2.11.11

UDMR nu ne vrea stat naţional


Grupul parlamentar al UDMR din Camera Deputaţilor a depus un amendament la proiectul de lege privind revizuirea Constitu­ţi­ei prin care se elimină caracte­rul naţional al statului român. Articolul 1 din Constituţia actuală a României prevede, la aline­a­tul 1, că "România este stat na­ţi­onal, suveran şi indepen­dent, unitar şi indivizibil". Conform amendamentului depus de gru­pul UDMR, articolul 1. (1) va avea următorul cuprins: "România este stat suveran şi indepen­dent, unitar şi indivizibil".

Consituţia prevede, la articolul 152 – (1) privind "Limitele revizuirii", că "dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul na­ţi­o­nal, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii".

Sursa: Jurnalul Național

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts with Thumbnails