, îl transformă într-o închisoare electronică pentru fiecare posesor al acestuia. Şi această închisoare se va instaura cu atât mai cumplită, cu cât administraţia cedează în zonele deja vlăguite prin criza economică, cum este ţara noastră.

4. Întârzierea reprezentanţilor de stat de a pune la dispoziţie caracteristicile tehnice ale cardului profesorilor informaticieni care fac parte din comisia specială a Sfântului Sinod creează mai multă nelinişte.

5. Întregul sistem al guvernării electronice funcţionează, potrivit oamenilor de ştiinţă din domeniul informaticii, cu ajutorul celor trei determinanţi numerici pe care îi vedem pe produse, cu cei trei „6”. Suntem de asemenea neliniştiţi de posibilităţile tehnologiei microcipului RFID. Prin microcipul RFID încorporat în card are loc interconectarea directă a tuturor bazelor de date şi există posibilitatea urmăririi deţinătorului cardului. Faptul că este reprogramabil permite oricărei puteri să reprogrameze conţinutul datelor în conformitate cu voinţa acesteia. Se va putea adăuga în card şi rău-famatul număr 666.

În cuvinte simple declarăm:
                                          Actualul  buletin grecesc. Până nu demult buletinele grecești conțineau și o rubrică în care era înscrisă și  aparteneța religioasă (  respectiv ortodoxă )
• Nu semnăm în alb, nu primim nici un card despre care nu ştim ce informaţii conţine despre noi şi cine îl va administra.
• Nu primim nici un card cu cip reprogramabil, cu atât mai mult cu cât reprogramarea se poate face nu doar prin aparate speciale, ci şi de la distanţă prin satelit.
• Nu primim nici un card, cu sau fără 666, pentru că în orice clipă poate fi introdus acest număr, dat fiind faptul că interconectarea mondială se realizează exclusiv prin acest număr, căruia în ultimii ani i se face în continuu reclamă şi s-a impus peste tot.
• Nu primim cardul care concentrează toate datele noastre şi care intenţionează să elimine din viaţă pe cei care nu îl primesc. Acest element ne trimite la Apocalipsă, care spune că nimeni nu va putea cumpăra sau vinde dacă nu are pecetea, numele fiarei sau numărul numelui fiarei.
• Nu primim cardul prin care devenim cetăţeni ai statului mondial şi nici nu acordăm autorităţilor dreptul de a ne urmări. Să o facă ilegal, ca şi până acum!
• Nu primim cardul prin care noi, grecii, ne predăm fără luptă unei îndosarieri fără precedent în istoria neamului omenesc.
• Nu primim cardul prin care am renega tradiţia trimilenară a libertăţii noastre de Dumnezeu inspirate şi am preda-o în mâinile unor puteri necunoscute şi antihristice.

Stimate domnule Prim-ministru,
Stimaţi domni Miniştri ai Guvernului Elen,
Stimaţi Parlamentari ai Parlamentului Elen,

Există încă posibilităţi, înainte de a fi prea târziu, să spuneţi şi dumneavoastră ca reprezentanţi oneşti ai noştri NU guvernării electronice! De ce nu vă folosiţi de drepturile pe care le aveţi?

Puteţi încă să spuneţi NU închisorii electronice! care ni se pregăteşte tuturor. Este în interesul dumneavoastră să vă alăturaţi nouă. Peste 50 000 de oameni au semnat împotriva Cardului Cetăţeanului! Altfel vă aşteaptă închisoarea electronică, cu nenorocirile ei neprevăzute.

Puteţi să spuneţi NU rău famatului număr 666. Atunci Dumnezeul Treimic ne va ajuta şi ne va mântui prin harul Său, a câta oară în istoria neamului nostru!

Să ne arătăm cu toţii, conducători şi conduşi, adânca pocăinţă pentru greşelile şi păcatele noastre, ca să fie izbăvită patria noastră de tirania care se pregăteşte.”

COMISIA DE COORDONARE A LUPTEI ÎMPOTRIVA CARDULUI CETĂŢEANULUI

La manifestaţia împotriva Cardului Cetăţeanului care a avut loc în Piaţa Syntagma au vorbit, în afară de Părintele Sarantis Sarantos, medicul Papagheorghiou, cunoscut pentru luptele sale judecătoreşti împotriva construirii unei moschei în Peania şi susţinător al Mănăstirii Esfigmenou canonice şi al egumenului acesteia, Arhimandritul Metodie, jurnalistul şi editorul periodicului „Ρεσάλτο” (Asalt), domnul Euthymios Papanikolau, preşedintele Mişcării Ortodoxe „Sotiria” (ELKIS), domnul G. Markoulatos şi alţii.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 11 februarie 2011, nr. 1866, pp. 1, 7.
Traducere Mihail Ilie
——————————————————————————————————–
1. Simbolul Macedoniei lui Alexandru Macedon. Vergina/Verghina (gr: Βεργίνα) este un mic oraş în Nordul Greciei, localizat în jurisdicţia Imathia, din Macedonia Centrală. Oraşul a devenit faimos în 1977, când arheologul grec Manolis Andronikos a dezgropat mormintele regilor Macedoni, incluzând mormântul lui Filip II, tatăl lui Alexandru cel Mare. Oraşul modern se află la aproximativ 80 kilomentri sud-vest de Tesalonic, capitala Macedoniei Centrale.
(n.tr. Informaţiile sunt preluate din http://en.wikipedia.org/wiki/Vergina ).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails