31.5.10

Despre MONOFIZISM — Răspunsuri la 100 de întrebări, o nouă carte a profesorului Ioan Vlăducă, apărută sub egida Fundaţiei Justin Pârvu.


Zilele aces­tea a iesit de sub tipare o noua carte sem­nata de teo­logul Ioan Vla­d­uca si edi­tata de edi­tura Fun­datiei Justin Parvu. Aceasta lucrare vine sa lamureasca fap­tul ca monofizis­mul este o erezie, con­damnata clar de catre Sfin­tii Par­inti, iar cei care o imbra­tiseaza se fac par­tasi aces­tei erezii si cad sub anatema Sfin­tilor Par­inti de la al 4-lea Sfant Sinod Ecu­menic — Cal­cedon, 451. Mai departe va impar­tasim cuvan­tul de inceput al Par­in­telui Justin Parvu, la al carui indemn a fost scrisa aceasta carte.

In veacul acesta, cu atatea fra­man­tari politice, eco­nom­ice, mate­ri­ale, nu este lip­sita nici Bis­er­ica de aceste grele incer­cari si intre­bari fara raspun­suri, incer­cari con­cretizate in erezii si fel si fel de rat­aciri. Erezia monofizis­mu­lui este una din erezi­ile aspru com­bat­ute si con­damnate de Sfinti mari ai Bis­ericii noas­tre, incepand de la Sfanta Eufimia, Sfan­tul Eftimie cel Mare, Sfan­tul Sava cel Sfin­tit, Sfan­tul Theo­dosie Chi­noviarhul, Sfan­tul Ioan Dam­aschin, Sfan­tul Maxim Mar­tur­isi­torul si multi alti Sfinti Par­inti si teologi de renume. A spune ca monofizis­mul nu este erezie si ca armenii, cop­tii, iaco­bitii, care sustin in con­tin­uare erezia monofizita, impar­tasesc ade­varul Bis­ericii Orto­doxe, inseamna a-i anula pe toti acesti Sfinti Par­inti si a te impotrivi Duhu­lui Sfant care a lucrat si a grait prin aces­tia. Intre­bari nu se pun si raspun­suri nu se dau, iar lumea ia de bun tot ce se scrie, la nivel ofi­cial. Dar prin nere­zolvarea aces­tor prob­leme de ordin dog­matic se sed­i­menteaza incet, incet nead­e­varul in Bis­er­ica noas­tra crestin orto­doxa. Toate incer­car­ile ecu­meniste, de uni­ficare a celor­lalte comu­ni­tati cres­tine aflate in erezie, dia­loguri care s-au dez­voltat si in cadrul Bis­ericii noas­tre crestin orto­doxe, de cand cunosc eu, de alt­fel, n-au ajuns la niciun rezul­tat, pen­tru ca au temeiuri false, sunt nead­e­varuri si nu fac altceva decat sa tul­bure viata crestina aut­en­tica.


Bis­er­ica crestina nu a mers nicio­data dupa mul­time; nu cei multi con­duc sau detin ade­varul, ci cei putini, dar alesi, in cal­i­tatea aceasta de pur­ta­tori ai Duhu­lui Sfant. Noi nu lucram decat in temeiul acesta al ade­varu­lui Sfin­tilor Par­inti, al Evanghe­liei Dom­nu­lui si in Tra­di­tia Bis­ericii noas­tre Orto­doxe.


Sa fim atenti la ce citim. Tot ceea ce apare tiparit in bro­suri ori in carti tre­buie citit cu multa aten­tie si bine stu­diat, pen­tru ca acolo se pot stre­cura o mul­time de nead­e­varuri fata de care noi tre­buie sa fim cu multa dis­cernere. De pilda, intr-o sin­gura carte, de trei, patru sute de pagini, in care sunt scrise lucruri duhovnicesti si reale, daca numai un sin­gur cuvant este impotriva dog­melor Sfin­tilor Par­in­tilor, impotriva ade­varu­lui Evanghelic, un sin­gur cuvant care sa nu fie la locul lui sau un comen­tariu nead­ec­vat, care sa mod­i­fice sub­til inte­le­sul, atunci toata cartea a cazut si ade­var in ea nu mai este. Sa fim foarte atenti! Nu avem voie sa ple­cam ure­chea la ade­varuri aparute peste noapte.
Astazi asis­tam la cea mai grea incer­care abatuta asupra Bis­ericii Orto­doxe, pen­tru ca nici in primele veacuri ale cres­tin­is­mu­lui nu exista atata vicle­sug si atata eroare de a putea suci mintile oame­nilor ca acum. Acum sunt parca sustinuti si platiti chiar din cadrul — cu parere de rau spun aceasta — chiar din cadrul Bis­ericii noas­tre. Dar asa cum au fost 12 apos­toli si unul s-a pier­dut, asa si in Bis­er­ica noas­tra, sa imi fie cu iertare, sunt ast­fel de ele­mente platite foarte bine si intro­duse pen­tru a deforma ade­varul orto­dox. In Bis­er­ica noas­tra, de-a lun­gul isto­riei, lucrurile aces­tea s-au tot petre­cut, rat­ac­iti si apo­s­tati au tot fost, incer­cari cu intere­sul de a lovi Bis­er­ica Orto­doxa si care con­tinua si azi sub forme diferite.
Aceasta carte, scrisa de fratele nos­tru, Ioan Vla­d­uca, vine sa raspunda la intre­bari la care nu se vrea sa se raspunda despre erezia monofizis­mu­lui si peri­colul reac­ti­varii ei. S-a ajuns pana intr-acolo incat niste eretici sa fie numiti ortodocsi. Pai daca ereticii sunt ortodocsi, ortodoc­sii ce mai sunt? Rat­acir­ile nu au inc­etat nicio­data, ele au menirea sa poata mic­sora si dis­truge uni­tatea aceasta a ade­varu­lui orto­dox, dar noi sa fim cu luare aminte sa nu ne infrup­tam din alu­atul ereti­cilor fari­sei de azi.”

Inainte cuvantare, de Arhi­man­drit Justin Parvu

3 comentarii:

 1. știți cine au fost "dușmanii puterii sovietice" ?
  Va aștept sa comentăm împreună Istoria dezvăluită: DUȘMANII PUTERII SOVIETICE. Un articol foarte bine documentat, dar care merita sa fie citit de cat mai multi români.

  http://www.tribuna-basarabiei.ro/2010/05/istoria-dezvaluita-continuare-d-u-s-m-n.html

  RăspundețiȘtergere
 2. Anonim6/01/2010

  Unde putem gasi interviul complet al Parintelui Justin: Antihristul e pe teren si lucreaza ?
  http://www.youtube.com/watch?v=co2xDukjUrw&feature=related

  Cosmin S.

  RăspundețiȘtergere
 3. Interviul a fost publicat in revista Veghea. Pe blog am postat doua parti video din interviu. Pe youtube mai gasiti inca un fragment din acest interviu, in care Parintele Justin Parvu vorbeste despre Aiud.
  Interviul integral este detinut de catre redactorii revistei Veghea.

  RăspundețiȘtergere

Related Posts with Thumbnails