2.2.13

Un grup de 84 de medici români avertizează: Utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS: cardul de sănătate, prescripția electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic, aducându-se atingeri caracterului ei umanitar.

Un grup de 84 medici din diferite colțuri ale țării a redactat un memoriu în care semnalează aspectele etice și juridice pe care le implică informatizarea medicală. Semnatarii acestui memoriu doresc să informeze și pe alți profesioniști ai sănătății despre ceea ce înseamnă acceptarea utilizării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, dincolo de “beneficiile” proclamate de autorități.
 
Utilizarea și acceptarea SIUI, a cardului de sănătate, a rețetei electronice și a dosarului electronic duc la  încălcarea dreptului la confidențialitate a pacientului și la încălcarea secretului profesional. Aceste drepturi ale pacientului si obligatii ale medicilor sunt garantate prin legea drepturilor pacientului și întărite de Codul Deontologic al Medicilor. Pe de o parte, furnizorii de servicii medicale se obligă să respecte confidențialitatea și dreptul la viață intimă și privată al pacientului, prin Contractul Cadru pe care îl semnează cu Casa de Asigurări, iar pe de altă parte le încalcă flagrant, atât timp cât  raportează in SIUI datele personale ale pacientului, diagnosticul, tratamentul primit și alte date din istoricul medical. Cine îi apără pe pacienți? Cine îi va apăra pe medici?

Datele aparținând vieții private vor fi expuse atacurilor informatice, erorilor umane  și “privirilor indiscrete” ale oricui va avea acces la sistem (orice medic aflat în relații contractuala cu Casa de Asigurări, toți farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și , în general, cam orice persoană care va fi capabilă sa intre în sistem).Cine își va asuma erorile softului când acestea vor aduce atingeri integrității fizice sau psihice ale pacientului?

Medicii devin statisticieni și operatori PC ! Caracterul umanitar al profesiei medicale se “diluează ” ! Pacienții și medicii expuși deopotrivă moral și juridic! O modalitate de control abuziv al vieții pacientului introdus sub pretextul stopării fraudelor din sistemul medical!

Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România,

Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae

 

Domnule  Preşedinte,

Semnatarii acestui memoriu doresc  să  vă aducă  la cunoştinţă  câteva aspecte  care, considerăm noi, încalcă principiile fundamentale de exercitare a profesiei de medic, precum și legi și regulamente care organizează  și reglementează exercițiul profesiei, afectând  prestigiul acesteia, cu implicații etice și legale  în ceea ce privește relația medic-pacient.

Considerăm că prin utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări  de Sănătate( PIAS: cardul de sănătate,prescripția  electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic , aducându-se  atingeri caracterului ei umanitar. Suntem constrânși prin obligativitatea utilizării PIAS să încălcăm drepturi ale pacientului garantate prin lege, drepturi care pentru noi constituie OBLIGAȚII.


Prin utilizarea si aplicarea componentelor PIAS nu va mai exista confidențialitate și nici secret profesional (aspecte garantate atât prin legea  46/2003 privind drepturile pacientului cât și prin Codul nostru, de deontologie medicală).  Prin inscripționarea datelor medicale pe cardul de sănătate și prin utilizarea  SIUI , lărgim nejustificat accesul la informațiile personale ale pacientului, medicii fiind  în imposibilitatea de a mai respecta secretul profesional. Toate persoanele care vor avea acces la SIUI , vor avea acces și la datele medicale, personale, ale oricărui pacient(toți  medicii de familie, toți  medicii specialiști( alții decât medicii de familie),toți  farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și nu numai…). Persoane total necunoscute pacientului  în cauză   îi vor putea  edita și/sau  accesa datele personale, uneori fără ca acesta să aibă cunoștință !

Medicul este obligat să păstreze  secretul profesional și să acționeze în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.( Art.17. Secretul profesional, CAPITOLUL III al Codului de Deontologie Medicală  – Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate)

  Medicul este obligat să păstreze secretul profesional, obligația fiind  opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective.( Art.18, alineatul 1, Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional,alineatul 1 al Codului de Deontologie Medicală)

   Medicul este obligat  să păstreze secretul profesional  și obligația persistă și după ce persoana respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat.(Art 18, alineatul 2 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul, la solicitarea persoanei  în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta, cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză. (Art 19 al Codului de Deontologie Medicală)

Iată cât de restrictive sunt obligațiile noastre în ceea ce privește  păstrarea secretului  profesional!
Într-o totală opoziție cu prevederile PIAS, care extinde relația medic curant- pacient la pacient- multipli medici sau alt personal, nesolicitați de pacient strict în cadrul actului medical! În plus, „actul normativ al Ministerului Sănătății ”cu privire la cardul de sănătate(n.n.), spune specialistul in legislație IT, domnul avocat Bogdan Manolea “încalcă toate principiile colectării datelor cu caracter personal.”  Iată ce alte probleme obiective ridică domnia sa, prin prisma asiguratului: ” Există o bază de date centralizată cu datele de pe carduri? Cine are acces la date ? La ce date ? Cui trebuie arătat cardul ? Cine poate citi datele de pe card și cine de pe cip?(…) Care sunt măsurile de securitate luate în acest sistem informatic ? Cine il auditează ?”(articolul “Cardul nostru de sănătate cel de toate zilele…”  de Bogdan Manolea , preluat de pe  blogul juridic al lui Bogdan Manolea cu informatii referitoare la legislatie, jurisprudență, articole și știri legate de domeniul Dreptului Tehnologiei Informației din România și străinătate,  http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2010/11/15/card-electronic-de-sanatate-romania-critica ).Ne întrebăm, cu speranța ca întrebarea să nu rămână doar retorică- la ce ne expunem, noi medicii, și la ce îi expunem pe pacienții noștri?
Am dori să atragem atenția și asupra altor aspecte legate de utilizarea sistemelor informatice(așa cum specialiștii în etica informaticii semnalează):
“-transparența inacceptabilă a vieții private,
- riscuri de discriminare și abuz  prin expunerea pacientului la o posibilă “agresiune informatică (utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este să actualizeze fişierele cu informaţii;scurgerea accidentală de informaţie, prin neglijenţa sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul unor intruşi;propagarea de erori şi pagubele pricinuite de acestea- și aici vorbim de erori și pagube umane(n.n.); folosirea intenţionată a datelor în scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile)”
-vulnerabilitate, putând deveni „ victime ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme informatice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul (…) sănătății  oferă largi posibilităţi pentru un comportament antisocial sau pentru acţiuni teroriste.”(citat din „Unele probleme sociale,economice, juridice și etice ale utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor”- de Prof. Dr. Ing. Șt. Iancu, Secretar științific al Secției de Știință și Tehnologia Informației a Academiei Române)


Cum putem noi garanta că pacienții noștri, ființe umane,  nu vor deveni  victime ale erorilor, ale discriminărilor, ale abuzurilor ? De când și de ce medicii  au libertatea și obligația de a  încălca drepturile și libertățile pacientului? Ce riscuri și ce responsabilități ne asumăm și în numele cui sau a ce?
Având în vedere că  “întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane”( Art.1. Scopul și rolul profesiei medicale. Codul de Deontologie Medicală) , considerăm că nu avem voie  să ne transformăm pacienții ( în numele progresului și a intereselor economice) în ținte ale  agresiunii informatice și a cyberterorismului.
Prin această informatizare(aproape cu orice preț) , respectul față de demnitatea umană, „valoare fundamentală a corpului profesional “(Codul Deontologic al medicilor)  devine nul,  reperele umane fiind  pierdute.Pacientul capătă  o transparență totală , în condițiile în care sistemul  în sine devine din ce în ce mai opac, prin îngrădirea accesului și  lipsa controlului asupra datelor personale.
În temeiul articolului 6 din Codul Deontologic al medicilor care afirmă că “Medicul este dator să stăruie si să-și apere independenţa sa profesională, fiind interzisă  orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale, de raţiuni de rentabilitate economică sau de ordin administrativ” considerăm   că trebuie să vă semnalăm faptul că independența, libertatea și decizia profesională, actul medical în sine și  finalizarea acestuia sunt condiționate de informațiile oferite de un soft, în speță SIUI, iar dacă informațiile  furnizate de acest soft sunt  eronate, atunci pacientul nu poate beneficia de drepturile sale ca asigurat(consultație  gratuită, rețetă compensată sau gratuită etc.)  În prezent sistemul are numeroase erori în baza de date, erori  cu privire la calitatea de asigurat(pacienți  cu plata la zi a contribuției la Fondul de Sănătate apar neasigurați, tinerii de  18 ani apar neasigurați, persoane în viață apar înregistrate ca decedate, nou-născuții sunt validați abia după luna a doua de viață, etc) și chiar dacă aceste erori  vor fi corectate, vor exista  permanent  alte surse de erori și riscuri, așa cum specialiștii în etica informaticii ne semnalează.Oricât de bine va fi proiectat un soft, tot vor exista în practică situații neprevăzute  care vor determina programul să dea erori. Oricât de securizat va fi sistemul, în cele din urmă totul va depinde de calitatea morală a celor care au acces la bazele de date și de vulnerabilitatea sistemelor informatice.Obligativitatea introducerii și utilizării unui sistem ce presupune erori și  riscuri  cu răsfrângere directă asupra stării de sănătate a pacientului și asupra integrității sale, ne face să fim cu atât mai circumspecți, căci noi, medicii, vom fi cei care vom fi direct responsabili, moral și civic.
Medicina este o profesie umanitară, iar  exercitarea ei are la bază ca principiu fundamental respectarea demnității ființei umane.Niciodată o mașină sau un soft  nu va avea cum să înteleagă sau să aplice principii umanitare! Este îngrijorător faptul că exercitarea profesiei de medic, profesie umanitară, după cum am spus, devine din ce în ce mai dependentă de utilizarea unui PC sau  de o conexiune la internet, aspecte care nu înbunătățesc  nici serviciile medicale și nici condiția pacienților într-o măsură atât de mare încât să fie considerate absolut necesare desfășurării actului medical. Noi nu ne opunem progresului, dar trebuie să cântărim care aspecte  sunt în favoarea omului  și care ne transformă mai mult în ființe dependente și vulnerabile. În ceea ce privește PIAS  nu putem  decât să remarcăm  caracterul preponderent  coercitiv și restrictiv, în totală discrepanță cu necesitatea,utilitatea și eficiența declarată oficial.
O altă situație pe care v-o semnalăm este aceea în care pacienții asigurați, care nu vor să primească un card de sănătate cu cip, din motive religioase și/sau  civice(bazate pe   libertatea credinţelor religioase,   pe libertatea gândirii şi a opiniilor și pe   libertatea conştiinţei,drepturi fundamentale, constituționale, care nu pot fi îngrădite sub nicio formă, precum şi pe dreptul la viaţă intimă şi privată), solicită asistență medicală gratuită, drept care nu le poate fi contestat atât timp cât întrunesc calitatea de asigurat conform legii ( Legea  95/2006 cu completările ulterioare, art. 211 -  calitatea de asigurat prevede două condiții: domiciliul în România și plata  contribuției la Fondul Național de Asigurări de Sănătate). Care va fi procedura în cazul acestei categorii de pacienți ? Suntem obligați prin lege să le acordăm asistență medicală gratuită. Faptul că ei doresc să facă dovada calității de asigurat printr-o altă modalitate decât aceasta care le încalcă conștiința( cardul  național de sănătate cu cip), nu ar trebui să constituie un motiv  de a le restricționa accesul la serviciile medicale gratuite. Acest sistem informatizat și modalitatea de a dovedi calitatea de asigurat  printr-un card va împiedica accesul acestor pacienți la actul medical gratuit,deși  nu-și vor pierde calitatea de asigurați.
În final , credem că ar trebui să atragem atenția și asupra altui aspect – acuzația de fraudă  adusă  in corpore castei medicale  de către oficialităţile  care au prezentat ca principal argument în vederea introducerii cardului de sănătate, reţetei şi dosarului electronic stoparea fraudei din sistemul sanitar! Întreaga castă medicală şi farmaceutică  a fost și este acuzată, a priori, de a fi fraudat statul, deşi prezumţia de nevinovăţie  este reglementată alături de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti fundamentale. Este acesta singurul mijloc prin care se poate stopa frauda declarată? Este scuzabil și acceptabil prin această prismă, a stopării fraudei, introducerea unui  sistem care ne expune și ca medici, dar și ca asigurați unor riscuri majore, etice sau  legale inacceptabile ? Stopăm răul printr-un rău și mai mare? Este aceasta o abordare corectă?
    Semnalarea acestor aspecte precum și o  atitudine oficială din partea noastră, a medicilor, în ceea ce privește riscurile și deficiențele acestui  sistem  considerăm că ține de demnitatea noastră profesională.
Vă rugăm să faceți ce demersuri considerați  necesare pentru a se reanaliza legea 95/ 2006, capitolul cu privire la cardul  național de sănătate și  Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și alte prevederi legale cu privire la obligativitatea celorlalte componente ale PIAS(prescripția electronică, dosarul medical electronic și SIUI), astfel încât să se ofere alternative legale(fără a conduce la  discriminări de orice tip) atât  pentru medicii care consideră că nu pot folosi sistemul pe criterii de conștiință , cât  și pentru pacienții asigurați ,care au dreptul legal de a beneficia de servicii medicale gratuite și  care din motivele mai sus enumerate nu vor accepta cardul național și nici includerea lor în sistemul medical electronic. 
La acest memoriu au subscris 84 de medici din diferite părți ale țării, o parte dintre ei fiind membri ai Asociației Pentru Libertatea Românilor.

Sursa: Bucovina Profunda


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails