18.12.13

Colind traditional

Întreabă, d-întreabă
Sfinți pe Dumnezeu
                Dai, Domnului, Doamne
Sfinți pe Dumnezeu:
Din ce s-au făcutu
Grâul și vinului,
Și-a treia mirului
Dumnezeu ședea-re
Și din grai grăia-re:
Da' voi sfinți de sfinți 
Ce mă ispitiți
Că voi bine știți
Din ce s-or făcutu
Grâul și vinulu
și-al treilea mirulu
Că noi am ieșitu
'N câmp la Rusalimu
Ca noi ca să dămu
Roadă câmpului 
Mană grâului
Pâgâni de jidovi
Ei ne-au ocolitu
și ne-au d-oblicitu
Și voi ați fugitu
și pe mine m-or prinsu
și m-or dus legatu
în curte la Pilatu
și m-or judecatu.
Prin tălpile mele
prin pălmile mele
Cuie mi-s bătere
Cuie de oțelu
cu maie de feru.
Pe unde băte-re
Sângele porne-re
Vinul se făce-re
Și mă încingere
Cu brău de măcieșu.
Pe un'e mă-ncinge
Carnea mi se frânge
Carnea-mi se frânge-re
Grâul se făce-re.
Pe drag capul meu,
Cunună-mi pune-re
Cunună de spini
Și de mărăcini
Pe unde-mi punere
Sudoarea-mi trecere
Mirul se făccere.
Noi o zicem, zicem
Și-o cântăm, cântăm
Și la gazda noastră
Noi o închinăm.
Colind 230
din Culegerea lui Sabin Drăgoi, 303 colinde cu text si melodie , Scrisul Romanesc , Craiova , 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails