10.10.12

Părintele Stăniloae: Avem nevoie şi de celălalt pentru tămă­duirea deplină a noastră.

Avva Dorotei :
 
«Dumnezeule, ajută fratelui meu şi mie prin ru­găciunile lui».
 
Şi aşa se află rugîndu-se pentru fratele său, ceea ce este o dovadă de compătimire şi de dra­goste, şi smerindu-se prin faptul că cere ajutor prin rugăciunile aceluia.
 
Păr. Stăniloae:
 
 Numai apelul prin rugăciune la cineva, care e mai presus de amindoi, adică la Dumnezeu, poate să-i vindece pe amîndoi deplin de rana supărării şi a ţinerii de minte a răului. Numai aşa se pot depăşi amîndoi în raporturile dintre ei. De aceea, unul rugîndu-se lui Dumnezeu pentru celălalt cere lui Dumnezeu ca să-i dea şi celuilalt rugăciune pentru el. Dar aceasta e o nouă smerenie atît faţă de Dumnezeu, cît şi faţă de celălalt. Dar cerînd lui Dumnezeu rugăciunea celuilalt, îi mai cerem lui Dumnezeu ca şi acela să ajungă la smerenie, la depăşirea lui însuşi, îmbi­nată cu dragostea faţă de sine. Avem nevoie şi de celălalt pentru tămă­duirea deplină a noastră. Dar avem nevoie de el într-o stare de smerenie şi de dragoste. Iar în smerenie deplină nu putem ajunge unul faţă de altul decît întărind această smerenie a unuia faţă de altul din smerenia faţă de Dumnezeu. Numai în raportul cu Dumnezeu ne putem smeri pînă Ia capăt şi numai din această smerenie pînă la capăt în faţa lui Dum­nezeu, putem ajunge şi în smerenia pînă la capăt unul faţă de altul. Căci celălalt îşi descoperă valoarea nesfîrşită în faţa noastră numai pentru că este acoperită de valoarea infinită a lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails