18.11.10

Sfantul Ioan Gura de Aur despre minuni


Sf. Ioan Gura de Aur- Omilii la Matei, pag. 168

De obicei Dumnezeu face minuni totdeauna atunci când se întâmplă ceva nou şi neobişnuit şi când vrea să aducă un nou fel de vie­ţuire; minunile fiind nişte garanţii ale puterii Sale date celor ce aveau să-I primească legile. De pildă, când a fost să facă pe om, a creat mai întâi tot universul şi apoi i-a dat omului legea cea din paradis; când a fost să dea lui Noe o nouă lege, a făcut iarăşi mari minuni, prin care a înnoit întreaga creaţie şi a făcut ca apele acelea înfricoşătoare ale potopului să acopere un an întreg faţa pământului, din care a scăpat pe dreptul Noe, aflat într-o tulburare atâta de mare. Şi pe timpul lui Avraam a făcut iarăşi multe semne, de pildă: i-a dat biruinţă în război, 1-a lovit pe Faraon şi l-a scăpat pe Avraam dintr-o mulţime de primejdii. Cînd a voit să dea legi iudeilor, Dumnezeu a făcut acele mari minuni şi apoi a dat legea. Tot asa si acum, vrând să aducă în lume o înaltă vieţuire si să spună omenirii ce nu se mai auzise până atunci, întăreşte prin minuni cuvintele Sale. Şi pentru că împărăţia cerurilor pe care o propovăduia nu se vedea, Hristos o face văzută prin minunile săvârşite de El în văzul tuturora.

- cules de Dan Fagarasanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails