12.10.12

Dr. Camelia SURUIANU: Principalii membri ai Rugului Aprins (II)Părintele Benedict Ghiuş

Cu părintele Benedict Ghiuş, la Mănăstirea Antim se impunea în cultura teologică un stil de înduhovnicire, bazat pe blândeţe dusă până la umilinţă. După încheierea primului an la Facultatea de Teologie din Bucureşti, primeşte din partea Patriarhului Miron Cristea o bursă la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Strasbourg unde a reluat cursurile de la capăt, vreme de cinci ani, până în 1932.[1] Definitivându-şi studiile, tânărul teolog s-a înscris la doctorat, dar este obligat să revină în ţară. În anul 1934, intră în cinul monahal, fiind rânduit diacon la Catredala mitropolitană din Chişinău.[2] În vara anului 1935, împreună cu un grup de tineri monahi, de curând întorşi şi ei de la studii din Occident, a înfiinţat la Chişinău Societatea Prietenii Misiunilor.[3] În acelaşi an pleacă în Germania, la Academia monahală din Mănăstirea benedictină Maria-Laach.[4] Revenit în ţară după un an de studiu, în 1936, este hirotonit preot şi numit profesor la seminarul din Chişinău.  

Prin 1936, are loc apropierea de Mitropolitul Tit Simedrea, care vedea în tânărului teolog „un element de înaltă valoare teologică, de o superioară moralitate şi de o corectitudine desăvârşită.“[5] După ce România a pierdut Basarabia şi Bucovina de Nord, se refugiază la Bucureşti, fiind primit în obştea Mănăstirii Antim. Cu iniţiatorul Mişcării Rugul Aprins, părintele Benedict Ghiuş avusese primul contact la Chişinău, cunoscându-l prin Tit Simedrea. 

La 13 ianuarie 1944 Benedict Giuş avea să fie ales Episcop al Hotinului. Dar Mihai Antonescu respinge să semneze  actul de ridicare în scaunul episcopal. La sugestia Episcopul Andrei Magier, pentru puţin timp va preda la Seminarul Teologic din Arad. În anul 1945 revine în Bucureşti, participând la un concurs de ocupare a postului de Asistent la Catedra de Teologie - Ascetică şi Mistică. Precizăm că profesorul titular al cursului Ascetică şi Mistică era Nichifor Crainic. Intentându-i-se proces lui Nichifor Crainic, Benedict Ghiuş, între anii 1945-1946, a susţinut şi cursurile profesorului titular şi seminariile sale. 

În acei ani, când activitatea cultural-religioasă de la Antim a fost cea mai prolifică, Benedict Ghiuş era „interlocutorul intelectual calificat pentru căutătorii de sens.“[6] Dacă Sandu Tudor era considerat liderul grupului laic, Benedict Ghiuş era mentorul spiritual. În predicile distinsului cărturar „se putea întrezări, cutremurătoare, posibilitatea închiderii căilor spre înlăuntrul tradiţiei spirituale.“[7]

Părintele Sofian Boghiu

Din grupul de la Antim făcea parte şi părintele Sofian Boghiu, „pacific şi pacifiant, duhovnicul esenţial al Antimului.“[8] Părintele Sofian Boghiu provine dintr-o familie modestă, de ţărani gospodari, cu şase copii, care se ocupau cu muncile agricole. În urma unor vizite pe la mănăstirile din Basarabia, tânărul de pe atunci, Serghei (alias Sofian) se hotărăşte să intre în cinul monahal. La început familia s-a împotrivit dar în cele din urmă „mi-au dat voie.“ A intrat ca frate la schitul Rughi unde a stat doi ani, după care Episcopul din Bălţi, Visarion Puiu, îl ia ca ucenic timp de doi ani. Apoi, este trimis la mănăstirea Dobruşa, unde funcţiona „o şcoală de cântări.“ După terminarea studiilor la seminarul monahal de la mănăstirea Cernica, se întoarce la mănăstirea Dobruşa, din Basarabia. Intrând armatele sovietice pe teritoriul Basarabiei, împreună cu alţi călugări trece în România. Ajuns în Bucureşti, este primit la Mănăstirea Antim. Având un talent deosebit la pictură, se înscrie la Academia Belle Arte, şi după un an, la Facultatea de Teologie. 

Acest teolog care obişnuia să spună că „de obicei înveţi după ce termini cursurile acestea oficiale şi obligatorii,“[9] a acordat de-a lungul vieţii o deosebită importanţă studiului. „Cunoştea bine nu numai Filocalia, dar şi tâlcuirile ei adânci din scrierile marilor duhovnici ruşi moderni, Episcopul Ignatie Briancianinov, Teofan Zăvorâtul, părintele Ioan de Kronstandt, adunate în Sbornicul lui Valaam care [...] era răspândit ca «samizdat» credincioşilor Mînăstirii Antim.“[10]
 
Părintele Sofian Boghiu a rămas în amintirea lui Virgil Cândea ca fiind monahul care-i aducea aminte de „«bătrânii» Patericului din primele veacuri ale creştinismului, care au vegheat la păstrarea intactă şi transmiterea din generaţie în generaţie a învăţăturii şi căilor îndumnezeirii omului, prin despătimire şi prin Rugăciunea lui Iisus, săvârşită cu mintea adunată în inimă.“[11]Paul Sterian

Paul Sterian, economist, scriitor, gazetar, vechi prieten cu Sandu Tudor, a frecventat Antimul între 1945-1948, fiind considerat „unul dintre reprezentanţii generaţiei anilor ’30, cunoscut nu numai ca om de cultură, ci şi ca tehnocrat.“[12]

Paul Constantinescu

Renumitul compozitor de muzică clasică şi corală era nelipsit „de la celebrările liturgice şi de la întâlniri.“ „El a adus în dar Antimului [...] un Imn al Rugăciunii lui Iisus sub formă de «canon suitor», am spune, imediat îndrăgit de comunitate, laici şi moahi deopotrivă.“[13]

Ion Marin Sadoveanu

Scriitorul, apropiat al lui Sandu Tudor de pe vremea colaborării la revista „Gândirea“, „surprindea prin asiduitate, vădită într-o devoţiune oarecum rustică: adorare prelungită a icoanelor, gestualitate amplă... Modern şi incorijibil  - şi încântat de a fi considerat astfel -, memorie vie, mereu la pânda Bucureştilor de altădată dar şi a celor contemporani, manierat până la afectare, el reprezenta unul dintre cei mai sclipitori conferenţiari pe piaţa culturală de atunci, cum al Antim se organizase un ciclu săptămânal de conferinţe, Ion Marin Sadoveanu a sigurat o serie consacrată teatrului antic şi misterelor medievale.“[14]

Constantin Joja

Renumitul arhitect Constantin Joja  a rămas în amintirea lui André Scrima ca fiind o „prezenţă luminoasă, fină, cordială. „Îşi trăia viaţa de credinţă cu discretă intensitate şi cu mare îngăduinţă pentru toţi. Oarecum în felul lui Eupalinos al lui Paul Valéry, arhitectul primise nesaţiul artei sale trecând – sau venind – de dincolo de formele materiale. Ceea ce explică pasiunea, riguros orientată prin cercetare şi studiu, pentru formele tradiţionale ale artei româneşti.[15]

Alexandru Elian

După cum mărturiseşte André Scrima, profesorul universitar de Bizantinologie „avea afinităţi de nătăgăduit cu Grupul Antimului. Acolo l-am întâlnit, aşadar, reînnoind la fiecare întâlnire satisfacţia de calitate rară pe care o oferă îngemănarea între fermitatea intelectuală şi integritatea morală. O conferinţă a lui la Antim avea să marcheze durabil meditaţia unora dintre cei prezenţi.[16]

Anton Dumitriu

Matematicianul Anton Dumitriu, „a fost un catalizator ce a deschis câtorva prieteni tineri porţile spre orizonturi vaste, bântuite de entuziasm. Prezenţă caldă şi stimulatoare pentru studenţii lui din scurta perioadă de libertate universitară (precedând reforma din 1949-1950), era şi el legat printr-o prietenie de generaţie şi epocă cu Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, Mihai Marcel Avramescu. Prezent la Antim înainte de arestarea din 1949 şi după eliberare, în 1954, a rămas în continuare apropiat tuturor. După câte am putut înţelege de departe, nu a încetat, urmându-şi bineînţeles linia de univers proprie, acea căutare «de alt ordin» resimţită ca aspiraţie, presimţire sau, cu un nume mai modest, dar legat în fapt de ultimile împliniri, «speranţă».“[17]

André Scrima

 Majoritatea portretelor celor din Grupul de la Antim, aşa cum le-am prezentat succint, i se datorează celebrului intelectual şi monah ortodox, de reputaţie internaţională, André Scrima.
În vremea când i-a cunoscut pe cei din Rugul Aprins, era un tânăr de până în 20 de ani (unele surse indică drept an de naştere 1925, altele 1930). Fusese adus în 1946 de Marcel Avramescu, scriitorul avangardist care a publicat sub pseudonimul Ionathan X. Uranus şi care, mai târziu, a devenit preot ortodox şi monah. După cum relatează Andrei Pleşu în prefaţa la cartea lui André Scrima, Timpul Rugului Aprins, întâlnirea cu monahul rus Ioan Kulîghin ar fi fost determinantă pentru alegerea căii monahale de către acest tânăr cu capacităţi intelectuale excepţionale, care la acea dată  frecventa Antimul. Astfel că în 1949 abandonează Facultatea de Fizică-Matematică şi se înscrie la Teologie, cerând, totodată, să fie primit ca „frate“ la Mănăstirea Antim. Odată cu mutarea grupului de monahi care făceau parte din „Rugul Aprins“ de la Antim la Mănăstirea Neamţ pleacă şi André Scrima împreună cu aceştia, devenind profesor la Seminarul monahal, unde îi are colegi de catedră pe Benedict Ghiuş şi Sofian Boghiu.
În 1956 va fi tuns în monahism de către părintele Benedict Ghiuş la Mănăstirea Slatina din Suceava. Peste aproximativ patru luni de la acest eveniment, pleacă din ţară pentru o bursă în India, oferătă de preşedintele acestui stat, care ne vizitase ţara în acel an şi fusese uimit de cunoştinţele de sanscrită ale tânărului. Din acest moment începe cariera sa intelectuală de excepţie, cu peregrinări în spaţiile universitare din Eleveţia, Franţa, Liban, India, Statele Unite ale Americii. André Scrima a declarat că plecarea sa, în 1956, din ţară a fost una providenţială, pentru că l-a salvat de o detenţie sigură şi i-a oferit şansa unui parcurs intelectual uimitor. În ultimii ani ai vieţii, întors în ţară, ca monah la Mănăstirea Cernica, va scrie volumul memorialistic Timpul Rugului Aprins, în amintirea anilor săi de formare spirituală la Mănăstirea de la Antim, în cadrul Grupului Rugul Aprins.

Dr. CAMELIASURUIANU


[1]Gheorghe Vasilescu, Benedict Ghiuş duhovnicul inimii, Editura România Creştină, Bucureşti, p. 20.
[2]Ibidem., p. 23
[3]Ibidem., p. 24.
[4]Ibidem.,, p. 25.
[5]Ibidem.,, p. 32.
[6] Gheorghe Vasilescu, op. cit., p. 52.
[7] André Scrima, op. cit., p. 135.
[8] Ibidem., p. 137.
[9]Duhovnici români contemporani, Părintele Sofian, ed. cit. , p. 16. 
[10]Ibidem., p. 230.
[11]Ibidem.,  p. 229.
[12]André Scrima, op. cit., p. 130.
[13]Idem.,
[14]Idem.,
[15]Ibidem.,  130.
[16]Ibidem., p. 131.
[17]Idem.,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails