6.12.11

Rasofora Neonila: Despre marturisire

Motto: “ştiu că n-am şanse să devin mărturisitor, da` măcar să-mi fac datoria de demagog!” – un creştin neaoş

Încerc o definiţie: mărturisirea cred să fie actul de prezenţă conştientă, cunoscătoare şi slăvitoare, a existenţei şi lucrării lui Dumnezeu; a cunoaşte pe Dumnezeu = a-L iubi = a fi una cu El prin har = a fi mărturia iubirii Lui.
Căsătorie se tîlcuieşte altoire în vie”. Actul unirii prin har a doi oameni se numeşte taina altoirii în Via Lui, adică a lega rod prin El. Mărturisirea iubirii dintre doi oameni spune veşniciei: cred că Tu eşti Viţa cea Adevărată, fă-ne nouă apa vie a iubirii noastre în vinul Sîngelui Viu al Viţei Tale veşnice, leagă-ne pe noi într-un singur ciorchine, într-o singură boabă, într-o singură sămînţă, ca prin noi să curgă tainele Tale, veşnic, Amin! Căsătoria este mărturisire.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails