12.5.11

Comunicat al Sfintei Chinotite a Sfantului Munte Athos cu privire la guvernarea electronica si cardul cetateanului. "Suntem impotriva aplicarii obligatorii a acestui tip de card de identitate"

Ca urmare a depunerii în Parlamentul Grec a proiectului de lege privind „Guvernarea electronică” şi, implicit, cardul cetăţeanului ce urmează a fi emis după adoptarea acestei legi, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte doreşte să semnaleze următoarele:

-          Cardul cetăţeanului identifică personalitatea cetăţeanului  şi îl convertește pe acesta într-un număr din cadrul sistemului guvernării  electronice… 

-          Toţi cetăţenii sunt, de acum,  înregimentați într-un sistem electronic care controlează şi prelucrează datele vieţii personale (activitatea economică, chestiunile legate de sănătate şi de muncă, comportamentul social etc.) anulând practic libertăţile acestora.

-          Deoarece sistemul acesta are capacitatea de a se reprograma cu uşurinţă, considerăm că este real pericolul, pentru toți creștinii, de a li se viola libertatea conştiinţei religioase, privându-i astfel de posibilitatea mărturisirii credinţei  şi  propovăduirii Evangheliei lui Hristos, în mod liber.

-          De asemenea, fiindcă autoritatea  utilizării acestui sistem este încredințată unor entități non-definite în ceea ce priveşte caracterul lor public sau privat, cărora li se oferă posibilitatea de a adăuga sau elimina date din cardul cetăţeanului, este posibilă chiar şi eventualitatea folosirii în necunoştinţă de cauză a unor simboluri anticreştine de către credincioși.

Pentru toate aceste motive  mai sus arătate, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte îşi exprimă profunda îngrijorare şi înaintează Guvernului Elen rugămintea călduroasă de a nu continua demersurile pentru emiterea cardului cetăţeanului, recomandând creştinilor să folosească actualele acte de identitate.
 Suntem împotriva aplicării obligatorii a acestui tip de card de identitate.

 Ca și creştini ortodocşi nu trebuie să uităm că Cel care este-n voi e mai mare decât cel ce este-n lume (I Ioan 4, 4)[1] şi că Hristos abiruit lumea (Ioan 16, 33), însă aceasta nu antrenează şi consimţământul nostru faţă de practici obligatorii şi contrare libertăţii umane.

Ne rugăm din tot sufletul ca Doamna noastră Născătoarea de Dumnezeu, Apărătoarea şi Supraveghetoarea Sfântului Munte să dea poporului evlavios al patriei noastre puterea de a răzbate în toate greutăţile vieţii şi mai ales în  conjunctura dificilă prin care trecem.

† Toţi reprezentanţii şi stareţii din sinaxa comună a celor 20 de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte.

 Traducere G. O.    sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/05/h_05.html


[1] ”Voi sunteți din Dumnezeu, copilașii mei, și i-ați biruit (= Pe profeții mincinoși), pentru că Cel care este-n voi este mai mare decât cel care este-n lume„ (1 Ioan4,4). Biblia, versiunea diortosită după Septuaginta, de Bartolomeu Valeriu Anania, București – 2001.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails