5.8.13

Din invataturile Parintelui Arsenie Boca: "Schimbarea la Fata"

Nicolae Arseniev: „Biserica răsăriteană” (pp. 93-94)
 
<<Motovilov, bărbat foarte evlavios, stăruia necontenit pe lângă bătrânul Serafim să-l lămurească: ce este aceea a fi plin de Duhul dumnezeiesc! Dar lămuririle sfântului Serafim nu-l mulţumeau. Atunci povesteşte însuşi Motovilov, mă cuprinse straşnic de umeri, şi-mi zise: „În acest moment, eu şi cu tine, prietene, amândoi suntem în Duhul lui Dumnezeu. – De ce te uiţi aşa la mine? – Nu pot să mai privesc, Părinte, răspunsei, fiindcă din ochii tăi scapără fulgere. Faţa ţi s-a luminat ca soarele şi nu pot să o mai privesc fiindcă mă dor ochii...>>  Sfântul Serafim zise: <> Şi plecându-mi capul către el, îmi spuse încetişor la ureche: <> Apoi îl privii iarăşi în faţă şi mă cuprinse o teamă şi un respect şi mai mare.


            În plină lumină a soarelui, în lumina mare de amiaza zilei, închipuiţi-vă faţa unui om care vă vorbeşte. Îi vedeţi mişcarea buzelor, expresia schimbătoare a ochilor, îi auziţi glasul, simţiţi că cineva v-a cuprins de umeri – numai nu-i vedeţi mâinile, nici pe el, nici formele lui, ci numai o lumină orbitoare, care se întinde pe întinsul câtorva verste de jur împrejur, luminând cu raza sa limpede covorul de ninsoare care acoperă pajiştea şi pădurea. Şi ninsoare uşoară care pică în jurul meu şi a falnicului bătrân.

            Aceasta e lumina învierii – care se arată din când în când pe feţele sfinţilor – mărturie de aici a veacului ce va să vie. >>

Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, „Cuvinte vii”, Editura Charisma, Deva, 2006, p. 112.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails